Specimina nova supplementum

Specimina nova supplementum

Specimina nova Dissertationum ex Institutis Historiae Antiquae et ArchaeologiaeUniversitatis Quinqueecclesiensis.

A Pécsi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének és Régészet Tanszékének Évkönyve

Supplementum

 

12/2013

Res Militares Antiquae

Ókori Hadtörténeti és Fegyvertörténeti Konferencia Tanulmányai. Pécs, 2013. Február 22-23.

 

10/2010

A késő római kor és az ókereszténység Sopianae és Valeria területén.

Sopianae and Valeria in the Late Roman Age - Early Christianity

 

8/2009

"Ripam Omnem Quaesivit". Ünnepi tanulmányok Prof. Visy Zsolt 65. születésnapjára tanítványaitól

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu