Klinikai- és egészségpszichológia specializáció - felvételi információk

A Klinikai és egészségpszichológiai specializáció olyan szakembereket képez, akik rendelkeznek az egészség- és klinikai pszichológia tudományának átfogó ismeretével, és a szakiránynak megfelelő speciális jártasság és felkészültség megszerzésével képesek a klinikai és egészségpszichológusi szakma gyakorlati követelményeinek teljesítésére.

A klinikai orientáció az elméleti, diagnosztikai és terápiás ismeretek átadásával elsősorban a mentális betegségek gyógyítására készít fel, míg az egészségpszichológiai orientáció az egészségfejlesztés és egészségmegőrzés területén jelentkező feladatok ellátására képesít.

Tantárgyaink között megtalálhatók többek között a kurrens személyiségelméletek, a személyiségdiagnosztika önbeszámolós és projektív módszerei, a korszerű pszichopatológiai ismeretek, a pszichoterápiás alapismeretek, a klinikai egészségpszichológia, valamint az egészségmagatartást, egészségfejlesztést és egészségkommunikációt oktató kurzusok.

A pszichológia szak pécsi hagyományainak köszönhetően képzésünk nagy hangsúlyt fektet a dinamikus szemléleti keretben való gondolkodás kialakítására. A szakirány speciális jártasságot épít ki a terápiás, edukációs és intervenciós technikák alkalmazását illetően, és felkészít a klinikai kutatások végzésével kapcsolatos ismeretek birtoklására is.

Az intézet számos gyakorló intézménnyel működik együtt mind a klinikai, mind az egészségpszichológia gyakorlati ismereteinek elsajátításához, aminek következtében hallgatóink megválaszthatják az adottságuknak, érdeklődésüknek legmegfelelőbb gyakorló intézményeket. Oktatóink tudományos fokozattal és klinikai, ill. egészségpszichológiai szakképesítéssel rendelkeznek, ami garanciát jelent a minőségi képzés megvalósítására.

 

A felvételi eljáráshoz kapcsolódó tudnivalók

A Klinikai- és egészségpszichológia specializációra történő felvételi vizsga során a jelentkező egy esetkártyát kap, mely röviden egy - a viselkedéselemző szakember kompetenciáit figyelembe vevő - klinikai pszichológiai vagy egészségpszichológiai helyzetet, gyakorlati problémát jelenít meg. 5-10 perces felkészülési időt követően a Jelentkezőt e fiktív eset/probléma körbejárására, a hozzá kapcsolódó gondolatainak, munkahipotéziseinek ismertetésére kérjük (példák elérhetőek ITT). Ezen túlmenően a Jelentkező elméleti ismereteit is felmérő kérdéseket is feltesz a Bizottság. A szóbeli elbeszélgetésen figyelembe vesszük továbbá a Jelentkező motiváltságát is.

 

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu