Osztatlan tanárképzés (O)

Az új rendszerű (osztatlan) tanárképzésről

Az osztatlan tanárképzésben mesterfokozat (magister, master) és általános v. középiskolai tanári szakképzettség szerezhető.
A megszerzendő kreditek száma 300, a képzési idő 10 félév. Az osztatlan tanári mesterképzésben kiadott oklevelek angol nyelvű jelölése a pedagógusképzés területén Master of Education (rövidítve: MEd).


A jelentkezés feltétele

 • legalább középfokú végzettség

Az új rendszerű képzésben, mely 2013-ban indult először és legutóbb 2022-ben újult meg, kétszakos (szakpáros) tanárképzésre lehet jelentkezni.


A tanári szakképzettség elemei

 • a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás,
 • a tanári munkához szükséges
  • pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,
  • szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) tudás, képesség, attitűd (viszonyulás), valamint
 • a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat részeként
  • a pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok,
  • a tanítási gyakorlatok,
  • a köznevelési intézményben, szakképző intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Ha egy hallgató tanulmányai során (legkorábban egy teljesített év után) úgy dönt, hogy mégsem tanári oklevelet szeretne, úgy átjelentkezhet a kar kapcsolódó, nem tanári alapképzésére.

Klebelsberg képzési ösztöndíj a tanárszakos hallgatók számára


Weszely Ödön ösztöndíj

Pályázatot nyújthat be minden hallgató, aki a BTK vagy a TTK osztatlan tanárszakos képzésre állami ösztöndíjas, illetve önköltséges formában a 2024. évi általános vagy pótfelvételi eljárás során felvételt nyert a fentnevezett karok által meghirdetett olyan osztatlan tanárszakos képzésre, amelyen korábban a PTE-n nem rendelkezett (sem aktív, sem szünetelő) hallgatói jogviszonnyal. Osztatlan tanárszakos hallgatók alatt azokat a hallgatókat értjük, akiknek legalább a szakpárjuk egyik része vagy a BTK vagy a TTK kezelési körébe tartozik. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának további feltétele, hogy a hallgató az első szemeszter során legalább 30 kreditet vegyen fel.


Felvételi információk

Az osztatlan tanárszakokra megállapított felvételi vizsgatárgyakról a Kar aktuális évi meghirdetésében lehet tájékozódni.

Az osztatlan tanárképzéseknél az eddig kötelező pályaalkalmassági vizsgálattól a Kar 2024-ben is eltekint.

A mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár szak gyakorlati vizsgája egy kisfilm elkészítése. A kisfilmet május 24-ig kérjük elérhetővé tenni (pl. google drive-on) számára (somogyi.rita@pte.hu)

Az állami ösztöndíjas osztatlan tanárképzésbe bekerülni kívánóknak min. 280 ponttal kell rendelkezniük - ettől az egyes szakok ponthatára csak felfelé térhet el.
Azok számára, akik BA-oklevéllel jelentkeznének az osztatlan tanárképzésbe, az emelt szintű érettségi követelménye kiváltható a diplomás pontszámítással.

Bővebben a diplomás pontszámításról


A PTE-BTK tanárképzési kínálata

angol nyelv és kultúra tanára

YOUR COUNTRY'S SCHOOL KIDS NEED YOU!

Érdekelnek az angol nyelvű kultúrák: az angol, az amerikai, az ír, a skót, az ausztrál vagy a kanadai? Szeretnéd átadni a tudásod profi általános iskolai vagy gimnáziumi tanárként? Akkor válaszd az angol nyelv és kultúra szakot, ami mellé egyetemünk széles választékából párosíthatsz egy másikat.
Megtudhatsz mindent a kortárs angol, amerikai, ír regényről, filmről, zenéről; képben leszel az angol nyelv finomságaival kapcsolatban; része leszel annak a hatalmas és sokszínű világnak, amely angol nyelven érhető el, és megtanulod, hogyan add át hatékonyan mindezt a tudást – te lehetsz a legkreatívabb és legsikeresebb angoltanár.

