Helyesírás és Szövegértés kurzus

A Helyesírás és a Szövegértés és kommunikáció c. kurzusok minden elsős osztatlan tanári képzésben részt vevő hallgatónak kritériumkövetelményként szerepelnek, azaz kötelezően teljesítendők (8/2013 (I.30.) EMMI rendelet). Ez öt kar hallgatóit érinti: BTK, TTK, KPVK, MK karok és Hittudományi Főiskola. A kurzusok Anyanyelvi ismeretek mintatantervvel futnak a BTK-n, és AISN, illetve MAGY0007-es kódot is kapnak. A Helyesírás kurzus mindig őszi félévekben kerül meghirdetésre, a Szövegértés és kommunikáció pedig a tavasziban. 

A TTK és a BTK hivatalos, dékánok közötti megállapodással órarendi sávot alakított ki az elsőévesek számára ennek a tárgynak: kedden 8:00 és 9:30 között tartjuk a szemináriumokat az Ifjúság úton, jellemzően a D épületben. Azoknak a hallgatóknak, akiknek (pl. felsőbbévesként) óraütközésük lenne a kedd reggeli órával, felajánljuk a szombati tömbösített órákat (ezeknek időpontjait lásd a Neptunban). Kérjük, a kurzusfelvételnél figyeljenek a kiválasztott szeminárium időpontjára!

A kurzusokon kötelező az óralátogatás!

A kurzusok létszáma a Neptunban látható. Ha valaki a létszámhatár fölött szeretne jelentkezni, akkor meg kell várni, hogy az összes szeminárium elinduljon, és utána (még a kurzusfelvételi időszakban) lesz mód pár főt jelentkeztetni: az oktatóval kell felvenni személyesen vagy emailben a kapcsolatot.

Helyesírás kurzus részletes leírása.

Szövegértés és kommunikáció kurzus részletes leírása, oktatónként eltérő tematika, terembeosztás.

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36 72 503 600/64160    nytadmin@pte.hu