Szigorlat és záróvizsga

A szigorlat a nappali és a levelező képzésben részt vevő tanárszakos hallgatókat érinti.

A szigorlatot az összefüggő tanítási gyakorlat előtt kell letenni.

Tudnivalók a szigorlati dolgozatról rövid ciklusú levelező hallgatóknak

Szigorlati tételsor koronavírus idején -- NAPPALI

Szigorlati tételsor koronavírus idején -- LEVELEZŐ

Szigorlat -- a tételhúzás szabályai koronavírus idején

 

A záróvizsga részét képezi minden képzéstípusnál a szakdolgozat rövid (max. 10-15 perces) bemutatása ppt segítségével. 

BA-s záróvizsga a szakdolgozat ppt-vel való bemutatásán kívül szakdolgozathoz kapcsolódó konzulensi és opponensi kérdések megválaszolásából (1 konzulensi és 1 opponensi kérdés kerül kiválasztásra), valamint egy szabadon választott nyelvészeti témakör bemutatásából áll.  A témakörök: BA záróvizsga tételsora.
BA Final complex exam TOPICS.

Az Alkalmazott nyelvészet MA záróvizsga tételsora, leírása megtalálható itt: Alkalmazott nyelvészet MA záróvizsga (+ppt-bemutató!)

Hungarológia MA záróvizsga tételsora, leírása megtalálható itt: Hungarológia MA záróvizsga (+ppt-bemutató!)

Az osztatlan képzés kimeneti követelményei: a diszciplináris tanári szakdolgozat az MA diszciplináris szakdolgozat követelményei alapján készítendő el, a leütésszámban van különbség (60-80.000 karakter szóközzel, nem 100.000 karakter). A záróvizsga az MA diszciplináris záróvizsgával azonos módon zajlik, azaz a dolgozat megvédéséből (ppt felhasználásával), a feltett kérdések (1 konzulensi, 1 opponensi kérdés) megválaszolásából áll. További információk a tanári záróvizsgáról a Tanárképző Központ oldalán.

Az osztatlan képzésben portfóliót is kell írni, ehhez segít a következő útmutató: Osztatlan tanárképzés portfólió útmutató
A Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzés portfóliójának a követelményei elérhetők itt: MID szakirányú továbbképzés portfólió útmutató

A nyelvészetből írt szakdolgozatok formai követelményei itt találhatók: Szakdolgozatok formai követelményei

 

 

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36 72 503 600/64160    nytadmin@pte.hu