Inkluzív Kiválóság Kutatócsoport

Kutatóközpont neve angolul
Inclusive Excellence Research Group
Kutatóközpont célja

A nemzetközi neveléstudományi diskurzusban az 1980-as évektől egyre fontosabb helyet tölt be az iskolai befogadás (inclusion) témaköre. Ezzel egyidőben társadalmi szinten is megjelent ez a megközelítés (social inclusion), és napjaink társadalompolitikáinak egyik kulcsfogalma szerte a világon. Az Egyesült Államokban a kétezres évek elejétől, az európai diskurzusban pedig a 2010-es évek közepétől vált hangsúlyossá a sokszínűség és inklúzió kérdésköre a felsőoktatással kapcsolatban is. A közoktatásban zajló kutatásokkal és fejlesztésekkel párhuzamosan a felsőoktatási kontextusban is világossá vált, hogy a minőségi oktatás, az akadémiai kiválóság szintjének emelése összekapcsolódik az inkluzív kiválóság kérdéskörével. A nemzetközi trendekkel egyidőben a Pécsi Tudományegyetemen is megkezdődtek azok a kutatási-fejlesztési tevékenységek, melyekben jelen van ez a megközelítés. Az Inkluzív Kiválóság Kutatócsoport küldetése, hogy ezt a jelenlétet a kutatás, a fejlesztés, a képzés és a gyakorlat színtereire – egy szervezeti egység keretében – kiterjessze, folyamatosan működtesse. A létrejövő kutatócsoport így egy olyan transz- és interdiszciplináris műhelye lesz a Pécsi Tudományegyetemnek, azon belül a bölcsészettudományoknak és társadalomtudományoknak helyt adó Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karnak, amely a feltáró alap- és alkalmazott kutatások mellett a fejlesztés stratégiai és taktikai területein is érvényesíti a kutatási eredményeket, továbbá képzési szolgáltatásokon, illetve egyéb szervezeti szolgáltatási formákon keresztül segít a gyakorlati implementációban. A kutatócsoport egyúttal kapcsolódni kíván az inkluzív kiválóság tématerületén alkotó hazai és nemzetközi tudományos műhelyekhez.

Az Inkluzív Kiválóság Kutatócsoport (Inclusive Excellence Research Group) megalapításának célja, hogy

 • megőrizze és fenntartsa a BTK kezdeményező szerepét a Befogadó Egyetem kezdeményezés egyetemi szintű érvényesülésére, kutatási, stratégiai, szolgáltatási profilú hátteret biztosítva a Pécsi Tudományegyetem küldetésnyilatkozatában is szereplő célkitűzésekhez;
 • feltérképezze az inkluzív kiválóság érvényesülésében már létező és tervezett programelemeket, programokat, azok kifejlesztőit és megvalósítóit, és egy közös kutatási-fejlesztési keretrendszert alkosson a döntéshozók, az aktív szereplők, illetve a beazonosított hallgatói kulcscsoportok bevonásával;
 • összefogja, megerősítse a PTE-n az inkluzív kiválósággal foglalkozó munkatársak kutatásait, erősítse ennek a kutatási-fejlesztési és stratégiai kérdéskörnek a jelenlétét az egyetem karain;
 • elősegítse a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar tanszékein zajló, inkluzív kiválósággal kapcsolatos kutatásokat, külön kari fórumot és lehetőséget is biztosítson a párbeszédre, műhelymunkára, közös kutatások, fejlesztések és képzések lebonyolítására;
 • hazai viszonylatban megerősítse a neveléstudományi diskurzusban, illetve az interdiszciplináris diskurzusokban az inkluzív kiválóság területén kifejtett kutatási törekvéseit, nemzetközileg láthatóvá tegye a témában zajló kutatásokat;
 • tevékenységünk révén tényszerű eszközökkel segítsük karunkat, illetve az egész PTE-t egy sokszínű, befogadó, a minőségi oktatás, az akadémiai kiválóság magasabb szintjét eredményező inkluzív környezet kialakításában.
   

