Üdvözöljük a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Nyelvtudományi Tanszék honlapján

pic

Elsődleges feladatunknak a magyar szakos bázisnak a szokásosnál igényesebb tudományos alapképzését tekintjük, amit hatékonyan próbálunk integrálni egy kis volumenű, de nagyon igényes elitképzéssel. Grammatikai képzésüket például a Kiefer szerkesztette Strukturális magyar nyelvtan korszerű strukturalista-generatív tudományos anyagain alapuló tananyagainkra építjük; eközben a tanár szakosok számára sokféle olyan kurzust indítunk, amelyek témája a hagyományos nyelvtanoktatás megújítása. Emellett célunk a nem anyanyelvű magyar szakos hallgatók nyelvi képzése és nyelvészeti felkészítése is.


A TANSZÉK SZEMINÁRIUMAI

Általános Nyelvészeti, Magyar Grammatikai és Nyelvtörténeti Szeminárium

Alkalmazott Nyelvészeti és Hungarológiai Szeminárium

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE


A Nyelvtudományi Tanszék elődje, a Nyelvészeti és Kommunikációs Intézet a Pécsi (Janus Pannonius) Tudományegyetem Tanárképző Karának az alapító tagja volt 1982-ben. A jelenlegi Bölcsészettudományi Kar számos tagja (például az Anglisztika Intézet tanszékei, a Klasszika Filológia Tanszék a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék) ebből az intézetből ered, függetlenné "cseperedve" a nyolcvanas évek végére. Így jelenleg a Nyelvtudományi Tanszék világosan körülhatárolt oktatási és kutatási profillal rendelkezik. Egy évtizeden keresztül önállóan működött egy finnugor tanszék is, amit takarékossági okokból 2005-ben beolvasztottak a Nyelvtudományi Tanszékbe. Ekkor hoztuk létre a három szemináriummal a tanszéki struktúrát, melyből kettő azóta egybeolvadt. A Nyelvtudományi Tanszék 2013 óta a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet része.

A tanszék a nappali és levelező képzésben (Bologna major, minor illetve osztatlan formában tanuló) magyar szakos hallgatók nyelvészeti képzésének ellátására hivatott; az ő létszámuk korábban, a kétezres évek elején az ezret is megközelítette. Két kisszakot is magunk működtettünk: ez az alkalmazott nyelvészeti szak, illetve a magyar mint idegen nyelv / hungarológia szak. Általános/elméleti nyelvészeti szak is létezett egy időben, számos tudományos diákköri győztest adva az egyetemnek. A szak bürokratikus okokból szűnt meg, amikor az általános és alkalmazott nyelvészeti képzés országosan szétvált.

OTDK-díjazottjaink nagy része nappali ösztöndíjasként folytathatta pályafutását, és nemcsak pécsi, de budapesti, szegedi, illetve amsterdami doktori iskolákban is.

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36 72 503 600/64160    nytadmin@pte.hu