Pszichológia Alapdiploma - viselkedéselemző BA

pszichológia alapképzés során a hallgatók tudást szereznek az emberi természetről és az emberi csoportok működéséről; hogyan észlelünk, gondolkodunk, emlékezünk, érzünk, fejlődünk, miként alakítunk ki kapcsolatokat közvetlen és tágabb környezetünkkel, hogyan választunk párt, hogyan gondolkodunk magunkról és másokról. Az átfogó és általános ismeretek elsajátításával a hallgató viselkedéselemző diplomát szerez. A viselkedéselemző szakemberek birtokolják a pszichológia tudomány elméleti alapismereteit és alapvető módszereit, különböző szemléleti perspektíváit és alkalmazási területeit.

A humán tényező egyre fontosabb szerepével párhuzamosan felértékelődött a pszichológia szaktudás iránti kereslet. A viselkedéselemző kompetenciáit a munkaerőpiac számos területén kamatoztatja; oktatási, egészségügyi, büntetés-végrehajtási intézményekben, kereskedelemben, médiában, non-profit szektorban, munkaügyi központokban, kis és középvállalkozásokban, multinacionális cégeknél, mentálhigiénés intézetekben, szociális otthonokban, sportegyesületekben, stb. A viselkedéselemző többek között a képzés, a fejlesztés, az integráció, a kiválasztás, az egészségmegőrzés, a rehabilitáció, a nevelés, a vezetés szakterületein dolgozhat.

Az európai közoktatás standardizálása és az európai egyetemeken szerzett diplomák ekvivalenciája lehetővé teszi a hallgatók számára a mobilitást. Az egyetemi képzésben résztvevők áthallgathatnak külföldi egyetemekrediplomájukat más országokban érvényesíthetik, akár a továbbtanulás akár a munkalehetőségek területén. A pécsi Pszichológia Intézet támogatja a hallgatók mobilitását, a szaktudás európai áramlását gazdag nemzetközi kapcsolataival, Erasmus, Socrates és más mobilitási ösztöndíj lehetőségeivel, nemzetközi és interdiszciplináris kutatócsoportokban való részvételével.

A pécsi pszichológia egyszerre tradicionális és innovatív. Ötven éves története lehetővé teszi a történeti pszichológiai iskolák (pszichoanalízis, pszichodinamikus irányzatok) bemutatását és azok még ma is érvényes tartalmainak és formáinak ismertetését. Eközben a képzés erősen összefonódik az intézetben folyó korszerű, magas szintű kutató munkával (evolúciós kutatócsoport, narratív kutatócsoport, fMRI kutatócsoport, egészségpszichológia, klinikai szemléletű fejlődéslélektan, történelemkutatások, identitásvizsgálatok) garantálva hallgatóinknak nemcsak a főbb elméleti áramlatok megismerését, hanem a szakma innovatív, új szemléleteinek elsajátítását és gyakorlati alkalmazását. Ez a dinamikusan megújuló tudás garantálja a minőségi oktatást.

A pécsi képzés egyik sajátossága a hallgató és oktató közötti barátságos szakmai kapcsolat, amit az új oktatási rendszerrel megnövekedett hallgatói létszám ellenére is őriz. Hangsúlyt fektet a hallgatókkal folytatott szoros szakmai eszmecserére, a tehetséges hallgatók kutatói munkájának támogatására, kutatócsoportokban való aktív részvételére, az oktatáson kívüli közös nemcsak szakmai programokra (Intézeti műhely, Könyvklub, Pszichomikulás, Pszieszta, Pszichofarsang). 

A pécsi alapképzés magyar nyelven nappali, illetve levelezős tagozaton folyik. 2006 óta angol nyelvű alapképzést is indítottunk, amely a pszichológiai ismeretek elsajátításán kívül az angol szakmai nyelv megszerzésére is lehetőséget biztosít nemzetközi hallgatói közegben.

Az I. év során bevezető és alapozó ismeretekkel (pszichológiai, biológiai, statisztikai, filozófiai, társadalomismereti),

A II. év során a különböző pszichológiai területekkel (kognitív-, evolúciós-, szociál-, személyiség-, fejlődés-),

A III. évben a szakterületek kutatási és gyakorlati alkalmazásaival ismerkedhetnek meg a hallgatók (iskolapszichológia, szervezetpszichológia, egészségpszichológia, kommunikáció).

A megszerzett diploma garantálja azt a széleskörű ismeretet, amellyel a végzős diákok bármelyik európai egyetem pszichológia mesterképzésének hallgatói lehetnek; emellett Intézetünk Magyarország legszínesebb mesterképzési lehetőségét kínálja négy magyar és egy angol nyelvű szakirányával.

 

   Tájékoztatás a 2020/21. tanévre meghirdetett alapképzési szakokról itt olvasható

   Tájékoztató a bekerülésről diplomával rendelkező felvételizőinknek itt olvasható.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Intézeti Tanács és a Kar vezetőségének közös döntése értelmében egyéni (kedvezményes) tanrend a Pszichológiai Intézetben nem adható, azt az intézet igazgatója és szakfelelőse nem támogatja, tekintettel az itt folyó képzés sajátosságaira.

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu