NTI Kutatás - Fejlesztés - Projektek

2021-2025. „Oktatási Esélyekért” PÁLYAORIENTÁCIÓS MENTORPROGRAM FEJLESZTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE című kutatás

 

EFOP 3.4.3.

EFOP 3.1.2. „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából”.

2015.  „A roma kultúra reprezentációja a tartalomszabályozók, tartalomhordozók körében, valamint ezek fejlesztési lehetőségei” (TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001)

2013-2014. Wor(l)ds which exclude – Kirekesztő szavak – kizárt világok (European Commission, Directorate-General Justice: Fundamental Rights and Citizenship, JUST/2011-2012/FRAC/AG) 

2012. TAMOP 3.1.1-11/1-2012-0001"Lemorzsolódás és hátránykompenzáció"

2006-2008. Society and Lifestyles (SAL) ProjectTowards Enhancing Social Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities

1999. és 2006. (OFA-1999; OFA- K-2005/A 5341/18 - 140) A pályakezdő cigány/roma fiatalok munkaerő-piaci esélyei és a munkanélkülieket segítő nonprofit szervezetek szerepe az esélyek növelésében a Dél-Dunántúlon

PTE BTK Neveléstudományi Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    72/503 600/24555    matyovszky.aniko@pte.hu