Kutatóközpont vezetője


Dr. habil. Híves-Varga Aranka PhD

egyetemi docens
+36306323498
72/503 600/64200
B 116
A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala
Magyar Tudományos Művek Tára - Személyi adatlap | Országos Doktori Tanács - Személyi adatlap
A kutatóközpont tagjai
 • Dr. Orsós Anna, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, PTE BTK NTI, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 
 • Dr. Arató Ferenc, egyetemi adjunktus, PTE BTK NTI, Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék, 
 • Prof. emeritus Dr. Forray R. Katalin, PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola,
 • Dr. Dezső Renáta Anna, egyetemi adjunktus, intézetigazgató-helyettes, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék, 
 • Dr. Bigazzi Sára, habilitált egyetemi docens, PTE BTK – Pszichológia Intézet, Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék,
 • Dr. Serdült Sára, egyetemi tanársegéd, PTE BTK – Pszichológia Intézet, Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék, 
 • Dr. Boros Julianna, egyetemi adjunktus, PTE BTK – Társadalmi Kapcsolatok Intézet, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, 
 • Dr. Bécsi Zsófia, egyetemi tanársegéd, PTE BTK – Filozófia és Művészetelméleti Intézet, Filozófia Tanszék

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók
 • Székely-Trendl Fanni, egyetemi tanársegéd PTE BTK NTI – Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, PhD hallgató „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola,
 • Vezdén Katalin, egyetemi tanársegéd PTE BTK NTI – Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, PhD hallgató „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, 
 • Vitéz Kitti, egyetemi tanársegéd PTE BTK NTI – Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, PhD hallgató „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola,
 • Zank Ildikó, egyetemi tanársegéd PTE BTK NTI – Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék, PhD hallgató „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola,
 • Markó Éva, egyetemi tanársegéd PTE BTK NTI – Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék, Phd hallgató, PTE BTK – Pszichológia Doktori Iskola,
 • Tószegi Zsófia Júlia, PhD hallgató, PTE BTK – „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola,
 • Horváth Gergely, Wlislocki Henrik Szakkollégium és Tanárjelöltek Szakkollégium szakkollégista hallgatója, egyetemista hallgató PTE BTK osztatlan történelem – angol tanárszak,
 • Németh Tamara, Tanárjelöltek Szakkollégiuma szakkollégista hallgatója, egyetemista hallgató PTE BTK osztatlan biológia- angol tanárszak,
 • Orsós István, Wlislocki Henrik Szakkollégium szakkollégista hallgatója, egyetemista hallgató PTE BTK osztatlan fizika – matematika tanárszak
 • Csovcsics Erika PTE BTK NTI – Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, PhD hallgató „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola
 • Hajdu Noémi, Neveléstudományi MA, Wlislocki Henrik Szakkollégium

A kutatóközpont legjelentősebb publikációi
 • Arató, F. & Varga, A. (2015 szerk.). Befogadó egyetem – Az akadémiai kiválóság fejlesztése az inklúzió szempontjainak érvényesítésével. PTE BTK NTI, Pécs.  
 • Arató, F., Varga, A. (2015. eds). Inclusive University – How to Increase Academic Excellence Focusing on the Aspects of Inclusion. UP. Faculty of Humanities. Institute of Education Sciences. Pécs. 
 • Arató F. & Varga A. (2018). Befogadó Egyetem. In: Pusztai, G. & Szigeti, F. (szerk.) Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 189-206.
 • Deli, K. (szerk.) (2018). Sokszínűség: Érzékenyítő gyakorlatok gyűjteménye. Pécs: PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. Wlislocki Henrik Szakkollégium, 175 p. 
 • Varga, A., Deli K., & Fodor B., (2019). A felsőoktatás befogadóvá válásának szemléleti kerete és gyakorlati megvalósítása a Pécsi Tudományegyetemen. Educatio 28 (4), pp. 755–766 
 • Varga, A., Vitéz, K., Orsós, I., Fodor, B., & Horváth Gergely (2020). Diverzitás és inklúzió a felsőoktatásban. Educatio 29 (3), pp. 449–464. 
 • Varga, A., Vitéz, K., Széll, K. (2021). Diverzitás és inklúzió jellemzői a Pécsi Tudományegyetemen – egy helyzetfelmérő kutatás tükrében. Iskolakultúra (megjelenés előtt)
 • Varga, A., Arató, F. (eds.) (2021). Challenging Higher Education in the 21st century. Building Evidence-based Strategies for the Future: Foundations, Exploration, Practice, and Social Influence for Increasing Academic Excellence Through Diversity and Inclusion (megjelenés előtt)
 • Varga, A.; Vitéz, K.; Orsós, I.; Fodor, B. & Horváth, G. (2021). Diversity and Inclusion in Higher Education. Képzés és gyakorlat. (megjelenés előtt)
 • Vitéz, K. (szerk.) (2021). Felsőoktatási inklúzió és gyakorlat a Pécsi Tudományegyetemen. PTE BTK NTI. Pécs. (megjelenés előtt)
 • Vitéz Kitti (szerk.). (2021). Befogadó Egyetem - itt és most. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/33801/vitez-kitti-szerk-befogado-egyetem-itt-es-most-PTE-BTK-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 • Varga Aranka & Horváth Gergely (2021). Befogadó Egyetem – Komplex intézményfejlesztési program a Pécsi Tudományegyetemen. In Vitéz Kitti (szerk.). (2021). Befogadó Egyetem - itt és most, (pp. 13-24). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet.
  Varga Aranka, Vitéz Kitti & Fodor Bálint (2021). A felsőoktatás befogadóvá válásának szemléleti kerete és gyakorlati megvalósítása a Pécsi Tudományegyetemen (másodközlés). In Vitéz Kitti (szerk.). (2021). Befogadó Egyetem - itt és most, (pp. 25-36). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet.
 • Varga Aranka, Vitéz Kitti, Orsós István, Fodor Bálint & Horváth Gergely (2021). Diverzitás és inklúzió a felsőoktatásban (másodközlés). In Vitéz Kitti (szerk.). (2021). Befogadó Egyetem - itt és most, (pp. 37-52). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet.
 • Varga Aranka, Vitéz Kitti & Széll Krisztián (2021). Diverzitás és inklúzió jellemzői a Pécsi Tudományegyetemen – egy helyzetfelmérő kutatás tükrében (másodközlés). In Vitéz Kitti (szerk.). (2021). Befogadó Egyetem - itt és most, (pp. 53-72). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet.
 • Horváth Gergely (2021). Ösztöndíjak és az inkluzív kiválóság kapcsolata – A Pécsi Tudományegyetem ösztöndíj programjainak dokumentumelemzése. In Vitéz Kitti (szerk.). (2021). Befogadó Egyetem - itt és most, (pp. 73-84). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet.
 • Vitéz Kitti (2021). Nemzetközi hallgatók mobilitása a Pécsi Tudományegyetemen. In Vitéz Kitti (szerk.). (2021). Befogadó Egyetem - itt és most, (pp. 85-92). Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet.
 • Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences. University of Pécs Faculty of Humanities and Social Sciences, Institute of Educational Sciences Pécs, 2022 Vol. VII, No. 1 (2022). https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/34851/autonomia-es-felelosseg-nevelestudomanyi-folyoirat-7evf-2022-1sz.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 • Vaccaro, A. (2022). Fostering Inclusion Through Professional Development: The Case of Faculty Workshops at the University of Rhode Island. Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences, 7(1), 7-18.
 • Varga, A. & Trendl, F. (2022). Roma Youth and Roma Student Societies in the Hungarian Higher Education in the Light of Process-based Model of Inclusion. Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences, 7(1), 19.36.
 • Padilla-Carmona, T., González-Monteagudo, J. & Tenorio-Rodríguez, M. A. (2022). Lights and Shadows: The Inclusion of Invisible Students in Spanish Universities. Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences, 7(1), 37-44.
 • Alluri R. M. & Yéré, H. M. (2022). Old or new territory? Perspectives On Diversity, Inclusion and Belonging. Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences, 7(1), 45-58.
 • Ne’eman, A., Shalev, M. & Fine, Y. H. (2022) Diversity in Action: The Story of an Art Workshop for Neurodiverse Students, Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences, 7(1), 59-69.
 • Csovcsics, E. (2022). Some Best Practices for Inclusive Environments in Higher Education Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences, 7(1), 73-76.
 • Horváth, G. (2022) Learning about Inclusive Practices in Higher Education – The Horizon of Asian Approaches, Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences, 7(1), 77-82.
 • Szabados, P. (2022). Inclusion Around the Globe. Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences, 7(1), 83-86.
 • Trendl, F. Institutional Responses to Inclusion from Around the World. Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences, 7(1), 87-92. 
 • Toszegi, Zs. J. (2022). Diversity, Equity, and Inclusivity in Contemporary Higher Education:
  Connecting the Global and Local Contexts. Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences, 7(1), 93-100. 
 • Vitéz, K. (2022). Inclusive Leadership – International Perspectives and Examples Autonomy and Responsibility Journal of Educational Sciences, 7(1), 101-104.
   

