Hyperión verseny 2016-17

Versenyfelhívás Pécsi Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról

 

 

A 2016-17-es tanévben is meghirdetjük a Pécsi Hyperión Országos Tanulmányi Versenyt. A kompetenciafejlesztő művelődéstörténeti veresenyre az ókori görög és római kultúra – történelem, politika, hétköznapok, irodalom, színház, versenyek, művészet, építészet, mitológia, filozófia – iránt érdeklődő középiskolai diákok jelentkezését várjuk.

 

Idén is három kategóriában lehet jelentkezni a versenyre:

 

1. Ókori blogger

2. #PokeArch (képkereső)

3. Aenigmata Latina (fordításverseny)

 

1. versenykategória: Ókori blogger

Korosztály: nyolc- és hatosztályos középiskola 6-12. osztály, négyosztályos középiskola 9-12. osztály

Feladat: egy ókori ember nevében személyes hangú blogposztot kell írni. A versenyfordulón több személy közül lehet majd választani, illetve a konkrét témát is megadjuk. A zsűri az alapos tárgyi, történelmi ismereteket, valamint a képzelőerőt, a blogposzt érdekességét, színességét értékeli.

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania.

A felkészüléshez ajánlott szűkebb témakörök: a) utazás, közlekedés; b) törvények, jog; c) kalózkodás; d) gladiátorok, cirkusz; e) nők helyzete; f) hétköznapok

Ajánlott művek: Ph. Matyszak: Antik Róma napi öt denariusból. Scolar 2009; Ph. Matyszak: Antik Athén napi öt drachmából. Scolar 2009; Majoros József: Római élet: művelődéstörténeti segédkönyv a latin nyelv tanulásához. Athenaeum 2000; Ürögdi György: A régi Róma. Ürögdi György: Róma. Panoráma 1983, T. Cornell – J. Matthews: A római világ atlasza. Helikon 1999.

 

2. versenykategória: #PokeArch (képkereső)

Korosztály: nyolc- és hatosztályos középiskola 6-12. osztály, négyosztályos középiskola 9-12. osztály

Feladat: megadott képekhez kell keresni a feladatban megjelölt szempontok figyelembe vételével hasonló, illetve különböző képeket. A képek a görög és római kultúrához kapcsolódnak: vázák, szobrok, épületek, tárgyak...

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania.

Felkészülés: Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének Hyperión virtuális kiállítása (http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/). Szilágyi János György: Antik Gyűjtemény. Vezető az Antik Gyűjtemény állandó kiállításához. (Online: http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/lexikon.php?id=467); Németh – Ritoók –Sarkadi – Szilágyi: Görög művelődéstörténet. Osiris 2006. (művészettörténeti fejezetek); S. Sarti: Görög művészet. Corvina 2007; G: De Tommaso: Római művészet. Corvina 2008.

 

 

 

3. versenykategória: Aenigmata Latina (fordításverseny)

(Ebben a versenykategóriában az iskolájukban latin nyelvet tanuló diákok jelentkezését várjuk!)

Korosztályok és kategóriák:

Minores: nyolcosztályos középiskola 5-9. osztály, hatosztályos középiskola 7-9. osztály és négyosztályos középiskola 9-10. osztály

Maiores: nyolc- és hatosztályos középiskola 10-12. osztály, négyosztályos közpiskola 11-12. osztály

Feladat: latin szöveg fordítása magyarra.

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (szótár, saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania.

Nyelvtani tudásszintek:

Minores: declinatiók I-V., fontosabb névmások (is ea id, ille illa illud, hic haec hoc, qui quae quod), melléknévfokozás és adverbiumképzés, coniugatio I-IV: imperfecta actio indicativus

Maiores: a minores szinten túl: coniugatio I-IV, imperfecta és perfecat actio indictivus és coniunctivus (activum, passivum), participiumok és infinitivusok; accusativus / nominativus cum infinitivo, participium coniunctum és absolutum, gerundium, coniunctivusok főmondati használata, consecutio temporum

Felkészülés: N. Horváth Margit - dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I-IV. OFI (NT-13119-419/NAT); Nagy Ferenc - Kováts Gyula - Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. OFI (NT-02075)

 

A verseny két fordulóból áll: az első az iskolai forduló, a második az országos döntő.

