Meghívó Bartal Orsolya doktori védésére

MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt

 

BARTAL ORSOLYA

PEDAGÓGUSOK VISZONYULÁSA A (TANÓRAI) MOBILESZKÖZHASZNÁLATHOZ.

EMPIRIKUS KUTATÁS FELSŐ TAGOZATON TANÍTÓ TANÁROK KÖRÉBEN –

MOBILESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN, AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT KÖZÖTTI KAPCSOLAT ERŐSÍTÉSE

 

című PhD értekezésének nyilvános vitájára, melyet 2023. március 1-jén 13:30 órakor tartunk a Pécsi Tudományegyetem BTK-TTK Kari Tanácsteremben (A-épület, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.).

 

Témavezető:

Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika

főiskolai tanár

Dunaújvárosi Egyetem

Gazdálkodástudományi Tanszék

 

Opponensek:

Dr. Szűts Zoltán

egyetemi docens

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Oktatási Innováció Tanszék

 

Dr. Cserti Csapó Tibor

egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem

Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

 

Dr. Mrázik Julianna

egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem

Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék

 

Az értekezés megtekinthető a PTE BTK Neveléstudományi Intézet könyvtárában (Pécs, Ifjúság útja 6. B/101) és a doktori iskola honlapján: https://btk.pte.hu/hu/nevtudphd/vedesek. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

 

Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Heidl György

az Oktatás és Társadalom

Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője

 

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu