Fuksz Márta védése 2022.12.12.

Meghívó 

 

A Pécsi Tudományegyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola  

Néprajz–Kulturális Antropológia Doktori Programja 

 

tisztelettel meghívja Önt 

 

Fuksz Márta 

A Szekszárdi borvidék árutermelő borászatai a rendszerváltást követően 

című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára 

 

 

A bíráló bizottság tagjai: 

Elnök:  

Prof. Nagy Zoltán, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár  

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 

 

Opponensek:  

Dr. Szabó Á. Töhötöm, PhD, tanszékvezető egyetemi docens 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, BTK, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet 

 

Dr. Simon András, PhD, tanszékvezető egyetemi docens 

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék 

 

Tag:  

Dr. Máté Gábor, PhD, habilitált egyetemi adjunktus  

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 

 

Titkár: 

Dr. Hesz Ágnes, PhD, habilitált egyetemi docens  

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 

 

Témavezető:  

Dr. Vargyas Gábor, DSc, professzor emeritus 

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 

Kuti Klára, PhD, muzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum 

 

A nyilvános vita ideje és helye: 2022. december 12. 11 óra 

PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék,  

7624 Pécs, Rókus u. 2. (M épület) Ro 316. terem 

 

 

Az értekezés megtekinthető a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéken 

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu