Okleveles pszichológus - MA mesterképzések

A képesítési követelményeknek megfelelően a mesterképzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik megszerzett pszichológiatudományi ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. A mesterképzés befejezése után megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés és pszichológus szakképzés keretében történő folytatásához.

Néhány fontos, alapvető információ a felvételiről*:

1. a felvételi vizsga személyes jelenléttel zajlik majd.

2. a felvételi eljárás során a magyar nyelvű képzésben specializációt kell választania. Az űrlapot, mely a vizsgabeosztáshoz szükségesaz űrlapon közöltektől eltérően, meghosszabbított határidővel legkésőbb 2023. május 19-ig kérjük beküldeni 

a PTE-BTK Felvételi és Oktatásszervezési Iroda 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. vagy a btkfelvi@pte.hu címre.

3. a vizsgák időpontja: 2023. június 19-20-21-22.

(Minden további információt megtalál a PTE BTK Felvételi és Oktatásszervezési Iroda által küldött levélben.)

 

 

Mesterképzés - specializációk

Kognitív pszichológia

 • Integratív elméleti és gyakorlati ismeretrendszer 
 • Kognitív, biológiai és evolúciós szemlélet és módszerek
 • Kutatás és gyakorlat (klinikum,  iskolapszichológia)

Fejlődés- és klinikai  gyermekpszichológia  

 • Fejlődéslélektan klinikai irányultságú oktatása
 • Kurrens fejlődéslélektani elméletek: kutatás és gyakorlat
 • Klinikai tapasztalatok megszerzése

Klinikai- és egészségpszichológia 

 • Klinikai- és az egészségpszichológia tudományterületének átfogó elméleti és gyakorlati ismeretei
 • Diagnosztikai-, terápiás- és kutatási módszerek
 • Klinikai, egészségmegőrzés és egészségfejlesztés területén gyakorlat

Társadalom- és szervezetpszichológia

 • Korszerű elméleti tudás, széles körű módszertani jártasság és gyakorlati ismeretek
 • Gazdasági életben és társadalmi szervezetekben alkalmazható gyakorlati tudás
 • Kutatási gyakorlat 

Counselling and School Psychology

 • Wide range of knowledge covering the most important working fields.
 • Continuous practicum during the whole curriculum (2 days of practicum, 3 days of classes each week)  
 • Learn and use the most recent methods in assessment and practice.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Intézeti Tanács és a Kar vezetőségének közös döntése értelmében egyéni (kedvezményes) tanrend a Pszichológiai Intézetben nem adható, azt az intézet igazgatója és szakfelelőse nem támogatja, tekintettel az itt folyó képzés sajátosságaira.

 

Pszichológia Intézet

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.    +36-72/ 501-516    pszichologia.btk@pte.hu