Munkatársak


Prof. dr. Nagy Zoltán az MTA doktora/Dsc

egyetemi tanár
tanszékvezető
72/503 600/64317
+36308851920
M 322

Balogh Pál Géza

tanársegéd
72/503 600/64313
+36308934575
M 322

Dr. habil. Farkas Judit PhD

egyetemi docens
72/503 600/64314
+36308935196
M 314

Dr. Hesz Ágnes PhD

egyetemi docens
72/503 600/64315
+36308935604
M 313

Dr. habil. Máté Gábor PhD

adjunktus
72/503 600/64316
+36308935954
M 322

Prof. dr. Vargyas Gábor az MTA doktora/Dsc

professor emeritus
72/503 600/64318
+36308908749
M 312

Zombory Andrea

ügyvivő szakértő
72/503 600/64319
+36308909058
M 315
Rendszeres vendégoktatók

Dr. Cseri Miklós
E-mail: cseri.miklos@sznm.hu

Dr. Csonka-Takács Eszter
E-mail: csonka-takacs.eszter@sznm.hu

Fuksz Márta
E-mail: mfuksz@gmail.com

Hauptman Gyöngyi
E-mail: hagyongy@gmail.com

Dr. Ilyefalvi Emese
E-mail: mseilyefalvi@gmail.com

Dr. Mikos Éva
E-mail: mikos.eva@abtk.hu

Dr. Mészáros Csaba
E-mail: meszaros.csaba@abtk.hu

Dr. Tamás Ildikó
E-mail: tamas.ildiko@abtk.hu

Vincze-Tuboly Gabriella
E-mail: vinczegabcsi87@gmail.com

Aktív PhD hallgatóink

 

 

Bartók Zoltán

elérhetőség: zolibartok@gmail.com

végzettség: okleveles néprajz mesterszakos bölcsész

munkahely: PhD hallgató, PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program, Pécs

kulcsszavak: ember-állat kapcsolatok, állati kogníció, domesztikáció, biofília

terepmunka: Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány

publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10082299

orcid azonosító: -

Fehér Viktor

elérhetőség: mttk.fv@gmail.com

kulcsszavak: emlékezeti és politikai rítusok, etnicitás, posztjugoszláv kutatások, Vajdaság kultúrái, vajdasági magyar néprajz és művelődéstörténet

végzettség: okleveles néprajz mesterszakos bölcsész, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár

munkahely: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

terepmunka: 2018 – Szabadka (Szerbia), 2017 – 2020 Székelykeve (Szerbia)

publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10057007

orcid azonosító: 0000-0003-4867-1623

Gyökér Róbert

elérhetőség: gyokerrobi@yahoo.com

végzettség: Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Szak, alkalmazott antropológia és dokumentumfilm-készítői szakirány, MA fokozat

munkahely:

kulcsszavak: önszerveződő kisközösségek értékrendjének, identitáspolitikai törekvéseinek a vizsgálata, etnográfiai filmek készítése

terepmunka: emlékezetkutatás (Ómassa); önfenntartó gazdálkodók értékrendkutatása (Hosszúhetény), életmódkutatás (Ormánság), kreatív ipar kutatás (Budapest, Ózd), életmódkutatás cigány közösségen belül (Ózd), értékrendkutatás egy közösségi kertben (Grundkert), értékrendkutatás urbánus sámánok körében, értékrendkutatás önszerveződő kisközösségek körében (Nyimi Öko Közösség, Davoria, Concordantia Carpatiensis, Láthatatlan Iskola)

publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10050860

orcid azonosító: –

Horváth Csilla

elérhetőség: csilla.horvath@helsinki.fi

végzettség: finnugor MA, vallástudomány MA, szlavisztika-orosz BA, hungarológia MA, nyelvtudomány PhD

munkahely: Kone Foundation / University of Helsinki

kulcsszavak: manysi nyelv, városi nyelvhasználat, veszélyeztetett nyelvek megjelenése a web2.0-es felületeken, őshonos oroszországi népek a városokban

terepmunka: Hanti-Manysi Autonóm Körzet, Oroszország (8 alkalommal összesen másfél év)

publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10030810&view=sim…

orcid azonosító: –

Kurucz Réka

elérhetőség: kuruczreka1@gmail.com

végzettség: etnográfus, biológia tanár, táncpedagógia

munkahely: PhD hallgató, PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program, Pécs

kulcsszavak: szőlőhegy, tájtörténet, gazdálkodás, társadalom

terepmunka: Villányi borvidék, Ormánság

publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10060860

orcid azonosító: orcid.org/0000-0002-8084-3424

Pulszter Zsuzsanna

elérhetőség: pulszter.zsuzsanna@gmail.com

végzettség: okleveles néprajz mesterszakos bölcsész, európai etnológia specializáció, PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

munkahely: PhD hallgató, PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program, Pécs

kulcsszavak: vidékkutatás, vidéki társadalom, társadalomszerkezet, gazdaság és társadalom

terepmunka Ormánság: Szaporca (2009-2012), Markóc (2012-), Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal települései (2015- )

publikációk: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10047409

orcid azonosító: –

 

Czeglédi Alexandra

elérhetőség: czegledi.alexandra@essrg.hu

végzettség: Közép-európai Egyetem (CEU) szociológia és szociálantropológia mesterképzés (2019) Fokvárosi Egyetem (UCT) mesterfokozat társadalomtudományok szakon (2018)

munkahely: Environmental Social Science Research Group (ESSRG) / PhD hallgató, PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program, Pécs

kulcsszavak: ontológiai antropológia, új materializmus, politikai ökológia, kritikai agrártudomány, élelmiszer- és vetőmag-önrendelkezés, civil tudomány, több szinterű és fajra kiterjedő etnográfia, részvételi kutatás

terepmunka: Szezon Kert, A Magház Közösségi Hálózat alapító gazdaságai

publikációk: https://www.researchgate.net/profile/Alexandra-Czegledi

orcid azonosító: -

 

 

Tompa-Horváth Iringó

 

Elérhetőség: horvath.iringo@gmail.com

Végzettség: okleveles néprajz mesterszakos bölcsész

Munkahely: muzeológus: Savaria Múzeum, PhD hallgató: PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz-Kulturális Antropológia Doktori Program

Kulcsszavak: környezettörténet, tájtörténet, tájökológia, történeti ökológia, határkutatás

Terepmunka: Vaskeresztes 

Publikációk: -

Orcid azonosító: -

 

 

 

Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék # pecsineprajz

H-7624 Pécs, Rókus u. 2 (M épület)    0672/503-600/64319 mellék    zombory.andrea@pte.hu