UAI 80 Corpus Limitis Imperii Romani

Corpus Limitis Imperii Romani (magyarul: a Római Birodalom határvédelmének corpusa), rövidítve CLIR egy nemzetközi tudományos akadémiai program, melyet a Római Birodalom határvédelem emlékeinek teljes összegyűjtését és szisztematikus tudományos feldolgozását tűzte ki célul. A CLIR-t egyetlen magyarországi kezdeményezésű programként – alapítója Dr. Visy Zsolt – 2011-ben vette fel a nemzetközi tudományos akadémiákat tömörítő szervezet, az Akadémiák Nemzetközi Szövetsége (Union Académique Internationale) támogatott programjai közé. A tudományos program a római határvédelem (limes) és a provinciák belsejében elhelyezkedő belső védelmi rendszer elemeinek dokumentációjára, kutatására és tudományos feldolgozására alakult.

            A Corpus Limitis Imperii Romani tudományos program megalapítására és első ülésére 2011 áprilisában Dr. Visy Zsolt kezdeményezésére került sor. A Pécsett rendezett a Corpus limitis imperii Romani. Noricum-Pannonia-Dacia-Moesia elnevezésű nemzetközi tanácskozáson bolgár, horvát, osztrák, román, szerb és szlovák limes-kutatók, tudományos vezetők vettek részt. A CLIR-program újabb tudományos ülése 2012 decemberében Budapesten, az Aquincumi Múzeumban zajlott le.

            A XXI. századi tudományos elvárásoknak megfelelően, a téma nemzetközi relevanciájára való tekintettel és az elért tudományos eredmények minél szélesebb körű disszeminációja céljából a CLIR-programot egy tudományos adatbázis segíti. Az CLIR Tudományos Adatbázis kifejlesztésére, hosszú előkészítő munka után, jelentős múzeumi informatikai és programozási tapasztalattal rendelkező firma (Pazirik Kft.) bevonásával 2016-ban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával került sor.

            A CLIR tudományos program kutatásaiban a CLIR munkacsoport munkájában a PTE BTK Régészet Tanszék oktatóinak többsége, alprogram-vezetőként Dr. habil. Nagy Levente, Dr. habil. Szabó Ádám és Dr. Fazekas Ferenc, munkatársként Szabó Máté is tevékeny szerepet vállal.

A tanszéki oktatókon kívül a programhoz kapcsolódó szakmai munkálatokban a Tanszék régészet képzésben részt vevő hallgatói is aktívan bekapcsolódnak.

 A nemzetközi tudományos program vezetője: Prof. Dr. Visy Zsolt

Részt vevő országok: Ausztria, Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Szerbia, Szlovákia, Románia

Részt vevő tudományos intézmények:

- Archeologický ústav SAV v Nitre (Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézete)

- Arheološki Institut Beograd (Régészeti Intézet)

- Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române Cluj-Napoca (Román Tudományos Akadémia Régészeti és Művészettörténeti Intézete)

- Националният археологически институт с музей при БАН (Bolgár Tudományos Akadémia Nemzeti Régészeti Intézete és Múzeuma)

- Österreichisches Archäologisches Institut (Osztrák Régészeti Intézet)

- Odsjek za arheologiju Filozofski Fakultet Sveučilište u Zagrebu (Zágrábi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Régészeti Intézet)

- Osrodek Badan nad Antykiem Uniwersytet Warszawski (Ókori Délkelet-Európa Kutatóintézet, Varsói Egyetem)

- Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Régészet Tanszék

 

A tudományos program rövid bemutatása:

Visy, Zsolt: Corpus Limitis Imperii Romani (CLIR). Specimina nova; pars prima 21-22, 2013, 335-336.

 

A tudományos programhoz kapcsolódó konferenciák, előadások:

 Visy Zsolt: Corpus Limitis Imperii Romani [Session]

Esemény: Defensive system, military infrastructure and daily life ont he borders of the Roman Empire. Conference.

Helyszín: Târgu Mureș, Palatul Culturii din Târgu Mureș / Marosvásárhely, Kultúrpalota ROMÁNIA

Időpont: 2010. december 3.

 

Corpus limitis imperii Romani. Noricum-Pannonia-Dacia-Moesia. [Colloquium]

Program: Program-Colloquium_Pécs.pdf

Helyszín: Pécs, Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza  MAGYARORSZÁG

Időpont: 2011. április 11-12.

 

Visy, Zsolt: Corpus limitis imperii Romani. A New International Academic Program.

Esemény: XXII. International Limes (Roman Frontiers) Congress

Helyszín: Ruse BULGÁRIA

Időpont: 2013. szeptember 6.

 

Balogh András – Farkas, István Gergő – Fazekas, Ferenc – Kruska, Roland – Sebestyén, Zsolt Szabó, Máté – Visy, Zsolt: CLIR Scientific Database.

Helyszín: Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum MAGYARORSZÁG

Időpont: 2017. január 7.

 

A tudományos programhoz kapcsolódó publikációk:

 Visy, Zsolt: Corpus Limitis Imperii Romani (CLIR). Specimina nova; pars prima 21-22, 2013, 335-336.

Visy, Zsolt: Corpus limitis imperii Romani. A New International Academic Program. In: XXII. Limes Congress. Abstracts. In alphabetical order according to the last name of the (first) author. 200. 

Visy, Zsolt: Corpus Limitis Imperii Romani (CLIR). IN: Lyudmil Vagalinski – Nicolay Sharankov (Ed.), Limes XXII. Proceedings of the 22nd International congress of Roman frontier studies, Ruse, Bulgaria, September 2012. Bulletin of the National Institute of Archaeology 42. Sofia, National Archaeological Institute with Museum, 2015, 923-928.

Coriolan Horaţiu Opreanu – Vlad Lăzărescu: A Roman frontier marketplace at Porolissum in the light of numismatic evidence. Contribution to the knowledge of the Roman limes economy. Corpus Limitis Imperii RomaniDacia Porolissensis (I): Porolissum. Porolissum Monographs I). Cluj-Napoca – Zalău, Editura mega – Editura Caiete Silvane, 2015, 178 p. + 32 pl.

Történettudományi Intézet

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    +36-72-501-500    hegedus.katalin@pte.hu