Kutatócsoportok, -központok - Research groups and centers

A tanszéken jelenleg is működő kutatócsoportok:

  • HUN-REN-PTE-ELTE „Középkori magyar egyházi archontológia 1000-1387" kutatócsoport: a 11-14. század között Magyarországon működött egyháziak hivatalviselésével, az ehhez kapcsolódó intézményekkel foglalkozik a kutatócsoport, amelynek munkájáról itt lehet olvasni még.
  • DeLegatOnline kutatócsoport jelenleg egy a 11-14. század között Magyarországon tevékenykedett pápai megbízottak (legátusok, nunciusok, delegált bírók, és még sokan mások...) életrajzi és hivatalviselési adatait feltáró komplex adatbázist kínál a felhasználóknak. Az adatbázis itt érhető el.

Kutatóközpontok:

  • Egyháztörténeti Kutatóközpont: A 2011. március 1-től működő Kutatóközpont elsődleges célja, hogy a PTE-n megteremtse az egyháztörténeti kutatások intézményes kereteit. Az egyetemen dolgozó, oktató kollégák közül többen foglalkoznak egyháztörténeti témájú, illetőleg ahhoz illeszkedő kutatásokkal. További információ ...
  • Kelet–Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kutatócsoport: A 2001-ben létrehozott Kelet-Európa és Balkán története és kultúrája Kutatócsoport célkitűzése nem változott, továbbra is az adott szakterülettel foglakozó egyetemi oktatók és kutatók szabad társulása. Olyan szellemi műhely, amelynek létrehozásával tanszékek közötti együttműködés valósul meg, de kezdettől fogva lehetővé teszi más intézményekben dolgozó kutatók bekapcsolódását is. Bázisa a Pécsi Akadémiai Bizottság II. számú – Filozófiai és Történettudományi Szakbizottságának - Kelet és Közép-Európa Története Munkabizottsága, amely tevékenységét az akadémiai munka mellett mind személyi, mind tematikai, mind szervezeti értelemben az egyetem keretei között fejleszti tovább.További információ ...
  • Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport: A Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport (MOSZT – „Híd”) 2004 tavaszán alakult meg a PTE BTK a Multidiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században történettudományi doktori program támogatásával, a programvezető Ormos Mária akadémikus javaslatára, jelenleg a Történettudományi Intézet keretében működik. További információ... 

 

 

Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék

H-7624 Pécs, Rókus utca 2.    (+36 72) 501 572