Újhelyi Nelli doktori védése

Meghívó 

 

A Pécsi Tudományegyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola  

Néprajz–Kulturális Antropológia Doktori Programja 

 

tisztelettel meghívja Önt 

 

Ujhelyi Nelli 

„Az önkéntesség most olyan valami, hogy hallgatni kell róla” 

Az informális önkéntesség vizsgálata egy a 2015-ös migrációs hullám hatására kialakuló segítő csoport tükrében” 

című doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájára 

 

 

A bíráló bizottság tagjai: 

Elnök:  

Dr. Vargyas Gábor, DSc, professzor emeritus 

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 

 

Opponensek:  

Dr. Kisdi Barbara, PhD, egyetemi docens 

PPKE, Szociológiai Intézet, Társadalomkutatás Tanszék 

 

Dr. Madácsy József, PhD, egyetemi adjunktus  

PTE BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék 

 

Tagok:  

Prof. Nagy Zoltán, PhD, tanszékvezetőegyetemi tanár  

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 

Dr. Lajos Veronika, PhD, egyetemi adjunktus  

ME BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete 

 

Titkár: 

Dr. Hesz Ágnes, PhD, habilitált egyetemi docens  

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék 

 

Témavezető:  

Dr. Farkas Judit, PhD, habilitált egyetemi docens  

PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék  

 

A nyilvános vita ideje és helye: 2022. november 24. 14 óra 

PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék,  

7624 Pécs, Rókus u. 2. (M épület) Ro 316. terem 

 

 

Az értekezés megtekinthető a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéken 

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu