A Helyesírás c. kurzus minden elsős osztatlan tanári képzésben résztvevő hallgatónak kötelező. A Helyesírás kurzus mindig őszi félévekben kerül meghirdetésre.

A kurzusok egységes tematikája (az egyes oktatók az egyes részterületekre koncentrálhatnak, ezt a kurzusfelvétel során a résztvevők egyeztessék az oktatóval):

A tantárgy célja a helyesírásra vonatkozó ismeretek elmélyítése, rendszerezése, a helyesírás elméletének és gyakorlatának minőségi fejlesztése. A kreatív helyesírási gondolkodás, a hibafelismerés és -javítás készségének fejlesztése. A kurzus során olyan anyanyelv-pedagógiai eljárásokkal is megismerkednek a hallgatók, amelyek segítik a magyar helyesírás rendszerének a megértését, a példák és a szabályok megjegyzését, a rendszerszerűség felismerését.

A tantárgy tartalma: A magyar helyesírás történetének bemutatása. A magyar helyesírással kapcsolatos nyelvészeti viták ismertetése. A helyesírási szabályzat felépítése, használata. A magyar helyesírás alapelveinek és szabályainak tudatosítása.

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36 72 503 600/64160    nytadmin@pte.hu