Tanszékünk múltja és jelene

Pécsett már a két világháború közti időszakban is működött Francia Tanszék, amely sikeresen közvetítette a franca nyelvet és kultúrát az egyetemi hallgatók számára. Ez sajnos a második világháború során elköltözött a városból, a történelem viharai pedig sokáig nem tették lehetővé visszatérését a Mecsekaljára. Ezt követően a jogelőd Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1985-ben indult el az egyetemi szintű francia szakos tanárképzés. Kezdettől fogva az volt a cél, hogy a szoros értelemben vett francia nyelv és kultúra oktatása és kutatása mellett a Franciaországon kívüli francia nyelvű civilizációk is figyelmet kapjanak. Így jött létre egy egész Európában egyedülálló tanszék, ahol nemcsak Franciaország irodalma, történelme és földrajza volt tárgya az oktatásnak, hanem a világ valamennyi frankofón térségének civilizációjával megismerkedhettek a hallgatók.

A Francia Tanszék hagyományosan széles képzési portfólióval rendelkezik, amely folyamatosan alkalmazkodik változó világunk változó elvárásaihoz. Ennek megfelelően a korábbi ötéves képzést az uniós csatlakozást követően a 3+2 éves Bologna-rendszerű képzési rendszer váltotta fel. Az első három év (BA alapképzés) során az Újlatin nyelvek és kultúrák alapszak francia szakirányán lehet magas szintű átfogó ismereteket szerezni a francia nyelvről és kultúráról. Ennek során a hallgató megismerkedik a francia nyelv rendszerével, Franciaország földrajzával, történelmével és kultúrájával, a francia irodalommal, valamint a frankofón világ általános jellemzőivel, miközben C1 szintű nyelvtudást szerez. Ezzel párhuzamosan lehetősége nyílik Társadalomtudományi és gazdasági szaknyelvi specializáció keretében jobban megismerni a modern Franciaországot és elmélyülni az üzleti szaknyelv rejtelmeiben, vagy egy másik szakon tanulmányokat folytatni ún. minor képzés keretében.

Az alapképzést követően a kétéves Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszak (MA) várja a szakmai-tudományos ismereteik elmélyítésére vágyó hallgatókat, kiváló előkészítést biztosítva akár a későbbi doktori tanulmányokhoz is. A hallgatók számára már az alapképzés elvégzése után lehetőség nyílik a kétéves Francia–magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak elvégzésére, s ezáltal fordítói szakképesítés szerzésére.

Akik tanári végzettséget szeretnének, azokat az ötéves (ún. osztatlan) Francia nyelv és kultúra tanára képzés várja. Ezt a képzést egy másik választott szakkal párosítva lehet elvégezni, és az öt év során felkészülni e két választott tárgy mind általános, mind pedig középiskolai oktatására. 

A Francia Tanszék alapítása óta eltelt időszak során számos alkalommal újultak meg képzéseink – mindig azzal a céllal, hogy a klasszikus tudásanyagot összehangolják a modern kor elvárásaival. Hallgatóink visszajelzései alapján ez a szándék sikeres volt, hiszen a képzéseinket elvégző diákok sikeres pályafutással büszkélkedhetnek a legkülönbözőbb területeken a vállalati szférától a köznevelésen át a diplomáciáig. Célunk a jövőben is ezt az irányt folytatni és naprakész, jól használható ismereteket átadni egy jó hangulatú, családias közegben, ahol az információk és a tananyag mellett az értékek is számítanak.

Francia Tanszék

H-7622 Pécs, Ifjúság útja 6. (D épület. 3. emelet)    Telefon: +36-72-501-500/24339