2024


 

2023 


 

Mangné Kardos Zita


Témavezető

Dr. habil. Vámosi Tamás


Disszertáció címe

Pályaorientációs aktivitás és képzési hatékonyág mérése a műszaki felsőoktatásban

Tézisek

magyar, angol

 

 

 

 

 

Mohr Szilárd


Témavezető

Dr. Takács Zsuzsanna Mária


Disszertáció címe

A második világháború (1939-1945) és a háborús körülmények hatása a Baranya vármegyei gimnáziumok életére

Tézisek

magyar, angol

Szántóné Tóth Hajnalka


Témavezető

Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes Anikó


Disszertáció címe

A természettudományok és a környezetismeret tantárgy iránti attitűd vizsgálata a tanító szakos hallgatók körében

Tézisek

magyar, angol

Ardelean Tímea Krisztina


Témavezetők

Dr. Cserné Adermann Gizella

Dr. Fodorné Tóth Krisztina


Disszertáció címe

A Közösségi Média Használata Az Angol Nyelvtanulásban A Partiumi Középiskolások Körében

Tézisek

magyar, angol

 

 

 

2022


 

 

Somodi Imre


Témavezető

Dr. habil. Bertalan Péter 


Disszertáció címe

A pécsi Jezsuita Pius Gimnázium története (1912-1948)

Tézisek

magyar, angol

Dr. Kopházi-Molnár Erzsébet


Témavezető

Prof. Dr. Héjj Andreas

Prof. Dr. Horváth Béla 


Disszertáció címe

A mese szimulációja A modern mese parafrázis morfológiai és receptív vizsgálata 

Tézisek

magyar, angol

 

Funkhauser Matthias


Témavezető

Prof. Dr. Lakner Tamás


Disszertáció címe

The Kodály Concept of music education and its reception in the United States

Tézisek

magyar, angol

Szabóné Pongrácz Petra


Témavezető

Dr. habil. Bálint Ágnes


Disszertáció címe

Szegregált gyógypedagógiai oktatáson vezető életutak felnőtt személyek narratíváinak tükrében

Tézisek

magyar, angol

Laczkóné Rácz Edit Anikó


Témavezető

Dr. Fisher Márta


Disszertáció címe

Angol nyelvkönyvek nevelési potenciálja - B1 és B2 szintű angol nyelvkönyvi szövegek tartalmának több dimenziós összehasonlító elemzése

Tézisek

magyar, angol

 

2021


 

Báder Iván


Témavezető

Dr. habil. Híves-Varga Aranka


Disszertáció címe

Cigány gyerekek integrációja az oktatáspolitikai döntések tükrében

Tézisek

magyar, angol

Fekete Zsófia


Témavezető

Dr. habil. Bálint Ágnes


Disszertáció címe

Zeneterápia útjai: Traumától az újratanuláson keresztül az inklúzióig 

Tézisek

magyar, angol

Gyertyánfy András


Témavezető

Prof. Dr. Dárdai Ágnes

Dr. habil. Vitári Zsolt


Disszertáció címe

A tartalom kiválasztásának szempontjai és szakaszai: Német és magyar történelemdidaktikai elméletek összehasonlító elemzése

Tézisek

magyar, angol

 

Kapás Mónika


Témavezető

Dr. habil. Híves-Varga Aranka


Disszertáció címe

Cigány közösségek a Vajdaságban

Tézisek

magyar, angol

Kovács Zsófia


Témavezető

Dr. Prisztóka Gyöngyvér


Disszertáció címe

Úszásoktatás térben és időben

Tézisek

magyar, angol

Ladnainé Szerencsés Hajnalka


Témavezető

Dr. habil. Bálint Ágnes


Disszertáció címe

Tartalmi szabályozók vizsgálata a Positive Education modell alapján a hazai közoktatás egy szegmensében

Tézisek

magyar, angol

 

Maisch Patrícia


Témavezető

Prof. Dr. habil. Ambrus Attiláné Kéri Katalin


Disszertáció címe

A nők olvasóvá nevelése a reformkori Magyarországon

Tézisek

magyar, angol

Vadász Viola


Témavezető

Dr. Andl Helga

Dr. habil. Györgyi Zoltán


Disszertáció címe

Hétvégi magyar iskolák és óvodák a magyar diaszpórában

Tézisek

magyar, angol

 

 

2020


 

 

Meggyesné Hosszú Tímea


Témavezető

Dr. habil. Bálint Ágnes


Disszertáció címe

Enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanulási motivációja az eltérő tantervű általános iskolák 8. osztályában 

Tézisek

magyar, angol

Karácsony Ilona Hajnalka


Témavezető

Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna


Disszertáció címe

Erőforrások vizsgálata a gimnáziumi tanulók egészségfejlesztésében 

Tézisek

magyar, angol

Nagyné Árgány Brigitta


Témavezető

Prof. Dr. Lakner Tamás

Dr. habil. Bertalan Péter


Disszertáció címe

A zenei előképzettség összetevőinek komplex vizsgálata óvodapedagógus és tanító alapszakos hallgatók körében a Kaposvári Egyetemen 

Tézisek

magyar, angol

 

 2019


 

 

Boros Julianna


Témavezető

Dr. habil. Híves-Varga Aranka


Disszertáció címe

Cigány, roma fiatalok életútja egy iskolán kívüli esélynövelő tanoda-típusú program tagjainak vizsgálata

Tézisek

magyar, angol

Dobókai Róbert Lászlóné Simon Dóra


Témavezető

Dr. habil. Híves-Varga Aranka


Disszertáció címe

Gyermekvédelmi szakellátásban élő általános iskolai tanulók esélyei Bács-Kiskun megyében 2014-2018 között

Tézisek

magyar, angol

 

Hajdics-Szücs Eszter


Témavezető

Prof. Dr. Forray R. Katalin


Disszertáció címe

Óvoda és kisebbségi gyerekek - Óvodapedagógus hallgatók és gyakorló óvodapedagógusok Magyarországon és Írországban

Tézisek

magyar, angol

Pukánszky Judit 


Témavezető

Prof. Dr. Héjj Andreas 

Dr. Vajda Zsuzsanna


Disszertáció címe

A  testképet meghatározó szociokulturális tényezők és kötődési jellemzők vizsgálata egyetemista nők körében

Tézisek

magyar, angol

 

Suki András


Témavezető

Prof. Dr. Forray R. Katalin


Disszertáció címe

A Rajkó Zenekar és a Rajkó módszer  

Tézisek

magyar, angol

Verebélyi Gabriella


Témavezető

Dr. habil Orsós Anna


Disszertáció címe

A nyelvi hátrány szerepe a tanulási akadályozottság kialakulásában

Tézisek

magyar, angol

 

2018


 

 

Budai Gábor


Témavezető

Dr. habil. Györgyi Zoltán

Cserné Dr. Adermann Gizella


Disszertáció címe

Dunaújváros szakképzése és munkaerőpiaca az 1993-tól 2013-ig tartó időszakban

Tézisek

magyar, angol

Hideg Gabriella 


Témavezető

Dr. Prisztóka Gyöngyvér 

Prof. Dr. Kozma Tamás


Disszertáció címe

A fair play jelentéstartalmának összehasonlító vizsgálata közép-kelet-európai, kenyai és malajziai fiatalok körében
 

Tézisek

magyar, angol

 

 

2017


 

Kátainé Lusztig Ilona


Témavezető

Dr. habil. Híves-Varga Aranka


Disszertáció címe

Gyermekvédelem és szabadidő-pedagógia Nevelőcsaládokban élő gyermekek szabadidős tevékenységei

Tézisek

magyar, angol

Kojanitz László


Témavezető

Fischerné Prof. Dr. Dárdai Ágnes

Dr. habil. Kaposi József


Disszertáció címe

A középszintű történelem érettségi vizsgán készült esszék elemzése és értékelése a kauzális összefüggések bemutatásának minősége szempontjából

