Tájékoztató szakdolgozat leadásról


Tisztelt Végzős Hallgatók!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében a szakdolgozatot elektronikusan, a Neptun rendszerébe kell feltölteniük. A záróvizsgára történő jelentkezés határideje, a Neptun rendszerében kitöltött kérvénnyel: 2021. március 22. (hétfő). Azon hallgatók számára, akik már korábbi félév során leadták, feltöltötték szakdolgozatukat és rendelkeznek érvényes bírálattal a záróvizsgára jelentkezés határideje a NEPTUNBAN szintén 2021. március 22.  (hétfő).

(A kérvény elérhető 2021. március 16-tól a Neptun TR-ben)

BA, MA, Osztatlan képzésben, Pszichológia BA képzésben  szakdolgozat feltöltési határideje2021. április 12. 

A szakdolgozat feltöltése a Hallgatói WEB-en, a Tanulmányok/Szakdolgozat, Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat feltöltése menüponton történik.

 

Tanári MA képzésben (nappali és levelező tagozaton):

A tanári MA képzés végzős hallgatóinak a témabejelentő lap leadási határideje és a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben Baja Helgánál a baja.helga@pte.hu címen), 2021. március 22.

A tanári záróvizsga jelentkezési határideje Neptunban: 2021. március 22.

A tanári MA képzésben a tanári szakdolgozat (tanulmány és portfólió) feltöltési határideje 2021. május 3.

 Felhívom figyelmüket, hogy a témabejelentő nyomtatvány leadása a záróvizsga feltétele a 2020/2021. tanév őszi szemeszteréhez tartozó, júniusi tanári záróvizsga időszakban.

 

Osztatlan szakpáros képzésben (nappali tagozaton):

Az osztatlan szakpáros képzés végzős hallgatóinak a záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan, e-mailben, Baja Helgánál a baja.helga@pte.hu címen): 2021.március 22.

Záróvizsgára történő jelentkezés határideje a Neptunban  2021.március 22.

Az osztatlan szakpáros képzésben a diszciplináris szakdolgozat feltöltésének (amennyiben a BTK valamely képzésén záróvizsgázik), : 2021.április 12.

Az osztatlan szakpáros képzésben a tanári portfólió feltöltési határideje, Neptunban 2021. május 28.

 

Rövid ciklusú képzésben (levelező tagozaton):

A rövid ciklusú levelező képzés végzős hallgatóinak záróvizsga előjelentkezési határideje Baja Helgánál a baja.helga@pte.hu címen: 2021.március 22.

A záróvizsgára történő jelentkezés Neptunban. 2021.március 22.

A rövid ciklusú levelező képzésben a tanári portfólió feltöltési határideje. 2021.május 28.

 

A Pszichológia BA képzésben is a záróvizsgajelentkezés a Neptunban 2021.március 22.-ig

a szakdolgozat feltöltési határideje a Neptunban  2021. április 12.

 

Értesítjük Önöket, hogy a Kari Tanács határozata értelmében, a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterétől a diplomamunkához csatolni kell az úgynevezett Plágium nyilatkozatot is, amelyet megtalálnak a Kar honlapján a Hallgatóinknak/Információk/Űrlapok (https://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/urlapok) menüpont alatt. Az eredetiségről szóló nyilatkozat (plágium nyilatkozat) a feltöltés kötelezettségének vállalására is szolgál. 

Továbbá a felhasználási nyilatkozatot is be kell illeszteniük kitöltve és aláírva a dolgozat végére a feltöltés előtt, mely nyilatkozat szintén megtalálható az űrlapok között.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 60.§ (6) bekezdése alapján szakdolgozatát köteles feltölteni a NEPTUN tanulmányi rendszerbe, ennek hiányában záróvizsgára nem bocsátható a hallgató.

Kérjük, figyeljenek arra is, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete alapján a záróvizsga díja, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére 10.000 Ft. A befizetési bizonylatot a Tanulmányi Osztályon továbbá a záróvizsgán is be kell mutatnia!

A záróvizsgadíj befizetés módja:

  1. A hallgató saját Neptun felületén, a Pénzügyek/Befizetés/Tételkiírás/Szolgáltatási jogcím menüpont alatt kiválasztja a  Záróvizsga díja hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők részére tételt.

(Részletes leírás a kiírásról olvasható a : https://neptun-web2.tr.pte.hu/hallgato/login.aspx  kezdőoldalon a „Kiírás (befizetendő pénzügyi tétel) készítése PTE 20160216.pdf file” link megnyitása után.)

2.    A tétel kiírása után vagy az egyetemi pénztárakban fizetheti be a díjat, vagy a NEPTUN webes felületéről kezdeményezett SimplePay bankkártyás befizetéssel.

A SimplePay befizetésről bővebben itt olvashat: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/penzugyek_1_teritesi_dijak_befizetese

 További befizetési módokról pedig itt olvashat: http://kti.pte.hu/content/hasznos-informaciok  

A befizetések végrehajtását a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

 

Felhívom figyelmüket, hogy azok a hallgatók, akiknek le nem zárt kurzuselismertetési, folyamatban levő átkreditálási ügyük, kurzushiányuk van, vagy szakdolgozat készítésre vonatkozó kurzusfelvételük hiányzik, ZÁRÓVIZSGÁRA NEM BOCSÁTHATÓAK!

A kurzuselismertetések intézésére a záróvizsgázók vizsgaidőszakának végéig, 2021.május 9-ig van lehetőségük. Az ezt követően beérkező kérvényeket a Tanulmányi Osztálynak nem áll módjában elfogadni, határidőn belül rögzíteni. Felmerülő kérdéseikkel kérjük, időben keressenek fel bennünket!

Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak  2021. június 2.

 

Szakdolgozat/portfólió leadása

2020/2021. tavasz

 

Anyakar

Szakpár

Szakdolgozat feltöltési határidő

Beadás módja

Portfólió feltöltési határidő

Beadás módja

 

 

BTK

 

BTK – BTK szakpár vagy vegyes szakpár, aki a BTK-ra írja a dolgozatát

04.12.*

Neptun

05.28.

Neptun

BTK – TTK szakpár, a dolgozatot TTK-ra írja

05.03.*

 

TTK TO papír alapon + Neptun

05.28.

Neptun

 

 

 

TTK

 

TTK – TTK szakpár vagy vegyes szakpár, aki a TTK-ra írja a dolgozatát

05.03.

TTK TO papír alapon + Neptun

05.28.

Neptun

TTK-BTK szakpár, a dolgozatot a BTK-ra írja

04.12.

Neptun

05.28.

Neptun

*A BTK anyakaros hallgató kérjük, záróvizsga jelentkezést adjon le a Neptunban március 22-ig.

 

Pécs, 2021. február 10.

Huszárné Mánfai Mária
a Tanulmányi Osztály vezetője