Alkalmazott Nyelvészeti és Hungarológiai Szeminárium

Az Alkalmazott Nyelvészeti és Hungarológiai Szeminárium jelen szervezeti formájában egyesíti a PTE BTK Nyelvtudományi Tanszékén már korábban, az ezredforduló körül Szűcs Tibor programvezetésével működtetett alkalmazott nyelvészeti, illetve magyar mint idegen nyelv / hungarológiai tanulmányok egyes előzményeit.

1. Az alkalmazott nyelvészet pécsi egyetemi oktatása szintjeinek előzményei a következőképpen alakultak: az eredetileg (1983-tól) még szórványos alkalmazott nyelvészeti kurzusokból (az alapító Szépe György professzor, Lengyel Zsolt, Terts István és mások előadásaival) belső szakosodás keretében (1992-től) 40 kredites specializáció jött létre (magyar és/vagy idegen nyelv szakos hallgatók számára), majd nappali tagozatos szak (1996-tól, illetve módosítva 1999-től) a magyar / idegen nyelv szak mellett. Posztgraduális (PhD) tanulmányokra itt is van lehetőség az alkalmazott nyelvészeti doktori program keretében (1997-től). A BA-képzésben (2007/2008-tól) Nyelvmentor, majd Nyelv és kultúra, illetve jelenleg Magyar mint idegen nyelv szakirányként (az új angol tantervben szintén Magyar mint idegen nyelv szakirányként), az MA-képzésben pedig (2019/20-tól) Alkalmazott nyelvészet szakként van jelen. A pécsi alkalmazott nyelvészeti program helyi sajátosságát kiemelt szakterületei adják: az anyanyelvi nevelés, az idegennyelv-oktatás, a pszicholingvisztika, a szociolingvisztika / nyelvpolitika és a formális alkalmazott nyelvészet. Messzemenően szem előtt tartjuk az alkalmazott nyelvészet Szépe Györgytől megfogalmazott definícióját, a „hasznos nyelvészet” művelését.

Az új MA-képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti kutatás-módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom bármely szegmensében felmerülő nyelvi problémákhoz kapcsolódó igények kielégítésére, ezek kezelésére, aktuális társadalmi igények szerinti alakítására, fejlesztésére; előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást, segítve ezzel az információhoz való jutáshoz fűződő jogot, és felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Szemináriumi munkatársaink aktív tagjai a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének. A XI. és a XXVI. MANYE-kongresszus házigazdája a Pécsi Tudományegyetem volt 2001-ben, illetve 2017-ben.

 

2. A magyar mint idegen nyelv egyetemi oktatása eredetileg (1986-tól) különféle hungarológiai kurzusok előzményeire tekint vissza (Szépe György professzor kezdeményezésére, Fülei-Szántó Endre és Giay Béla és mások előadásaival). Először belső szakosodás keretében (1992-től) 40 kredites specializációként (magyar és/vagy idegen nyelv szakos hallgatók számára), majd nappali tagozatos szakként (1998-tól), később már levelező tagozaton indított szakként (2001/2002-től) is gazdagította magyar szakos kínálatunkat – neves meghívott előadók. 
TANANYAGAINK

                Tettre kész (tankönyv; Dóla Mónika – Baumann Tímea – Erdősi Vanda)

                Europodians (interneten elérhető interaktív, multimédiás tananyag):

                                               http://www.europodians.com

 A hungarológiai kapcsolatrendszerről itt olvashat bővebben.

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36 72 503 600/64160    nytadmin@pte.hu