 

A nevezés és a részvétel ingyenes.

 

A versenyre emailben lehet jelentkezni: pecs.hyperion@gmail.com

(A jelentkezést visszaigazoljuk.)

A jelentkezéshez szükséges adatok:

     Versenyző neve

     Versenyző osztálya

     Nevezési kategória (egy versenyző egy kategóriában nevezhet)

     Versenyző felkészítő tanára (név, szak, elérhetőség)

     Versenyző iskolája (pontos megnevezés és postai cím)

 

A verseny menetrendje (határidők, időpontok)

Jelentkezési határidő: 2016. november 25.

Első (iskolai) forduló: 2016. december 1.

Első forduló eredményhirdetés: 2016. december 19. 31.

Országos döntő: 2017. január 27.

Döntő eredményhirdetés: 2017. február 13.

Ünnepélyes díjátadás: 2017. februármárcius 24.

 

 

 

A verseny lebonyolítása, továbbjutás, döntő, eredményhirdetés:

 

Első (iskolai) forduló

     Időpont: 2016. december 1.

     Helyszín: a versenyző iskolája

     Mindhárom versenykategóriában a megoldásra rendelkezésre álló idő: 120 perc

     A megoldásokat legkésőbb a verseny megkezdése utáni 120. percben kell befejezni és elküldeni a verseny email-címére: pecs.hyperion@gmail.com

     A megoldásokat a versenyt kiíró Klasszika-filológia tanszék által felkért tanárokból és egyetemi hallgatókból álló bizottság értékeli.

     A továbbjutás szükséges feltétele: az elérhető pontok 50%-ának megszerzése

     Mindegyik kategóriában maximum 30-30 fő juthat az országos döntőbe (a 3. kategória mindkét korcsoportjában maximum 30-30 fő). Amennyiben 30-nál több versenyző ért el 50%-nál több pontot, a legjobb 30 jut tovább az országos döntőbe.

     Az elért pontokat és a továbbjutók névsorát 2016.12.1931-én tesszük közzé a verseny honlapján, valamint emailben is értesítjük a versenyzőt és felkészítő tanárát.

 

Országos döntő

     Időpont: 2017. január 27.

     Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

     Mindhárom versenykategóriában a megoldásra rendelkezésre álló idő: 150 perc

     A megoldást legkésőbb a verseny megkezdése utáni 150. percben kell leadni, internetelérést biztosítunk.

     A döntőben kidolgozott feladatokat a versenybizottság értékeli.

     A döntő eredményét, az elért helyezéseket 2017.02.13-án tesszük közzé a verseny honlapján, valamint emailben is értesítjük a versenyzőt és felkészítő tanárát.

 

Díjátadó ünnepség

     Időpont: 2017. február 24.

     Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

     A döntőbe jutott valamennyi versenyző emléklapot kap, minden kategória első hat helyezettje díszoklevélben és értékes jutalomban részesül.

     Az ünnepélyes eredményhirdetésre Pécsen rendezett kulturális esemény keretében kerül sor. Az ünnepi műsor pontos programját 2017. február elején hirdetjük ki, az eseményre a sajtó képviselőit is meghívjuk.

 

Kapcsolat

     A verseny honlapja: http://klf.btk.pte.hu

     A verseny facebook oldala: https://www.facebook.com/events/363370360662028/

     Mail: pecs.hyperion@gmail.com, klf@pte.hu

 

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!

Kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésre a fenti elérhetőségeken.

2016. szeptember 10.

Klasszika-Filológia Tanszék

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar

Klasszika-filológia Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6    72/503 600/64060    klf@pte.hu