Tézisek

magyar, angol

 

Darvai Tibor


Témavezető

Prof. Dr. Forray R. Katalin

Dr. habil. Géczi János


Disszertáció címe

Oktatáspolitika és a Tanító című folyóirat a hatvanas években Magyarországon

Tézisek

magyar, angol

 

 

2016


 

Pankász Balázs


Témavezető

Dr. habil. Bálint Ágnes

Dr. habil. Nemeskéri Zsolt


Disszertáció címe

Online oktatási környezet és IKT tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőoktatásban

Tézisek

magyar, angol

Császár Lilla


Témavezető

Prof. Dr. Kárpáti Andrea

Prof. Em. Dr. Forray R. Katalin


Disszertáció címe

ÉNKÉPezés, KÉPMÁSolás. Vizuális kommunikáció és énmegjelenítés a Facebook közösségi hálón és a jelenség pedagógiai vonatkozásai
 

Tézisek

magyar, angol

Ács Marianna


Témavezető

Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin, PhD


Disszertáció címe

Nőnevelés a felső-baranyai református egyházmegye polgári leányiskolájában és internátusában 1916-1948

Tézisek

magyar, angol

 

 

2015


 

Molnár-Kovács Zsófia


Témavezető

Prof. Dr. habil. F. Dárdai Ágnes


Disszertáció címe

A dualizmus kori magyar középiskolai történelemtankönyvek Európa-képe kortörténeti, iskolatörténeti, tankönyvtörténeti kontextusban

Tézisek

magyar, angol

Andl Helga


Témavezető

Prof. Em. Dr. Forray R. Katalin


Disszertáció címe

Kisiskolák, helyi társadalmak, oktatáspolitika. Kisiskolák Baranya megyében

Tézisek

magyar, angol

Híves Tamás


Témavezető

Prof. Em. Dr. Forray R. Katalin


Disszertáció címe

Területi oktatáskutatás. Vizsgálatok az iskoláztatás területi folyamatairól
 

Tézisek

magyar, angol

 

Takács Zsuzsanna Mária


Témavezető

Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin

Prof. Dr. Horváth Béla


Disszertáció címe

Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Tézisek

magyar, német

Morvay-Sey Kata


Témavezető

Dr. habil. Rétsági Erzsébet

Dr. habil. Ács Pongrác


Disszertáció címe

Budo harcművészetek alkalmazási lehetőségei az iskolai agresszió kezelésében

Tézisek

magyar, angol

Nagy Adrienn


Témavezető

Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin


Disszertáció címe

A felső kereskedelmi iskolák fejlődéstörténete Magyarországon (1867-1945)

 

Tézisek

magyar, angol

 

 

2014


 

Lennerné Patkó Ildikó


Témavezető

Prof. Dr. Forray R. Katalin

Dr. habil. Horváth H. Attila, CSc


Disszertáció címe

A középiskolák közötti átjárhatóság társadalmi konzekvenciái szászországi és bajorországi példák alapján

Tézisek

magyar, angol

Nagy Enikő


Témavezető

Dr. habil Aubert Antal

Dr. habil Bárdossy Ildikó


Disszertáció címe

A hazai felsőfokú turizmusképzés, és annak informatika(oktatás)i aspektusai

Tézisek

magyar, angol

 

Kazarján Erzsébet


Témavezető

Dr. Kocsis Mihály


Disszertáció címe

Felsőfokú szakképzés - mobilitás - önszabályozó tanulás

Tézisek

magyar, angol

 

 

 

2013


 

 

2012


 

Köves Gabriella


Témavezető

Dr. Fisherné Dr. Dárdai Ágnes


Disszertáció címe

Alapozó szintű matematika-tankönyvek vizsgálata a kezdetektől napjainkig

Tézisek

magyar, angol

Szabóné Kármán Judit


Témavezető

Dr. Forray R. Katalin


Disszertáció címe

A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota

Tézisek

magyar, angol

Lakatos Szilvia


Témavezető

Dr. Forray R. Katalin


Disszertáció címe

A romani nyelv közösségi használatának és közoktatási helyzetének vizsgálata Magyarországon

Tézisek

magyar, angol

 

Petőné Csima Melinda


Témavezető

Dr. Meleg Csilla


Disszertáció címe

Az egészségmagatartás és a koherencia-érzet szerepe az életminőség formálásában

Tézisek

magyar, angol

Laki Tamásné


Témavezető

Dr. Meleg Csilla


Disszertáció címe

A hálózatelmélet kiterjesztésének lehetőségei. Katolikus családos közösség példája

Tézisek

magyar, angol

Szabóné Mojzes Angelika


Témavezető

Dr. Barakonyi Károly


Disszertáció címe

Expanziós folyamatok a felsőoktatásban

Tézisek

magyar, angol

 

Szűcs Norbert


Témavezető

Dr. Cserti-Csapó Tibor


Disszertáció címe

Többiskolás településeken zajló közoktatási deszegregációs programok sikerkritériumai

Tézisek

magyar, angol

Arató Ferenc


Témavezető

Dr. Forray R. Katalin
Dr. Györgyi Zoltán


Disszertáció címe

A kooperatív tanulásszervezés egy lehetséges paradigmatikus modellje

Tézisek

magyar, angol

 

 

2011


 

Németh Zsolt


Témavezető

Dr. Bárdossy Ildikó
Dr. Dudás Margit


Disszertáció címe

Az utánpótlásban dolgozó labdarúgó edzők konfliktuskezelő kultúrájának mintázata

Tézisek

magyar, angol

Tóvári Ferenc


Témavezető

Dr. Meleg Csilla
Dr. Prisztóka Gyöngyvér


Disszertáció címe

Az integrált oktatás magvalósíthatósága az iskolai testnevelésben /Esélyek, lehetőségek/

Tézisek

magyar, angol

Harjánné Brantmüller Éva


Témavezető

Dr. Fisherné Dr. Dárdai Ágnes


Disszertáció címe

Down-szindrómások életminőségét befolyásoló faktorok vizsgálata

Tézisek

magyar, angol

 

Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette


Témavezető

Ambrusné Dr. Kéri Katalin


Disszertáció címe

Az egészségnevelés intézményesülésének folyamata hazánkban a dualizmus korától a második világháború végéig

Tézisek

magyar, angol

Dezső Renáta Anna


Témavezető

Dr. Orsós Anna


Disszertáció címe

"Minek nektek gimnázium...?!" Középfokú cigány nemzetiségi oktatás 1989-2009: Eredmények és kihívások

Tézisek

magyar, angol

 

 

2010


 

 

2009


 

Maárné Molnár Csilla    


Témavezető

Dr. Géczi János


Disszertáció címe

A kaposvári Állami Gimnázium diákjai (1870-1910)

Tézisek

magyar, angol

Fekete Szabolcs


Témavezető

Dr. Géczi János


Disszertáció címe

Az Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészhallgatóinak rekrutációs jellemzői 1921-1940 

Tézisek

magyar, angol

Sári Szilvia


Témavezető

Dr. Stirling János
​​​​​​Ambrusné Dr. Kéri Katalin


Disszertáció címe

A tanári módszertan problémái a strukturálisan változó andragógusképző felsőoktatási intézményekben

Tézisek

magyar

 

Jenei Teréz


Témavezető

Dr. Fisherné Dr. Dárdai Ágnes
Dr. Horváth Béla


Disszertáció címe

Cigány mesék szerepe a szociális tanulásban

Tézisek

magyar

 

 

 

 

2008


 

Varga Aranka


Témavezető

Dr. Forray R. Katalin


Disszertáció címe

Gyermekvédelem és iskolázottság

Tézisek

magyar

 

Rémes Jenőné Köpeczi Bócz Edit


Témavezető

Dr. Meleg Csilla


Disszertáció címe

Középiskolás diákok szocializációs környezete nemzetközi összehasonlításban

Tézisek

magyar, angol

 

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu