Üdvözöljük a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatási Esélyekért! kutatócsoport honlapján

Logó

SCROLL DOWN FOR ENGLISH!

OKTATÁSI ESÉLYEKÉRT!

PÁLYAORIENTÁCIÓS MENTORPROGRAM FEJLESZTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

 

A Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programja1 keretében a Pécsi Tudományegyetemen működő Inkluzív Kiválóság Kutatócsoport2 támogatást nyert 4 tanévet felölelő tervei megvalósítására. Az „Oktatási Esélyekért” elnevezésű kutató-fejlesztő csoportunk3 az ELTE PPK kutatói mellett a PTE-n működő roma szakkollégiumokat, valamint az Arany János Programot működtető középfokú intézményt (Gandhi Gimnázium, Kollégium és AMI4) és annak általános iskolai partnereit (10 általános iskola) vonja be a tervezett négyéves kutatási-fejlesztési munkába.

A beiskolázás nehézségének problémakörét látva a Kutatócsoportunk által tervezett kutatás- fejlesztés fő célja egy komplex általános iskolai pályaorientációs-mentorprogram kidolgozása, kipróbálása, beválásának mérése. A korai iskolaelhagyás megelőzését, megakadályozását vizsgáló kutatások kiemelten említik a mentorok szerepét, akik személyre szabottan tudnak a tanulói élethelyzethez, igényekhez igazodni, és segítő megoldásokat találni.

A pályaorientációs mentor – az erre kiválasztott általános iskolai tanár – hatodik osztálytól segíti, hogy az Arany János Programba és más középfokú intézménybe eljussanak a hátrányos helyzetű diákok, hogy ott aztán középfokú végzettséget szerezzenek. A mentori munka hatékonyságának mérése, modellszerű leírása és terjesztése Kutatócsoportunk alapvető célja.

1https://mta.hu/kozoktatas-fejlesztesi-kutatasi-program/kozoktatas-fejle…

2https://btk.pte.hu/hu/tudomany/kutatokozpontok/inkluziv-kivalosag-kutat…

3Kutatásvezető: Varga Aranka (PTE), Kutatócsoport tagok: Fehérvári Anikó (ELTE), Kőszegi Krisztián (Roma Szakkollégium), Horváth Gergely (PTE), Jakab Natália (Gandhi Gimnázium)

4http://gandhigimi.hu/)

5https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23821

 

Our English website is under development!

For Educational Opportunitites!

 

Development and Evaluation of a Career Orientation Mentor Program

 

In the framework of the Public Education Development Research Program of the Hungarian Academy of Sciences1, the Inclusive Excellence Research Group2 operating at the University of Pécs won support for the implementation of its plans covering 4 academic years. Our research and development group called "Educational Opportunities"3 involves, in addition to ELTE researchers, Roma student society members operating at the University of Pécs (UP), as well as the secondary institution operating the Arany János Program (Gandhi Secondary School, Dormitory and Elementary School of Music4) and its primary school partners (10 primary schools) into the planned four-year research and development work.

Seeing the problem of the difficulty of enrolling in secondary schools, the main goal of the research and development planned by our Research Group is to develop, test and measure the success of a complex elementary school career guidance and mentoring program. Research examining the prevention and prevention of early school leaving highlights the role of mentors, who can adapt to the student's life situation and needs in a personalized way and find helpful solutions.

The career guidance mentor - the primary school teacher selected for this purpose - helps disadvantaged students to get to the Arany János Program and other secondary institutions, so that they can then obtain a secondary education there. Measuring, describing and disseminating the effectiveness of the mentoring work is the fundamental goal of our research group.

1https://mta.hu/kozoktatas-fejlesztesi-kutatasi-program/kozoktatas-fejle

2https://btk.pte.hu/hu/tudomany/kutatokozpontok/inkluziv-kivalosag-kutat

3Research leader: Aranka Varga (PTE), Research group members: Anikó Fehérvári (ELTE), Krisztián Kőszegi (Roma Vocational College), Gergely Horváth (PTE), Natália Jakab (Gandhi High School)

4http://gandhigimi.hu/)

5https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23821

 

Saving...

A kutatócsoport főoldala