A kutatóközpont külső kapcsolatai
 • Dr. Fehérvári Anikó, habilitált egyetemi docens, intézetigazgató, Dr. Széll Krisztián, egyetemi adjunktus, kutató – ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 • Rina M. Alluri (University of Innsbruck, Austria)
 • Henri-Michel Yéré (University of Basel, Switzerland) 
 • Nataša Simić, Jelelna Vranješević (University of Belgrade, Serbia) 
 • Teresa Padilla-Carmona – José González-Monteagudo – María A. Tenorio-Rodríguez (University of Sevilla, Spain) 
 • Adi Ne'eman, Ya'ara Hermelin Fine, Ma'ayan Shalev (Oranim College of Education, Israel) 
 • Marketa Sedlakova, David Košatka (Masaryk University, Czech Republic)
 • Clarisse Halpern, Hasan Aydin, Doug Carothers (Florida Gulf Coast University, Florida, USA) 
 • Annemarie Vaccaro (University of Rhode Island, Rhode Island, United States) 
 • Sandra Healy (Dublin City University, Ireland) 
 • Arina Khaliapina, Julia Prilepko (NorthCaucasus Federal University, Russia)
 • Golaleh Makrooni (Tampere University, Finland)
 • Andrea Óhidy (University of Education Freiburg, Germany)
   

A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége
 • Horváth Gergely (2020). Nyelvtanulási motiváció és lehetőségek az eltérő szocioökonómiai háttér tükrében. OTDK dolgozat. [Kézirat.]
 • Horváth Gergely (2020). Nyelvtanulási motiváció és lehetőségek az eltérő szocioökonómiai háttér tükrében. Kari Tudományos Diákköri Konferencia, PTE BTK.
 • Horváth Gergely (2020). Nyelvtanulás, mint előnyszerzés - nyelvtanulási lehetőségek az eltérő szocioökonómiai háttér tükrében. In: Varga Aranka (szerk.) Körkép III: A Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóinak írásai (pp. 35-50). Pécs, Magyarország: PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium. 
 • Boda Vivien Lilla & Horváth Gergely (2021). Az első egy év tapasztalatai a „Tanítsunk Magyarországért!” programban – Bevezetés a mentori munka alapjaiba. Anyanyelv Pedagógia, 14(1), 97-104.  
 • Fodor Bálint & Horváth Gergely (2021). Az inkluzív kiválóság felé - Fejlesztési stratégiák a nemzetközi szakirodalom tükrében. In Új Kutatások a Neveléstudományban. (megjelenés előtt)
 • Horváth Gergely & Boda Vivien Lilla (2021). Az egyéni mentorálás gyakorlata és a mentoráltak visszajelzései. Tudásmenedzsment, 2021 (1), (megjelenés előtt)  
 • Aranka Varga; Kitti Deli, Bálint Fodor (2019). Inclusive excellence in a Higher Education Institution from an organisational perspective. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Neveléstudomány – Horizontok és dialógusok. Pécs
 • Varga Aranka, Deli Kitti (2019). Exploring the diversity of supporting practices in Higher Education. ECER (European Educational Research Association) Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future. Hamburg
 • Varga Aranka, Deli Kitti, Fodor Bálint (2020). Egy felsőoktatási intézmény hallgatóit célzó támogató programok, szolgáltatások vizsgálata az inklúzió szemlélete alapján. Neveléstudomány – Válaszlehetőségek az új évezred kihívásaira. 13. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia
 • Aranka Varga, Kitti Vitéz, István Orsós, Bálint Fodor, Gergely Horváth (2020). Diversity and inclusion in higher education. The 14th All-Ukranian Scientific and Practical Conference, Ungvár,
 • Deli Kitti, Orsós István, Horváth Gergely (2020).  Diverzitás és inklúzió a felsőoktatásban. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia,
 • Fodor Bálint & Horváth Gergely (2020). Az inkluzív kiválóság felé - Fejlesztési stratégiák a nemzetközi szakirodalom tükrében. XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen
 • Varga Aranka; Trendl Fanni; Vitéz Kitti (2020). Befogadó Egyetem - a hallgatói bevonódás, előrehaladás és eredményesség vizsgálata.  XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen
 • Széll Krisztián – Zsófia J. Tószegi – Aranka Varga (2021). Affirmative Action in the Context of Inclusive Excellence: Student Groups with Preferential Treatment at University of Pécs. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged (befogadásra váró absztrakt)
 • Fanni Trendl – Kata Vezdén (2021). Roma Student College - An inclusive academic community XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged. (befogadásra váró absztrakt)