Korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadás MA

Rövid leírás

A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó szakember 0-6 éves korú, fejlődési nehézséggel élő gyermekkel és családjaikkal foglalkozik. A gyermekkori fejlődéssel kapcsolatos szakértelmet felhasználva támogatja a kisgyermekek szükségletalapú szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó egyszerre tölt be koordináló és mentálhigiénés támogató szerepet.

 

Képzés célja

olyan korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó szakemberek képzése, akik tájékozottak a kora gyermekkori intervenció átfogó rendszerét érintő elméleti, módszertani és mentálhigiénés szemléletű gyakorlati tudástartalmakban. Ismereteik birtokában képesek nyomon követni a 0-6 éves gyermek fejlődését, felismerni az eltérő fejlődésmenet tényét és támogatásának szükségességét, feltárni a támogatás lehetséges módjait, megszervezni és monitorozni az intervenciós ellátás folyamatát. A fejlődési nehézséggel küzdő gyermekek családjaik számára hiteles tájékoztatást, mentálhigiénés támogatást tudnak nyújtani, elősegítik a szülői kompetenciák kibontakozását és a családok aktív részvételét a gyermek intervenciós ellátásában. Kulcsszemélyként képesek, a gyermeket és családját az ellátó rendszerben navigálni, biztosítva a társágazatok képviselői, valamint a szakember-kliens közti összehangolt működést és hatékony kommunikációt.

--

 

 

 

 

--

 

Elhelyezkedési területek

Pedagógia szakszolgálatok, korai fejlesztő központok, gyermek egészségügyi intézmények, kisgyermekkori fejlődést és nevelést támogató non-profit és alapítványi szervezetek.

A képzés leírása

Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Levelező

Költségtérítés összege: 300.000 Ft / félév

Finanszírozás: Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Pécs

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó

Képzési jellemzők - a foglalkozások gyakorisága

 • levelező munkarendben szemeszterenként havonta egy alkalommal 2 nap (péntek-szombat)

Idegennyelvi követelmények
A felsőoktatási intézmény gondoskodik az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról, a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató megszerezhesse a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A felsőoktatási intézmény a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérés lehetőségét a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. A felsőoktatási intézmény a tantervben meghatározhat az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható államilag elismert nyelvvizsgát vagy más nyelvtudásmérést.

Főbb témakörök:

Pszichológia 20-40 kredit

 • fejlődéslélektani ismeretek
 • mentálhigiénés ismeretek
 • módszertani és pszichometriai ismeretek

Társadalomtudomány 8-12 kredit

 • szociálpolitikai ismeretek
 • jogtudományi ismeretek
 • etikai ismeretek

Neveléstudományi és gyógypedagógia 16-20 kredit

 • csecsenő és kisgyermeknevelési ismeretek
 • gyógypedagógiai ismeretek

A kora gyermekkori intervenciós ellátást érintő interdiszciplináris területek 20-24 kredit

 • kora gyermekkori intervenciós ismeretek
 • intervenciós tanácsadás ismeretek

Szakmai gyakorlat

60 órás (összesen 10 kredit) külső intézményben eltöltött terepgyakorlat, (1) egészségügyi vagy szociális és (2) oktatási ágazathoz tartozó intézményben. A szakmai terepgyakorlatok minden esetben kísérő szemináriumokkal együtt kerülnek meghirdetésre, belső egyetemi mentorálás kíséretében. A külső intézményben ellátható feladatokat szakmai tutorálás mellet végzik. A terepgyakorlat részei hospitálás, esetkövetés, esetvezetés, a gyermek állapotának és környezetének felmérése, team-munka, együttműködés társágazatok képviselőivel. A terepmunka teljesítési követelménye: esettanulmány. 

 

Felvételi információk

További információk és kapcsolat

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu