Meghívó Dr. Laczkóné Rácz Edit Anikó védésére

 

MEGHÍVÓ

 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt

Dr. Laczkóné Rácz Edit Anikó

ANGOL NYELVKÖNYVEK NEVELÉSI POTENCIÁLJA
B1 ÉS B2 SZINTŰ ANGOL NYELVKÖNYVI SZÖVEGEK TARTALMÁNAK TÖBB DIMENZIÓS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

című PhD értekezésének nyilvános vitájára, melyet 2022. december 12-én 10:00 órakor tartunk a Pécsi Tudományegyetem BTK-TTK Kari Tanácsteremben (A-épület, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.). 

 

Témavezető:
Dr. Fischer Márta
egyetemi docens
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Idegen Nyelvi Központ

Opponensek:
Dr. Kurtán Zsuzsa
ny. egyetemi docens
Pannon Egyetem
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet

Dr. Kojanitz László
Oktatási Hivatal
Tantervfejlesztési Osztály

Az értekezés megtekinthető a PTE BTK Neveléstudományi Intézet könyvtárában (Pécs, Ifjúság útja 6. B/101) és a doktori iskola honlapján: https://btk.pte.hu/hu/nevtudphd/vedesek. A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

 

Tisztelettel:

Prof. Dr. Heidl György 
az „Oktatás és Társadalom” 
Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője
 

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu