Találkozások az anyanyelvi nevelésben konferenciasorozat

Találkozások az anyanyelvi nevelésben konferenciasorozat

A konferenciasorozattal szeretnénk biztosítani, hogy a 2012-ben elhunyt, az anyanyelvi nevelést mint tudományágat megalapító Szépe György, egykori tanszékvezetőnk szellemisége, interdiszciplináris szemlélete tovább éljen.

Az első konferenciát 2013-ban Szépe tanár úr születésének napja idejére szerveztük.  A nagy érdeklődésre való tekintettel 2014-ben újra találkoztunk. Hosszú távon kétéves ciklusokban terveztük a konferencia megrendezését, harmadik konferenciánk időpontja így lett 2016 júniusa, azt követően pedig 2019-ben rendeztük meg.

2013. április 22.

Első konferenciánkkal a 2012-ben elhunyt, az anyanyelvi nevelést mint tudományágat megalapító Szépe Györgyre emlékeztünk születésének 82. évfordulója alkalmából.  Az első konferencia kötete.

 

2014. május 16-17.

A 2013-ban indított konferenciasorozatunkat – nem kis részben a résztvevők kérésére - egy évvel később folytattuk. Vártunk minden előadót (nem csak a szűkebb szakmából), akinek mondanivalója volt az anyanyelvi nevelés számára. A konferenciánk témája, alcíme: Hagyomány és modernitás. A konferencia kötete.

 

2016. június 27-28.

Immár harmadik alkalommal rendeztük meg konferenciánkat, amelynek alcíme: Szabályok és/vagy kivételek  volt. A konferencia kötete.

 

2019. június 17-18.

Immár negyedik alkalommal rendezzük meg konferenciánkat, amelynek alcíme: Hasonlóságok és különbözőségek a nyelvben és az anyanyelvi nevelésben. A konferencia kötete.

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36 72 503 600/64160    nytadmin@pte.hu