Kulturális projektmenedzser

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

 

A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.

 

A szak alapadatai

- megnevezése: kulturális projektmendzsmer,

- az oklevélben feltüntetett szakképzettség: kulturális projektmendzser,

- a szak képzési területe: társadalomtudomány,

- képzési idő: 2 félév,

- a képzés munkarendje: levelező

- kreditszám: 60 kredit.

 

Jelentkezés, információ:

A szakirányú továbbképzésre felvehető minden olyan jelentkező, aki bármely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét, de megfelel az alábbi feltételeknek:alapképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik a következő képzési területeken: társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészet, művészetközvetítés, műszaki, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, agrár; legalább egyéves szakmai gyakorlattal rendelkezik az adott végzettséghez illeszkedő területen. 

Jelentkezni a honlapunkról nyíló jelentkezési lappal, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával lehet.

 

A képzés gyakorisága: havonta egyszer három nap (általában csütörtöktől szombatig)   

A jelentkezés határideje: 2021. augusztus 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 

A képzés költsége: 150.000 Ft/félév

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ: Dr. Minorics Tünde

E-mail: minorics.tunde@pte.hu

 

A KÉPZÉS HÁLÓTERVE

Szakindítási kérelem