Intézetünk története

A Pszichológia Tanszék 1964-ben Kelemen László vezetésével vált ki az egykori Pécsi Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékéből. Szerepe az általános tanszékek „szerviz feladatának” megfelelően a tanárképzés elméleti alapozása volt.

Az akkori tanári gárda munkáját elsősorban a gondolkodás fejlődésének, fejlesztésének kutatása fémjelezte, amit több, ebben az időszakban megjelent könyv is bizonyít (például „A tanulók gondolkodása 6-10 éves korban”, „A 10-14 éves tanulók tudásszintje és gondolkodása”).

1966-ban Kelemen László Debrecenbe távozott, ekkor a tanszék vezetését Domján Károly vette át, aki egészen 1988-ig maradt ebben a pozícióban. A tanszék fő kutatási irányvonala azonban nem változott, ezt jelzi Domján az „Oksági összefüggések megértése 6-10 éves korban” (1974), valamint Nagy Ferenc „A tanárok kérdéskultúrája” (1976) könyve is. Az akkori pécsi tanszék empirikus munkáival méltán vívott ki elismerést a hazai tanárképzésben, s ez jellemző volt a hallgatók díjazott tudományos diákköri munkáinak magas számában is. 1982-től a Pszichológia Tanszék a JPTE Tanárképző, majd 1992-től Bölcsésztudományi Karának keretein belül működött, immáron egyetemi szinten.

A pécsi tudományos életbe történő bevonódás folyamatos volt. A Pszichológia Tanszék kapcsolatban volt a Grastyán professzor vezette Élettani Intézettel, a Pszichiátriai- és Neurológiai Klinikákkal, a Megyei Mentálhigiénés Intézettel, valamint a Kézdi Balázs vezette „Szigetvári Iskolával”.

A tanszék akkor jobbára fiatal oktatókból állt, akik az országban másodikként a Pécsett megalakult SOS Telefonszolgálat mellett működő kutatócsoport tagjai is voltak. A mentálhigiénés szempont azóta is megmaradt, amit jól jelez a máig működő Mentálhigiéné posztgraduális szak. 1992-től a JPTE Bölcsésztudományi Karának keretein belül indult meg a diplomás pszichológus képzés, Kézdi Balázs vezetésével, elsősorban a régió súlyos szakemberhiányának enyhítésére.

A pszichológia szak indulása óta tartó intenzív szakmai munka nyomán 1999-ben megalakult négy tanszéket magába foglaló Pszichológia Intézetben 6 egyetemi tanár, három tudomány doktora és számos PhD fokozatú tanár dolgozik. Rajtuk kívül valamennyi főállású oktató PhD tanulmányokat folytat.

Az Intézet László János vezetése alatt (1999- 2009) a tudományos kutatások nemzetközileg elismert műhelyévé vált, Bereczkei Tamás (2009-2021) vezetésével pedig a pécsi képzés újító és specifikus szemléleteire került a hangsúly, melyet számos tudományos fokozat és publikáció is jelzett.

A Pszichológia Intézet számos sikeres szakmai (OTKA, KOMA, ISM, Phare, AMFK, NKFP) és infrastrukturális (FKFP, PFP) fejlesztési pályázatot nyert, 1992 - 2010 között több mint 150 millió Ft értékben, a graduális pszichológia szak és a PhD program valamint egyéni kutatási programok megvalósítására.

Kézdi Balázs
       Prof. Kézdi Balázs

          

László János
      Prof. László János

 

Bereczkei Tamás
   Prof. Bereczkei Tamás

 

 

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu