Ókortudományi Doktori Program

Alapadatok

 

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Tudományterület: Bölcsészettudományok

Tudományág: Ókortörténet és Régészet

A program megnevezése: Interdiszciplináris Doktori Iskola / Ókortörténeti Program: A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban

Munkanyelv: magyar

A képzésért felelős tanszék: PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék és PTE BTK TTI Régészet Tanszék

A képzésért felelős oktató: Dr. Prof. Grüll Tibor

Szakmai célok: Az antik világ és azon belül a Kárpát-medence és népei történetének, anyagi és szellemi kultúrájának az összes rendelkezésre álló forrás alapján való vizsgálata és elemzése révén feltárni, elemezni és bemutatni a helyi, regionális és nagy területekre jellemző sajátságokat, a népek és kultúrák tér- és időbeli kapcsolatait, és ezáltal a hazai és a nemzetközi kutatások messzemenő figyelembevételével- új eredményekre sarkallni a doktori iskola résztvevőit. Regionális súlypontjai: Mezopotámia és Egyiptom, Görögország, a Római Birodalom, a Kárpát-medence népei és kapcsolataik.

Szakmai leírás: A program az összes rendelkezésre álló forrás és kutatási módszer bevonására törekszik. A Kárpát-medence tekintetében különös hangsúly esik a régészetre, amely nem csupán az életmód és a kultúra, hanem az írásos források megjelenéséig a térség történetének alapvető, ezt követően pedig jelentős kiegészítő forrása.

 

Kutatási témák és témafelelősök

 

Csabai Zoltán (Ph.D., egyetemi adjunktus, PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék) 

 • Az ókori Kelet gazdaságtörténete
 • Mezopotámia története a Kr. e. 1. évezredben
 • Az ókori Mezopotámia jogtörténetének kérdései
 • Babilónia társadalomtörténete
 • Óperzsa Birodalom politikai, gazdasági kérdései, tartományainak működtetése 

Farkas István Gergő (Ph.D., igazgató, Völgységi Múzeum, Bonyhád)

 • A Római Birodalom hadserege és határvédelmi rendszere (hadszervezet, épített emlékek, örökség)
 • Latin epigráfia
 • Digitális bölcsészet (térinformatika, adatbázisok, dokumentációs és felületrekonstrukciós módszerek az ókortudomány és régészet szolgálatában)

Fazekas Ferenc (Ph.D., egyetemi adjunktus, PTE BTK TTI Régészeti Tanszék)

 • A Római Birodalom története és régészete
 • Késő római had- és fegyvertörténet
 • Római-barbár kapcsolatok, kapcsolatrendszer
 • Pannonia provincia régészete

Fekete Mária (Ph.D. habil., ny. egyetemi docens, PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék)

 • A Kárpát-medence kapcsolatrendszere az őskorban 
 • Rítusok és kultuszok az őskorban 
 • Változások jellege és jelentősége a neolitikumban 
 • A fémművesség kérdései 
 • A bronzkor és a vaskor története, kultúrái, lelőhelyei és/vagy leletei 

Grüll Tibor (D.Sc., tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék)

 • A Római Birodalom történeti, társadalmi és gazdasági kérdései 
 • A Római Birodalom történeti földrajza 
 • A hellenisztikus és római kori zsidóság története
 • Az ókeresztény kor (Kr. u. 1‒2. század) 

Kárpáti András (Ph.D. habil., tanszékvezető egyetemi docens, PTE BTK TTI Klasszika-Filológia Tanszék)

 • Ókori görög és római színjátszás
 • Ókori görög és római zene és tánc
 • Ókori görög és római irodalom

Lindner Gyula (Ph.D., egyetemi adjunktus, PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék)

 • Államelmélet és politikafilozófia az ókori görög világban
 • Görög vallástörténet az archaikus, klasszikus és hellénisztikus korban
 • Kulturális interakciók az ókori Mediterráneumban
 • Színház és politika a klasszikus kori Athénban

Nagy Árpád Miklós (Ph.D. habil., egyetemi docens, PTE BTK TTI Klasszika-Filológia Tanszék)

 • Az antik szobrászat kutatása. Ikonográfiai, tipológiai és stilisztikai problémák      
 • Antik mítoszábrázolások képben és szóban. Ikonográfiai és szöveges források párhuzamos elemzése
 • Az antik mágia kutatása; a varázsgemmák

Nagy Levente (Ph.D. habil., tanszékvezető egyetemi docens, PTE BTK TTI Régészeti Tanszék)

 • Ókori római és ókeresztény historiográfia, latin nyelvű történetírók műveinek elemzése, ókortörténeti szempontú értékelése
 • Ókori görög-római régészet, vallástörténet, művészettörténet, irodalmi művek, feliratok, régészeti leletek, ábrázolások komplex szemléletű elemzésével
 • Késő antik történelem, régészet, vallástörténet, ókeresztény egyháztörténet (Kr. u. 3‒7. század), irodalmi művek, feliratok, régészeti leletek, ábrázolások komplex szemléletű elemzésével
 • Pannonia római kori története és régészete
 • Latin felirattan, latin nyelvű feliratok elemzése és ókortörténeti szempontú kiértékelése

Visy Zsolt (D.Sc., professor emeritus, ny. egyetemi tanár, PTE BTK TTI Régészeti Tanszék)

 • Antik gazdaság- és társadalomtörténet
 • A Kárpát-medence népeinek története, kultúrája és más civilizációkkal való kapcsolata
   

Szakmai tárgyak

 

 • Az ős- és ókori világ
 • A Kárpát-medence története, kultúrái
 • Az ókori világ társadalomtörténete
 • A Kárpát-medence népeinek társadalma a honfoglalásig
 • Az ókori világ gazdaságtörténete
 • A Kárpát-medence népeinek gazdálkodása, életmódja
 • Az ókori világ szellemi kultúrája, vallásai
 • A Kárpát-medence népeinek hitvilága, kultúrája

 

Elérhetőségek

 

Kérdéssel kérjük forduljon bizalommal ügyintézőnkhöz!

Horváth-Zalavári Réka
ügyvivő szakértő, doktori referens

horvath-zalavari.reka@pte.hu
06/72/503-600 / 23511

Interdiszciplináris Doktori Iskola

H-7624 Pécs, Rókus u. 2.    06 (72) 503-642