Általános Nyelvészet, Magyar Grammatikai és Nyelvtörténeti Szeminárium

E sajátos elnevezésű és sajátos szemléletet tükröző szeminárium a szemináriumi struktúra kialakításkor jött létre Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi Nevelési Szeminárium néven, 2019 nyarán egyesült a Finnugor Szemináriummal, ezt követően lett Általános Nyelvészeti, Magyar Grammatikai és Nyelvtörténeti Szeminárium a neve.

Sajátossága az, ami a "pécsi modellt" mindig is jellemezte: a "tudósképzés" és a nevelőképzés szoros kapcsolata. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy az elméleti nyelvészek és a jövendő potenciális magyartanárai számára azonos nyelvészeti alapokat biztosítunk, mégpedig a még Szépe György professzor által megalapozott és Alberti Gábor professzor által kiteljesített módon: a modern nyelvészeti ismereteknek a tanárképzésbe való integrálásával. Ezzel egyrészt - a szakmai képzés igényességének és korszerűségének biztosításával - hozzá akarunk járulni a pedagógus szakma presztízsének növeléséhez; másrészt a majdani elméleti nyelvészeti kutatóknak is tapasztalatot és lehetőséget szeretnénk biztosítani a nyelvész szakma gyakorlati felhasználhatósága terén.

A korábban önálló Finnugor Tanszék 2005-től a Nyelvtudományi Tanszék egy szemináriumaként látta el a magyar szakos hallgatókat finnugrisztikás és magyar nyelvtörténeti kurzusokkal.

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36 72 503 600/64160    nytadmin@pte.hu