ReALIS

A ReALIS elméleti, számítógépes és kognitív nyelvészeti kutatócsoportban végzett pragmaszemantikai vizsgálatainkban az a – tulajdonképpen kifejezetten gyakorlatias – cél vezérel bennünket, hogy egy reprezentacionalista dinamikus pragmaszemantika keretei között szisztematikusan számba vegyük a mindennapi kommunikáció során ténylegesen használt „lehetséges világainkat". A ReALIS egyszerre vállaltan pszichologista elmeábrázolás és eltökélten formális nyelvészeti megközelítés. Lehetővé teszi a hagyományos öt mondattípusnak mint a propozicionális mondattartalom minimális beágyazásának evolúciós újraértelmezését. Továbbá a hazugság számtalan változatát és fokozatát is segít formálisan megragadni.

ReALIS

 

ReALIS bibliográfia / ReALIS bibliography

Munkaanyagok 2018 januárjából: az öt hagyományosan számon tartott mondattípus alapváltozatának és néhány diskurzusjelölt változatának beszélői és hallgatói intenzionális profilja.

Intensional profile types

ReALIS IP inventory

Lehetséges világaink

'Szeteli Anna - Kárpáti Eszter (2018/2021): Parancsolsz? Mondattípus, illokúciós aktus, perlokúciós hatás'

Well-being in Information Society 2014 - Conference proceedings
 

 

Nyelvtudományi Tanszék

H-7624 Pécs, Ifjúság u. 6.    +36 72 503 600/64160    nytadmin@pte.hu