etikatanár

Ha el akarod sajátítani a „jó gyakorlat” legújabb módszertanait, és ha ezekkel szeretnéd felvértezni magad és leendő diákjaidat, akkor válaszd ezt a szakot! 
Általános iskolában erkölcstant, középiskolában etikát taníthatsz a diplomáddal. Felveheted bölcsész (pl. magyar, angol, német stb.) és természettudományos (pl. testnevelő, földrajz) szakpárokkal is. A gyakorló helyeken felkészült kollégák biztosítják a közérdekű témákat feldolgozó tanórák sikerességét. 
A szak a gyakorlatban használható, a saját életviteledet is segítő tematikát dolgoz föl: ilyenek a döntés, a választás, a kooperáció, a bizalom, a tolerancia, a felelősség, a szabadság, a szerepekkel kapcsolatos kérdések, valamint a vallás, a jog, a politika és a gazdaság erkölcsi összefüggései.

francia nyelv és kultúra tanára

Ha szívügyed a francia nyelv, irodalom és civilizáció, és már biztos francia nyelvi alapokkal rendelkezel, várunk francia nyelv és kultúra tanári szakunkon!
A képzés elején intenzív nyelvi kurzusokon vehetsz részt, amelyet az irodalmi, civilizációs és gazdasági szaknyelvi ismeretek francia nyelven történő átadása követ. Biztos nyelvtudás birtokában könnyedén ki tudod majd fejezni magad franciául, és magas szintű ismeretekre teszel szert a fenti témakörökben, amelyeket át is tudsz adni másoknak.
Mindez lehetővé teszi számodra, hogy általános vagy középiskolai tanárként ugyanolyan jól megálld a helyed, mint az élet más területein.

hon és népismeret tanár

Hon- és népismerettanárnak lenni jutalom!
Olyan tudást adhatsz át általános iskolásoknak, amellyel beavatod őket a magyar hagyományok világába. Megmutathatod, hogy a legfontosabb mindennapi kérdésekre milyen gyakorlati válaszokat adtak elődeink. Egyszerre járulhatsz hozzá a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez. Ha kreatívan állsz a hon- és népismerethez, a tanári gárda megbecsült tagjává, a diákok egyik kedvencévé válhatsz. 
A pécsi képzés éppen erre készít fel!
Gyakorlatorientált kurzusainkon a legújabb pedagógiai módszereket és a honismeret teljes tárházát sajátíthatod el, így az óratartások mellett képessé válsz megszervezni iskolai programokat, ünnepségeket, kiállításokat is.

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

Várunk, ha szívesen válnál a hazai horvát nemzetiségi oktatás aktív részesévé, tanári pályádat valamely magyarországi horvát tannyelvű, illetve nyelvoktató iskolában képzeled el, és fontosnak tartod a horvát nyelv magas szintű ismeretét. Hallgatóink bekapcsolódhatnak a „Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramba” is, melynek keretében minimum nettó 60.000Ft/hó plusz ösztöndíjban részesülhettek. A képzés további vonzó sajátossága az anyaországi tanulmányutakon való részvétel lehetősége, a családias hangulat, az oktatókkal és a mentortanárokkal történő folyamatos kapcsolattartás. A horvát nyelv és kultúra tanításához szükséges tudáson túl megismerkedhetsz a kisebbségek, a horvát nemzetiség társadalmi, gazdasági és kulturális helyzetével, mely alapot adhat későbbi szakmai karriered felépítéséhez.

