HATÁRTALANul MAGYARul

 

 

HATÁRTALANulMAGYARul 

 

IMPRESSZUM

 

a Hungarológiai Évkönyv elektronikus könyvsorozata

különféle nyelvtudományi megközelítésmódok nemzetközi színvonalú,

átfogó magyar nyelvészeti kutatási eredményeinek határokon átívelő publikációs fóruma

 

HU ISSN 2560-1393

 

 

Főszerkesztők:

Alberti Gábor – Szűcs Tibor

 

Szerkesztőbizottság:

 

Alberti Gábor (PTE, Pécs)

Andor József (PTE, Pécs)

Fancsaly Éva (PTE, Pécs)

Gúti Erika (PTE, Pécs)

Hoffmann Ildikó (SZTE, Szeged)

Kádár Edit (BBTE, Kolozsvár)

Kárpáti Eszter (PTE, Pécs)

Kolláth Anna (ME, Maribor)

Kugler Nóra (ELTE, Budapest)

Kontra Miklós (KRE, Budapest)

Nádor Orsolya (KRE, Budapest)

Prószéky Gábor (PPKE, Budapest)

Rákosi György (DE, Debrecen)

Szabó Mária Helga (SignAll Technologies, Budapest)

Szűcs Tibor (PTE, Pécs)

 

 

 Megjelenés: évente átlagosan két kötet

URL: https://btk.pte.hu/hu/nyelvtud/hatartalanul-magyarul

Kiadó: Lingua Franca Csoport

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Felelős kiadó: Alberti Gábor tanszékvezető, iskolavezető,

PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék / Nyelvtudományi Doktori Iskola

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

 

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

 

Főszerkesztők: Alberti Gábor – Szűcs Tibor 

 

A szerkesztőbizottság tagjai:

NÉV

INTÉZMÉNY

SZAKTERÜLETEK

Alberti Gábor

PTE, Pécs

generatív nyelvészet, pragmaszemantika

Andor József

PTE, Pécs

szövegnyelvészet, pragmatika

Fancsaly Éva

PTE, Pécs

finnugrisztika

Gúti Erika

PTE, Pécs

szociolingvisztika, nyelvpolitika, nyelvi jogok

Hoffmann Ildikó

MTA/SZTE, Szeged

neurolingvisztika

Kádár Edit

BBTE, Kolozsvár

anyanyelvi nevelés, generatív nyelvészet

Kárpáti Eszter

PTE, Pécs

diskurzuselemzés, kommunikációelmélet

Kontra Miklós

KRE, Bp.

szociolingvisztika, élőnyelvi kutatások

Kolláth Anna

ME, Maribor

hungarológia

Kugler Nóra

ELTE, Bp.

funkcionális kognitív nyelvészet

Nádor Orsolya

KRE, Bp.

hungarológia, nyelvpolitika

Prószéky Gábor

PPKE, Bp.

számítógépes nyelvészet

Rákosi György

DE, Debrecen

generatív nyelvészet

Szabó Mária Helga

SignAll Technologies, Bp.

jelnyelvkutatás

Szűcs Tibor

PTE, Pécs

hungarológia, kontrasztív nyelvészet

 

 

PROFIL

 

Egy könyvsorozat, amely a Hungarológiai Évkönyv mellett jelenik meg a következő szervezetek közös kiadványaként a Lingua Franca Csoport kiadónál: 

 

PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Programja

  • PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék

 

Profil: Olyan, egy-egy MAGYAR nyelvleírási területen átfogó munkákat jelentetünk meg (elsődlegesen interneten open access, akár magyarul, akár idegen nyelven), amelyek mögött a szerző részéről komoly, nemzetközi színvonalú tudományos eredmények vannak, de maga a könyv széles közönségnek szól, és a nyelvi tények lenyűgöző változatosságát gondosan kimunkált rendszer szerint mutatja be. A szerkesztőbizottság tagjai által képviselt valamennyi nyelvtudományi területről várunk ilyen karakterű műveket – HATÁRTALANul, abban az értelemben is, hogy ezen a fórumon keresztül eltérő nyelvtudományi megközelítésmódok képviselői is megismerjék egymás munkáit.

