MA záróvizsga - 2021/22. tavasz

A TANULMÁNYAIKAT 2020-BAN VAGY UTÁNA MEGKEZDŐK SZÁMÁRA

(A határidők frissítése az aktuális szemeszter információi mentén történik.)

 

A záróvizsga előtt:

 1. szakdolgozati témabejelentő lapot (letölthető INNEN) az záróvizsga év őszi félév 4. hetének végéig kérjük kitölteni és aláíratni mind a szakdolgozati témavezetővel, mind a szakfelelőssel (tanszékvezetővel). Ezt kérjük Lévai Teodórának kinyomtatva eljuttatni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a témabejelentő űrlapon megadott cím megfogalmazásában eltérhet a később elkészülő szakdolgozat címétől, a téma azonban nem változhat. A szakdolgozati témabejelentő célja annak dokumentálása, hogy az adott témakörben a szakdolgozati munka megkezdhető, de nem szükséges a későbbi végleges cím pontos megadása a folyamat e pontján.

 1. A záróvizsgára történő jelentkezés a Neptun Tanulmányi Rendszerben, a Hallgatói WEB-en, elektronikusan történik, a kari honlapon leírt módon 2022. március 18 – 28. között.
 1. A szakdolgozat feltöltése a Neptun Tanulmányi Rendszerben, a Hallgatói WEB-en, elektronikusan a Szakdolgozat feltöltés: Tanulmányok/Szakdolgozat, Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat feltöltése menüpontokon történik (ld. a részletes leírást ITT).
  • Határidő: 2022. március 18 - április 13. 23:59.
 1. Kérjük továbbá, hogy a félévzáró vizsgaidőszak vége előtt ellenőrizzék, hogy minden kurzus- és vizsgajegyük rögzítésre került-e a Neptunban! (Ez az abszolutórium kiállításának feltétele.) Amennyiben nem, kérjük keressék Lévai Teodórát!

 

A Záróvizsga egy két részből álló szóbeli vizsga

1. A kihúzott elméleti tétel bemutatása

 • A vizsga kezdetén a záróvizsga bizottság előtt véletlenszerűen kihúzott tételek írásbeli kidolgozására a vizsgázónak min. fél óra áll rendelkezésére (javasoljuk egy rövid vázlat megírását is ennek során, a kihúzott tételek strukturált áttekintése és bemutatása érdekében).
 • A kihúzott tételekről a vizsgázó a bizottság előtt számot ad, illetve az ahhoz kapcsolódóan feltett kérdésekre válaszol. A  hallgatónak mély megértésről és tudásról kell bizonyságot tennie az adott területen.
  • A tételsorok a megfelelő MA specializáció kiválasztása után ITT érhetőek el.

2. A szakdolgozat bemutatása

 • A szakdolgozat rövid, pár mondatban történő bemutatása és a főbb eredmények összefoglalása a bizottság kérésére.
  • Kérjük és javasoljuk, hogy a vizsgázó hozza magával a szakdolgozatának egy nyomtatott, fűzött példányát a vizsgára, mely használható a szakdolgozat rövid bemutatása kapcsán.
  • Felhívjuk figyelmüket, hogy a mesterképzést záró államvizsgára nem szükséges prezentáció készítése!
 • A konzulensi és opponensi kérdésekre adott válaszok bemutatása, ismertetése.
  • Amennyiben a konzulensi vagy opponensi kérdés tartalmában nem megjegyezhető választ kíván (pl. újabb statisztikai próbák lefuttatása, kiegészítő elemzési adatok prezentálása stb.), az ehhez szükséges jegyzet a záróvizsgára behozható és használható. Más jegyzet, segédlet nem használható a szakdolgozat védés során sem!
 • Ezt követően a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel a szakdolgozat témájával, illetve a kutatással kapcsolatban.

 

A Záróvizsga teljesítmény értékelése

Elméleti záróvizsga jegyek (5 fokú értékelés)

 • Az elméleti és gyakorlati tételek bemutatása – a két tétel külön kerül értékelésre

Szakdolgozat védés (5 fokú értékelés)

 • A saját kutatás bemutatása, valamint a konzulensi és opponensi kérdésekre és a bizottság által feltett kérdésekre adott reflexiók

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu