Pedagógiatörténet és Nevelésfilozófia Doktori Program

Vissza a Doktori Iskola honlapjára

Programvezető


 

A programról


A pedagógiatörténet és a nevelésfilozófia összefonódik az eszmetörténettel, a művelődés- és társadalomtörténettel. A doktori programban helyet kapnak az antik és középkori paideiával kapcsolatos kutatások, a személyiségfejlesztés intézményes technikáinak, eszközeinek és módszereinek vizsgálatai a különféle történelmi korszakokban és társadalmi, politikai környezetben, úgy az egyházi, mind a szekuláris intézményrendszerekben. A kutatások kiterjednek kiemelkedő pedagógusok munkásságának tudományos feldolgozására, a nevelési-oktatási intézmények történetének, a különféle pedagógiai irányzatok filozófiai alapjainak vizsgálatára.

 

 

Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. B épület    +36-72/ 501-500/24510    otndi@pte.hu