könyvtáros tanár

Könyvek és gyerekek egy helyen? Lehetséges? Persze!
Ha szeretnél egy olvasó generációt magad körül látni, ha fontos neked, hogy Te és a tanítványaid eligazodjanak az információk áradatában, és ha mindened a könyv -- várunk szakunkon!
A jó könyvtárostanárok az iskolai könyvtárt, médiatárt nem csupán gondozzák, hanem hatékonyan bevonják az iskola közéletébe, és kreatív, izgalmas módon tartanak órát.
Tölts be egyszerre két hiányszakmát, állj több lábon, légy egyszerre tanár és könyvtáros -- jelentkezz könyvtárostanár szakunkra!

latin nyelv és kultúra tanára

Vajon az antik kultúra miért a műveltség alapja még ma is? A latintanár miért nem csupán nyelvet tanít?
Ha olyan képzés szeretnél választani, ami különleges, ha szívesen tanulnál latinul olvasni, ha érdekel az irodalom, képzőművészet, színház, zene, életmód és történelem, vallás és filozófia és örömmel veszel részt kis létszámú órákon, akkor várunk latintanár szakunkon!
A pécsi latinos képzések specialitása a választható ógörög nyelv, a múzeumpedagógiai specializáció és múzeumi gyakorlat, és a közvetlen, kötetlen kapcsolat az oktatókkal, ami nem csak közösségi élményt jelent, hanem karrierlehetőséget is.

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Pécsett végzett magyartanárként nem sablonos verselemzéseket vagy unalomig ismert helyesírási szabályokat fogsz tanítani. Nálunk megtanulhatod a legújabb irodalmi tendenciákat, a legfrissebb nyelvészeti eredményeket, és azt, hogy pl. egy film, az internet, a populáris zene, vagy animáció hogyan teszik kerek egésszé a magyarórákat.
Nálunk ellesheted a titkot, hogy a klasszikus irodalom vagy a nyelvészet legújabb irányzatai és a mai befogadó közeg hogyan kerülhet közel egymáshoz.

A „pécsi modell” sajátossága a „tudósképzés” és a nevelőképzés szoros kapcsolata, illetve hogy a szakmai képzés igényességének és korszerűségének biztosításával hozzájáruljon a pedagógus szakma presztízsének növeléséhez.

mozgóképkultúra és médiaismeret tanár

Születésünktől fogva képek, hangok, üzenetek olyan mennyisége vesz körbe minket, hogy lassan a bőrünk alá is bekúsznak. Használjuk kommunikációs eszközeinket anélkül, hogy megértenénk a működésüket, a ránk gyakorolt testi-lelki-szellemi hatásaikat. 
Ha elhivatottságot érzel arra, hogy segítsd a holnap gyerekeit a médiumok értő és kritikai használatában, akkor ezen a szakon a helyed. Legyen az fotó, film vagy más médiatermék, nálunk a képek és sorok mögé is nézhetsz, megtudhatod, hogyan alakítanak minket, hogyan kommunikálhatunk, hogyan gazdagodhatunk, s főképpen hogyan nevelhetünk általuk.

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

A nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára szak a Te választásod, ha

 • szívesen foglalkozol emberekkel
 • szereted átadni a tudásodat másoknak
 • kommunikatív és konfliktustűrő vagy
 • terhelhető vagy és jó a humorod
 • fontos számodra a magyarországi németek nyelvének és kultúrájának ismerete és ápolása
 • szívesen lennél a német nemzetiségi oktatás aktív közreműködője

Miből áll a képzés?

 • nyelvi készségeket fejlesztő tárgyakból
 • nyelvészeti és irodalomtörténeti ismeretekből
 • nemzetiségismereti tárgyakból
 • pedagógiai és pszichológiai felkészítésből
 • szakmódszertani ismeretekből
 • nemzetiségi iskolában töltött tanítási gyakorlatból
német nyelv és kultúra tanára

Gyere a német nyelv és kultúra tanára szakra, ha

 • szívesen foglalkozol emberekkel
 • szereted átadni a tudásodat másoknak
 • kommunikatív és konfliktustűrő vagy
 • terhelhető vagy és jó a humorod
 • fejleszteni szeretnéd a német nyelvtudásodat
 • érdeklődsz a német nyelvű országok történelme, irodalma és kultúrája iránt

Miből áll a képzés?

