Üdvözöljük a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének honlapján

Media et moderna aetas: alighanem épp a lényeget foglaja össze, hiszen a tanszék profiljába tartozó több, mint egy évezred valóban korokat köt össze, az antikvitást az újkorral, megőrizve, saját képére formálva és új, saját elemekkel gazdagítva azt, amit a megelöző koroktól kapott, és számos területen megalapozva azt, amit ma kézenfelvőnek tartunk, legyen szó épp a parlamentről vagy a hatalmi egyensúlyról. Minden ellenkező híresztelés ellenére se nem sötét, se nem kitalált, hanem nagyon is élő és gazdag időszaka ez az emberi történelemnek.

A tanszék jogelődje a Középkori és Koraújkori Történeti Szeminárium volt, melyet a JPTE-n 1983-ban meginduló egyetemi történész képzés keretében Barta Gábor szervezett meg 1984-ben, a Történettudományi Intézet részeként. 2008 őszétől a tanszék ismét az akkor létrehozott Történettudományi Intézet részeként működik.

A szeminárium, majd (a szervezeti átalakulást követően) tanszék oktatói állományának döntő része kezdetben az MTA Történettudományi Intézetének munkatársai közül került ki, Barta Gábor, Hóvári János, Katus László, Petneki Áron, Zimányi Vera személyében. Mellettük Bán Péter és Font Márta erősítette 1983-tól az egykori főiskolai tanszék középkori és koraújkori oktatói gárdáját. 1991-ben, Barta Gábor távozása után, Katus László vette át a tanszék vezetését, akit ebben a pozícióban Font Márta váltott 1995-ben, majd őt Sashalmi Endre és Bagi Dániel követték. 2021 júniusától Fedeles Tamás látja el a tanszékvezetői teendőket. A személyi állományban nagy változás 1993-ban történt, amikor több, egyidejűleg távozó kolléga helyére részben saját végzős hallgatóink, részben más budapesti intézményekből (ELTE, Magyar Országos Levéltár) meghívott oktatók: Ágoston Gábor, Oborni Teréz, Varga J. János, kerültek. Hasonló átalakulásra 2021 nyarán került sor Bagi Dániel távozásával.

Az utánpótlás-nevelés kezdettől fontos feladat volt, s ennek eredményeként az időközben távozó kollégák helyét az itt végzett egykori hallgatók vették át: ma már - a tanszékvezető kivételével - kizárólag ők adják a tanszék oktatói gárdáját.

Ellentétben más hazai egyetemek struktúrájával (és a többi pécsi történeti tanszékhez hasonlóan) nem különül el sem szervezetileg, sem személyileg a  magyar és az egyetemes történelem oktatása és kutatása. Ez nagyobb integráltságot biztosít az oktatásban, s szélesebb lehetőségeket a kutatás terén.

A tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára az oktatók tutori tevékenységgel segítik az OTDK dolgozatok készítését.

A tanszék Erasmus-programjai révén Aberdeenben, Grazban, Tübingenben nyílik lehetőség néhány hónapos külföldi tanulmányok folytatására mind BA, mind MA szinten.

2001-től önálló, kétévente megjelenő idegen nyelvű folyóirattal rendelkezik tanszékünk, (Specimina nova - Sectio mediaevalis) továbbá kiadója a Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok kötetnek.

Ugyancsak a tanszék a gazdája az Interdiszciplináris Doktori Iskola keretében működő „A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak 900-1700" című doktori programnak.

Események


 

Saving...


"A könyvek mindig további könyvekről beszélnek, és minden történet egyszer már elmesélt történetet mesél el." (Umberto Eco: A rózsa neve. Ford. Barna Imre. Európa, Budapest, 2006. 592.

Saving...

Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék

H-7624 Pécs, Rókus utca 2.    (+36 72) 501 572