 

 

EDDIG MEGJELENT SZÁMOK

  

1. Rózsavölgyi Edit: A magyar és az olasz téri nyelv grammatikája a magyar mint idegen nyelv szemszögéből, 2017

http://mek.oszk.hu/17500/17559/

 

 2. Farkas Judit: Alkalmazott generatív nyelvészet, 2018

http://mek.oszk.hu/17700/17752/

 

3. Porkoláb Ádám: Webnapló és blogbiznisz. A magyar blogoszféra netnyelvészeti vizsgálata tartalomtípusok és nemek alapján
http://mek.oszk.hu/18500/18593/

 

4. Hoss Alexandra – Viszket Anita (szerk.): Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. Hasonlóságok és különbözőségek a nyelvben és az anyanyelvi nevelésben

https://mek.oszk.hu/21400/21475/

 

 Tervezett kötetek:

 5. Wéber Katalin: A kétféle magyar igeragozás elkülönülése  

 6. Tiborcz-Tóth Tünde: Magyarul tanulók köztes nyelvére vonatkozó megfigyelések észt forrásnyelvi környezetben

 7. Maróti Orsolya: Ajánlatok elutasításának pragmatikai vizsgálata

 8. Szabó Mária Helga: A magyar jelnyelv

 

 A nyitott könyvsorozat további kötetei még egyeztetés alatt állnak.

 

 

KIADÓ

 

Lingua Franca Csoport

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

 

A kiadó korábbi kiadványai:

 

1. Anglisztika / angol alkalmazott nyelvészet:

UPRT-sorozat (angol nyelvű kötetek): 2006–2015

 

            http://www.mek.oszk.hu/04900/04902/index.phtml

            http://www.mek.oszk.hu/07500/07557/index.phtml

            http://www.mek.oszk.hu/07500/07558/index.phtml

            http://www.mek.oszk.hu/10000/10042/index.phtml

            http://www.mek.oszk.hu/10100/10158/index.phtml

            http://www.mek.oszk.hu/10300/10396/index.phtml

            http://www.mek.oszk.hu/12400/12495/index.phtml

            http://www.mek.oszk.hu/12400/12495/index.phtml

 

József Horváth – Péter Medgyes (eds): Studies in Honour of Marianne Nikolov.

Pécs: Lingua Franca Csoport, 2014

 

https://books.google.hu/books?id=pfnjAgAAQBAJ&pg=PP4&dq=Lingua+Franca+Csoport&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjB_6-Bg8TXAhXB7BQKHfxjC0UQ6AEIRDAE#v=onepage&q=Lingua%20Franca%20Csoport&f=false

 

2. Alkalmazott nyelvészet (nyomtatásban):

Andor József – Szűcs Tibor – Terts István (szerk.): Színes eszmék nem alszanak… I–II. Emlékkönyv Szépe György 70. születésnapjára. Lingua Franca Csoport, Pécs, 2001.

Fóris Ágota – Kárpáti Eszter – Szűcs Tibor (szerk.): A nyelv nevelő szerepe. A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Lingua Franca Csoport, Pécs, 2002.

 

 

Kapcsolódó éves periodikum:

  

HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV

 

A magyar egyetemek hungarológiai műhelyeinek kiadványsorozata

 

HU ISSN 2063-7543

 

ONLINE  ELÉRHETŐSÉGE:

 

http://epa.oszk.hu/02200/02287

 

 

KAPCSOLAT

 

PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

weboldal: https://btk.pte.hu/hu/nyelvtud

email: nytadmin[kukac]pte.hu

telefon: +36-72/503-600/64160

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36 72 503 600/64160    nytadmin@pte.hu