Pécsi Hyperion versenyfelhívás 2017-18

Versenyfelhívás

Pécsi Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról

2017/18

 

A 2017-18-as tanévben is meghirdetjük a Pécsi Hyperión Országos Tanulmányi Versenyt. A kompetenciafejlesztő művelődéstörténeti veresenyre az ókori görög és római kultúra iránt érdeklődő középiskolai diákok jelentkezését várjuk, valamint azokat a diákokat, akik latinul tanulnak.

 

Idén is három – a tavalyitól némileg eltérő - kategóriában lehet jelentkezni a versenyre.

 

1. Ókori blogger

2. HyperQuest vagy HyperQuest.LAT

3. Aenigmata Latina

 

1. versenykategória: Ókori blogger

 

Korosztály: nyolc- és hatosztályos középiskola 6–12. osztály, négyosztályos középiskola 9–12. osztály

 

Feladat: egy ókori ember nevében személyes hangú blogposztot kell írni. A versenyfordulón több személy közül lehet majd választani, illetve a konkrét témát is megadjuk. A zsűri az alapos tárgyi, történelmi ismereteket, valamint a képzelőerőt, a blogposzt érdekességét, színességét értékeli.

 

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, mobiltelefon, internet, stb.). A feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania. A felkészüléshez ajánlott témakörök: 1) utazás, közlekedés; 2) törvények, jog; 3) kalózkodás; 4) gladiátorok, cirkusz; 5) nők helyzete; 6) hétköznapok.

 

Ajánlott művek a felkészüléshez: Ph. Matyszak: Antik Róma napi öt denariusból. Scolar 2009; Ph. Matyszak: Antik Athén napi öt drachmából. Scolar 2009; Majoros József: Római élet: művelődéstörténeti segédkönyv a latin nyelv tanulásához. Athenaeum 2000; Ürögdi György: A régi Róma. Ürögdi György: Róma. Panoráma 1983, T. Cornell – J. Matthews: A római világ atlasza. Helikon 1999.

 

2. versenykategória: HyperQuest

 

Korosztály: nyolc- és hatosztályos középiskola 6–12. osztály, négyosztályos középiskola 9–12. osztály

 

2.1 alkategória: HyperQuest

Az online kvízjátékra 1–3 fős csapatok nevezhetnek. (1 főből álló ‘csapat’ jelentkezését is elfogadjuk!)

 

2.2 alkategória: HyperQuest.LAT

Az online kvízjátékra 1–3 fős csapatok nevezhetnek. (1 főből álló ’csapat’ jelentkezését is elfogadjuk!)

FIGYELEM! A .LAT (2.2) alkategóriában nevező csapatoknak legyen legalább 1 olyan tagja, aki latin nyelvű szöveget le tud fordítani (szótár segítségével, tudásszintje: maiores, lásd lejjebb).

 

A feladatok (mindkét alkategóriában) az ókori görög és római kultúrához – történelemhez, irodalomhoz, kultúrtörténethez, mitológiához és képzőművészethez – kapcsolódnak.  Egymásra épülő feladatsort kell megoldani online (interneten elérhető) felületen. Szintről szintre egyre nehezebb feladatokkal kell megbirkózni úgy, hogy a következő szintre, ahogyan az a számítógépes játékokban szokásos, az előző szint sikeres teljesítésével lehet továbbjutni. A feladatmegoldáshoz minden csapatnak legalább egy számítógépre lesz szüksége, amelyről eléri az internetet.

 

A .LAT (2.2) alkategóriában a kultúrtörténeti feladatok mellett latintudást igénylő feladatok is lesznek (például lefordítandó rövid, a szint teljesítéséhez hozzásegítő kulcsot jelentő szövegek vagy más kérdések). A .LAT (2.2) alkategóriában nevezett csapatok (legalább egy) latinul tanuló tagjától elvárt nyelvtudás szintje a középiskolai latin versenyek maiores kategória szintjének felel meg, vagyis a minores szinten túl: coniugatio I–IV, imperfecta és perfecta actio indicativus és coniunctivus (activum, passivum), participiumok és infinitivusok; accusativus / nominativus cum infinitivo, participium coniunctum és absolutum, gerundium, coniunctivusok főmondati használata, consecutio temporum.

 

A két alkategória számára külön versenyt szervezünk: a 2.1 alkategóriában nevezett csapatok csak az ugyanebben az alkategóriában nevezettekkel versenyeznek, és ugyanez érvényes a 2.2 alkategóriában nevezettekre is.

 

Az ókori kultúrával kapcsolatos kérdések idén a homéroszi eposzokhoz kapcsolódnak, a következő témakörök szerint:

 

-         

Mítosz (az eposzok tartalma, hősök, istenek, cselekménymozzanatok)

-         

Elbeszélés (az eposzok irodalmi jellemzői; műfaji, irodalomtörténeti ismeretek)

-         

Kép (az eposzok szereplőinek és történeteinek ókori ábrázolásai)

-         

Történelem (az eposzokhoz kötődő régészeti leletek és történelmi ismeretek)

 

Ajánlott művek a felkészüléshez:

A középiskolában használt történelem és irodalom tankönyvek.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia. Budapest 1960 (vagy későbbi kiadások) 207–248.