 • nyelvi készségeket fejlesztő tárgyakból
 • nyelvészeti és irodalomtörténeti ismeretekből
 • kultúratudományi ismeretekből
 • pedagógiai és pszichológiai felkészítésből
 • szakmódszertani ismeretekből
 • tanítási gyakorlatból
olasz nyelv és kultúra tanára

Szereted Olaszországot? Érdekel az olasz nyelv és kultúra? Szeretnél tanítani? Ha igen, akkor itt a helyed!

Miért jó nálunk tanulni? 
• Mert magas óraszámban tanulhatod az olasz nyelvet, és elmélyülhetsz az olasz történelem, irodalom, nyelvészet, zene, film és színház világában.
• Mert az olasz nyelv és kultúra szeretete összeköt minket, oktatókat és diákokat: az órák családias légkörben, olasz nyelven, kis létszámú csoportokban zajlanak, számos kulturális kísérő programmal.
• Mert hét olasz egyetem közül választhatsz, ahol 3 és 5 hónapos ösztöndíj keretében tanulhatsz külföldön. 
• Mert Pécsett és a régióban számos általános, közép- és nyelviskolában zajlik olaszoktatás, a régióban tehát szükség van jól képzett olasztanárokra.

orosz nyelv és kultúra tanára

Ha elkötelezett vagy a tanítás mellett, az Orosz nyelv és kultúra tanára szak kiváló választás akár egy másik nyelvszak, akár humán (pl. magyar vagy történelem), de természettudományos vagy művészeti tanárszakok mellé is.
A képzés során középpontban áll a stabil és magas (C1) szintű nyelvtudás elérése. Emellett fontos szerepet kap az orosz kultúra: országismeret, irodalom, film, az orosz internet világa, illetve a szakmódszertan – mindaz, amire egy felkészült tanárnak szüksége van. 

romológiatanár

Ha fontos számodra a mások segítése, ha szeretnél egy jobb, sokszínűbb, elfogadóbb világban élni, és hiszel a társadalmi felemelkedésben, akkor ezt a szakot Neked találták ki! A romológiatanár szakon olyan tanárokat képzünk, akik jól ismerik a hátrányos helyzetű és cigány/roma gyerekek hátterét, kultúráját, és alkalmasak a beás vagy romani nyelv, illetve a cigány kultúra értő és szakszerű tanítására. A képzésben a beás, illetve romani nyelv és kultúra szakirányok választhatók. A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a tanári hivatás, az új pedagógiai módszerek és a cigány nyelvek és kultúrák iránt.

történelemtanár

A PTE történelem tanárszakon a közoktatásban nélkülözhetetlen ismeretekre tehetsz szert. A nagy történeti korszakokat átfogó előadások mellett gyakorlatorientált szemináriumainkon kaphatsz alkalmazható tudást és az eredményes tanításhoz szükséges készségeket. 
A tanári kurzusokat az iskola világára való folyamatos reflexió formálja, így a történelemtanítás változó eszközeit éppen úgy megismerheted, mint a tanítás legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseit. 
Számos kreatív projektbe kapcsolódhatsz be, kutathatsz, szervezhetsz és tananyagot fejleszthetsz, partnereinkkel együttműködve fejlesztheted és sajátíthatod el a tanári kompetenciákat, hogy az egyetemről kilépve naprakész tudással kezd el a tanári pályádat.

Szakjaink egy részét a társítjuk a Művészeti Kar ének-zene tanár szakjával, a Természettudományi Kar egyes szakjaival is valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hittanár-nevelőtanár szakjával. 2024-re is több mint 100 féle párosítást hirdetünk.

FONTOS! A társkarokkal közös képzések egyes esetekben nem a PTE-BTK meghirdetésében jelennek meg.

 

A hivatalos meghirdetések a felvi.hu oldalon böngészhetők.