Díjesővel ismerték el PTE BTK oktatóinak és hallgatóinak teljesítményét

Eredményekben gazdagon indult a 2022/2023-as tanév őszi szemesztere a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának több hallgatójának és oktatójának is. Volt, aki érdemei, tanulmányi vagy oktatói sikerei méltatásaként, míg más aktív szerepvállalása miatt részesült elismerésben.

Konkoly Zsófia szociális munka alapszakos hallgatónk példátlan sportsikereiért részesült Abay Nemes Oszkár-díjban 2022. szeptember 1-jén, a Város Napja alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának ünnepi tanévnyitóján az 50 éves Szenes Klub „legénysége” nevében Magyar Olivér és Lénárt Patrik vette át az Egyetemi Kultúráért Díjat. A PTE BTK Hallgatói Önkormányzat (HÖK) sportreferensének, Haincz Krisztiánnak a munkáját pedig Egyetemi Sportéletért Díjjal jutalmazta a PTE vezetése.

A Szegedi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepségén adta át a Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Alapítvány kuratóriuma a Kanyó Zoltán-díjat, mellyel olyan 35 évnél nem idősebb, az irodalomtudományt bölcseleti igénnyel művelő kutatót érdemesítenek, aki szakmájában nemzetközileg is mérhető eredményeket ér el. Idén Csönge Tamás, a Filmtudományi és Vizuális Tanulmányok Tanszék oktatója részesült ebben a magasrangú szakmai kitüntetésben.

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzetiségekért díjjal tüntette ki Bockovac Tímeát, a Horvát Tanszék oktatóját és a Siklósi Horvát Önkormányzat elnökét a horvát nemzetiség kulturális örökségének ápolása és a helyi horvát közösség életének szervezése terén nyújtott kiemelkedő közéleti tevékenységéért.

Milbacher Róbert író, a Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék oktatója Janika című novellájáért a Csalog Zsolt emlékére hirdetett DOKU '22 nyílt pályázaton a zsűri jutalmát nyerte el.

(A novella címe linkelhető: https://litera.hu/irodalom/elso-kozles/milbacher-robert-janika.html?fbc…)

A PTE BTK HÖK minden évben díjazza az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) kérdőívek alapján "Az év oktatóját". 2022 őszén Varró-Horváth Diána (Pszichológia Intézet) és Csibi Norbert (Történettudományi Intézet) vette át a hallgatók elismerését kifejező emlékplakettet.

A PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék oktatóját, Havasréti Józsefet  értekező próza kategóriában Szépíró-díjra érdemesítette a Szépírók Társasága.

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (DOK) díjat alapított az egyetem doktorandusz közösségéért végzett munka elismeréséért. Tehetséggondozó és közösségszervező tevékenysége miatt a PTE Szenátusának a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott ülésén Zsidó András, a Pszichológia Intézet oktatója vette át a Pro Doctorandis Universitatis Quinqueecclesiensis díjat.

2022. november 3-án több tehetséges fiatal részesült elismerésben a pécsi Városházán. A PTE BTK-ról Horváth Gergely, Molnár Ákos és Palócz Márk vehette át a Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díjat.

A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága minden évben ünnepélyes keretek között ismeri el és méltatja a régió oktatóinak, kutatóinak kiemelkedő eredményeit. A Magyar Tudomány Ünnepén az MTA PAB Tudományszervezési díját Lénárd László akadémikustól a PTE rektorhelyettese, a PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék vezetője, Fedeles Tamás professzor vette át oktatói, egyháztörténészi, szerkesztői, valamint az egyetemi és a tudományos közéletben való aktív munkájának méltatásaként.

Valamennyi díjazottnak gratulálunk, pályájukon sok sikert kívánunk nekik!

Alumni Közösségi Portál

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36 72 503 600