Homérosz: Iliász és Odüsszeia.

Th. A. Szlezák: Homérosz – A nyugati irodalom születése. Budapest 2016.

Belfiore – Karsai Gy. (szerk.): A görög és római mitológia lexikona. Budapest 2008.

Karsai György: Homérosz, Íliász. Talentum Műelemzések. Budapest 1998.

Moses Finley: Odüsszeusz világa. Budapest 1985.

Román József: Eposzok könyve. Budapest 1963. 5–90.

Hyperión. A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének online lexikona http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/

 

3. versenykategória: Aenigmata Latina (minores)

 

Ebben a kategóriában az iskolájukban latin nyelvet tanuló középiskolai diákok jelentkezését várjuk, akiknek tudásszintja a középiskolai latinversenyek minores szintjének felel meg. 

 

Korosztály (általában): nyolcosztályos középiskola 5–9. osztály, hatosztályos középiskola 7–9. osztály és négyosztályos középiskola 9–10. osztály

 

Feladat: latin nyelvű képleírás lefordítása és a kép azonosítása megadott lehetőségek közül.

 

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (szótár, saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania.

 

Elvárt nyelvtani tudásszint: declinatiók I–V., fontosabb névmások (is ea id, ille illa illud, hic haec hoc, qui quae quod), melléknévfokozás és adverbiumképzés, coniugatio I–IV: imperfecta actio indicativus

 

Felkészülés: N. Horváth Margit - dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I-IV. OFI (NT-13119-419/NAT); Nagy Ferenc - Kováts Gyula - Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. OFI (NT-02075)

 

Nevezés, jelentkezés

 

A nevezés és a részvétel ingyenes.

 

A versenyre emailben lehet jelentkezni: pecs.hyperion@gmail.com

 

A jelentkezést elfogadjuk az iskola felelős képviselőjétől vagy felkészítő tanártól. Diákok egyéni jelentkezését is elfogadjuk, de csak akkor, ha erről a felkészítő tanára tud és jóváhagyta, illetve ha a jelentkezésben a diák megadja a szaktanára nevét és elérhetőségét. A jelentkezést visszaigazoljuk, illetve diák vagy diákcsoport önálló jelentkezése esetén a szaktanárral egyeztetjük.

 

A jelentkezéshez szükséges adatok:

 

    

Versenyző neve

    

Versenyző osztálya

    

Nevezési kategória (egy versenyző egy kategóriában nevezhet)

    

Versenyző felkészítő tanára (név, szak, elérhetőség)

    

Versenyző iskolája (pontos megnevezés és postai cím)

 

A 2. versenykategóriában a fentieken kívül:

 

·        

Minden csapattag neve és osztálya (ha a csapat egynél több tagú)

·        

A csapat (közös) emailcíme (azonos is lehet az egyik tag emailcímével)

 

Versenynaptár: dátumok, határidők

 

Jelentkezési határidő: 2017. november 17.

Első (iskolai) forduló: 2017. november 24.

Első forduló eredményhirdetés: 2017. december 31.

Országos döntő: 2018. február 24.

Döntő eredményhirdetés: 2018. március 15.

Ünnepélyes díjátadás: (pontosítás később)

 

Lebonyolítás

 

A verseny mindhárom kategóriában 2 fordulóból áll: az első az iskolai forduló, a második az országos döntő.

 

Az iskolai forduló megszervezése az iskolák feladata. A versenyforduló megkezdése előtt néhány órával elküldjük az előzetesen regisztált iskolai/szaktanári mailcímre a feladatokat.

 

Az 1. és a 3. kategóriában az iskolai versenyfordulót megszervező szaktanárok döntése, hogy a megoldást milyen formában kérik beadni (a Versenybizottság bármilyen formát elfogad). A korábbi versenyeinkhez képest változás, hogy a Versenybizottság idén a szaktanárokat kéri fel az első forduló értékelésére. Kérjük, hogy az iskolák vagy szaktanárok a fenti határidőig küldjék el a megoldásokat, illetve, hogy kiket javasolnak továbbjutásra. A javításhoz segédletek letölthetők lesznek a verseny honlapjáról, a versenyforduló utáni naptól kezdve.

 

A 2. kategória online (internetes) verseny, így az értékelése ‘automatikusan’ megtörténik: minél tovább jut el a résztvevő (1–3 fős) csapat az online feladatok megoldásában, annál több esélye lesz a továbbjutásra.

 

Díjátadó ünnepség

 

Az ünnepélyes díjátadó időpontját később hirdetjük ki.

Helyszín: a Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karának Díszterme

A döntőbe jutott valamennyi versenyző emléklapot kap, minden kategória első hat helyezettje díszoklevélben és jutalomban részesül.

 

Kapcsolat

 

A verseny honlapja: http://klf.btk.pte.hu

Mail: pecs.hyperion@gmail.com, klf@pte.hu

 

Szeretettel várunk minden középiskolát és minden jelentkezőt!

 

Kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésre a fenti elérhetőségeken.

 

 

2017. szeptember 4.

 

Klasszika-Filológia Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Klasszika-filológia Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6    72/503 600/64060    klf@pte.hu