Protokoll szaktanácsadó

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

Olyan szakemberek képzése, akik a szerzett ismereteik birtokában képesek a hazai és európai multinacionális vállalatok, közigazgatási, diplomáciai testületek, minisztériumok, polgármesteri hivatalok és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek rendezvényeinek koordinálására és lebonyolítására. A szakon végzettek képesek és készek továbbá a nemzeti történelmünk és kultúránk részét képező viselkedéskultúra szabályainak és hagyományainak betartására és betartatására, az európaiságunknak megfelelő viselkedés alkalmazására és közvetítésére.

 

A szak alapadatai

- megnevezése: protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező,

- az oklevélben feltüntetett szakképzettség: protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező,

- a szak képzési területe: társadalomtudományok,

- képzési idő: 3 félév,

- a képzés munkarendje: levelező,

- kreditszám: 90 kredit. 

 

A szak várható hasznosítási területei:

A képzés célcsoportjai: hazai és multinacionális vállalatok különböző szintű feladatkörökben, rendezvényszervezéssel foglalkozó munkatársai; politikai pártok, közigazgatási intézmények és kulturális intézmények szaktanácsadói; civilszervezetek szakértői; kommunikációs ügynökségek munkatársai; mindazon diplomások, akik a rendezvények tervezésében, lebonyolításában elméleti megalapozottságot és gyakorlati készségeket kívánnak szerezni.A képzés során szerzett tudások konkrét alkalmazási környezete: közigazgatási, államigazgatási testületek, diplomáciai testületek, minisztériumok, polgármesteri hivatalok, kulturális intézmények, érdekképviseletek, civilszervezetek, rendezvényszervező cégek, szállodák. A végzettek tevékenységrendszerének tevékenységi körei: vezető, középvezető, menedzser; tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

Jelentkezés, információ:

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek jelentkezési lappal, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával.

 

A képzés gyakorisága: havonta egyszer három nap (általában csütörtöktől szombatig)   

A jelentkezés határideje: 2021. augusztus 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 

A képzés költsége: 150.000 Ft/félév

 

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ: Dr. Minorics Tünde

E-mail: minorics.tunde@pte.hu

 

A KÉPZÉS HÁLÓTERVE

Szakindítási kérelem