Meghívó

A MTA Szociológiai Tudományos Bizottság Szociális Munka Albizottsága tudományos műhelyeinek sorában online workshopot szervez

a 2018-1.2.1.-NKP – Nemzeti Kiválósági Program „Szorongás helyet énhatékonyság” című ELTE konzorciumi kutatása keretében az ELTE Társadalomtudományi Karának a „Demográfiai változások társadalmi kockázatai” alprogramjához kapcsolódó

„Tranzitív változások az idősödés útján”

című kutatási résztéma bemutatására.

Időpont: 2022. október 25. 14 – 17.30 óra között

E kutatás az időskorba érők jelentős demográfiai hullámát érintő kihívások és kockázatok során felmerülő nehézségeket vizsgálta a másodlagos prevenció keretében kialakítható életviteli támogatás lehetőségeinek kutatása során.

A bemutató során áttekintjük a kutatás négy fő pillérét az ahhoz kapcsolódó kutatási eredményekkel az alábbi előadások mentén:

14.00 – 14.05 Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár (DE, ETK, a MTA SZTB SZMA elnöke): Megnyitó, köszöntő.

14.05 – 14.40 Dr. Szabó Lajos PhD címzetes egyetemi tanár, a kutatási résztéma vezetője (ELTE TáTK Szociális Munka Tanszék): A kutatás kiinduló pontja és a kutatási cél.

Az idősödés folyamatának fejlődési – hosszmetszeti megközelítése Erikson pszichoszociális fejlődéselméletének kiterjesztésével: a tranzitív változások integratív megközelítése, mint a kutatás keret koncepciója.

14.40 – 15.15 Dr. Szabó Lajos - Szabó Judit Ágnes (szociológus, Újbudai Szociális Szolgálat):

A kutatási program kialakítása élettörténeti interjúk kvalitatív feldolgozása mentén – az interjúfelvétel és feldolgozás menete és tapasztalatai, valamint a kollaboratív kapcsolati hozzáállás szerepe az idősekkel folyó interjúk során.

A kutatás támpontjainak feldolgozása egy tematikus, eset-központú, interpretatív megközelítés mentén. A járványhullámok időszakában folyó kutatás nehézségei.

15.15 – 15.30 Szünet

15.30 – 16.10 Dr. Szabó Lajos: A kollaboratív életviteli támogatás konzultációs modellje, mint a másodlagos prevenció lehetséges útja.

16.10 – 16.30 Miklós Barbara (egyetemi adjunktus, klinikai szakpszichológus, ELTE TáTK Szociális Munka Tanszék): A segítő-kapcsolati alapok és segítő szkillek fejlesztésének szerepe a kollaboratív életviteli támogatásra felkészítésben, a klinikai pszichológus, mint esetviteli konzultáns.

16.30 – 16.50 Mátics Katalin (szociális munkás, szociológus, intézményvezető, Újbudai Szociális Szolgálat): A preventív hangsúlyú kollaboratív segítő munka lehetséges illeszkedése az idősekkel folyó közösségi alapú szociális munkához.

16.50 – 17.30: Kérdések, vita, zárszó.

Google Meet csatlakozási link: https://meet.google.com/psa-fthb-vxr

Minden érdeklődőt szeretettel vár az albizottság elnöksége!

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

H-7624, Pécs, Rókus utca 2. (M. épület)    +36-308932950, +36-72-501500/64310    feher.lilla@pte.hu