Korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadás MA

--

 

Rövid leírás

A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó szakember 0-6 éves korú, fejlődési nehézséggel élő gyermekekkel és családjaikkal foglalkozik. A gyermekkori fejlődéssel kapcsolatos szakértelmét felhasználva támogatja a kisgyermekek szükségletalapú szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó egyszerre tölt be koordináló és mentálhigiénés támogató szerepet. Kulcsszemélyként navigálja a gyermeket és a családot az ellátórendszerben a felismeréstől az ellátásba jutásig, nyomon követi a gyermek fejlődését a folyamatban, és kapcsolatot tart az ellátásban résztvevő szakmai képviselőkkel biztosítva az összehangolt együttműködést. A korai intervenciós szakember kiemelt feladata, hogy kapcsolatot építsen ki a családokkal, tájékoztasson a gyermeket érintő kérdésekről, és edukálja a családokat a gyermek optimális fejlődése érdekében. A családok igényeinek figyelembevételével mentálhigiénés támogatást nyújt. Mindemellett módszertani tudásával támogatja a kisgyermeket érintő pedagógiai szakmai tevékenységet, elősegítve a gyermek napközbeni ellátó intézmények közösségeibe való integrációját. 

A képzésről

2023/24 ősz levelező munkarendben

A szakképzettség szempontjából meghatározó diszciplína/ák, tudományágak, illetve szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • Fejlődéslélektani ismeretek: modern fejlődéslélektani elméletek és eredmények; gondozó-gyermek kapcsolat; a normatív és a tipikustól eltérő fejlődés jellemzői; a fejlődés biológiai, környezeti és pszichoszociális védő- és rizikó tényezői; magatartás és érzelemszabályozási problémák; a csecsemő- és kisgyermekmegfigyelés módszertana.
 • Mentálhigiénés ismeretek: családi működés rendszerszemléletű elmélete; krízis, trauma, stresszkezelés, megküzdés; mentálhigiénés támogatási módszerek; krízisintervenció gyakorlata; kommunikáció és segítőbeszélgetés; szociális készségfejlesztés.
 • Módszertani és pszichometriai ismeretek: kérdőívek, szűrővizsgálatok, adatfeldolgozás gyakorlata, kutatásmódszertan, statisztikai ismeretek.
 • Szociálpolitikai ismeretek: szociális ellátórendszer, szociokulturális hátrány, szociális jelzőrendszer, szociális támogatás
 • Jogtudományi ismeretek: gyermek- és családjogi ismeretek; a gyermekkori ellátó rendszerek jogi környezete
 • Etika ismeretek: szakmai etikus gyakorlat; adatkezelési gyakorlat; kliens kapcsolat.
 • Csecsemő és kisgyermeknevelési ismeretek: kisgyermeknevelés gyakorlata, inkluzív nevelés módszertana
 • Gyógypedagógiai ismeretek: fogyatékkal élő gyermekek és családjaik; koragyermekkori fejlesztés, a gyógypedagógiai habilitáció, rehabilitáció és nevelés elmélete
 • Alkalmazott fejlődésneurológiai ismeretek: genetikai, idegrendszeri és mozgásszervi fejlődési zavarok
 • Gyermekpszichiátriai ismeretek: kora gyermekkori mentális egészség kérdései; diagnosztikai klasszifikációs rendszerek és módszerek; csecsemő és kisgyermekkori zavarok; dokumentálási gyakorlat
 • Koragyermekkori intervenciós ismeretek: elmélete, protokollja, intézményi ellátórendszere, népegészségügyi kérdések
 • Intervenciós tanácsadás ismeretek: családkísérés gyakorlata; hatékony kommunikáció; konzultációs munka a családokkal; egyéni intervenciós munka tervezése és dokumentációja; esetmenedzselés; szülőedukáció; tanácsadás módszerei; team-munka gyakorlata.

Gyakorlat a képzés alatt:

Kétszer 60 órás (összesen 12 kredit) külső intézményben eltöltött terepgyakorlat, (1) egészségügyi vagy szociális és (2) oktatási ágazathoz tartozó intézményben. A szakmai terepgyakorlatok minden esetben kísérőszemináriumokkal együtt kerülnek meghirdetésre, belső egyetemi mentorálás kíséretében. A külső intézményben ellátható feladatokat szakmai tutorálás mellett végzik. A terepmunka részei hospitálás, esetkövetés, esetvezetés, a gyermek állapotának és környezetének felmérése, teammunka, együttműködés társágazatok képviselőivel.  A terepmunka teljesítési követelménye: esettanulmány

 

A képzés célja, a korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadó szakember kompetenciái

 

Háttér-információ a képzési programról

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu