Kutatásvezető:

Dr. Híves-Varga Aranka

Dr. habil. Híves-Varga Aranka PhD
egyetemi docens

Neveléstudományi Intézet
intézetigazgató

Romológia és Nevelésszociológia Tanszék
E-mail: varga.aranka@pte.hu 


 

Kutató munkatársak:

Dr. habil. Fehérvári Anikó

Prof. Dr. Fehérvári Anikó
egyetemi tanár

Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Neveléstudományi Intézet
intézetigazgató

 

Dr. Széll Krisztián László
egyetemi adjunktus

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet


 

PhD hallgatók-kutatók:

Csovcsics Erika

Csovcsics Erika

Pécsi Tudományegyetem, "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola


Proity Péter

Proity Péter

Pécsi Tudományegyetem, "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola


Székely-Trendl Fanni

Székely-Trendl Fanni

Pécsi Tudományegyetem, "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

PTE BTK Neveléstudományi Intézet
tanársegéd

Wlislocki Henrik Szakkollégium
szakkollégiumi vezető tanár


Tószegi Zsófia

Tószegi Zsófia Júlia

Pécsi Tudományegyetem, "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

PTE BTK Neveléstudományi Intézet
tanársegéd


Vitéz Kitti

Vitéz Kitti

Pécsi Tudományegyetem, "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola

PTE BTK Neveléstudományi Intézet
tanársegéd

 

 

Szakkollégiumi-kutató hallgatók:

Hajdu Noémi

Hajdu Noémi
Wlislocki Henrik Szakkollégium


 

Hodász Kata

Hodász Kata
Wlislocki Henrik Szakkollégium

Horváth Gergely

Horváth Gergely
Pécsi Tudományegyetem, Oktatási Esélyekért! kutatócsoport
kutatási-asszisztens

Wlislocki Henrik Szakkollégium
hallgatói elnök


 

Lehmann Lívia

Lehmann Lívia
Wlislocki Henrik Szakkollégium

 

Inkluzív Kiválóság Kutatócsoport

Befogadó Egyetem

 

A bevont intézmények pedagógusai:

 

Bathó Edit

 

Bathó Edit
Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tamási ​

A tamási Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanítok vizuális kultúrát. Iskolánkban egyre nő azon tanulóink száma, akik szociokulturális háttere miatt intézményünk bővíteni szeretné a pedagógiai módszertani eszköztárat, hogy sikerrel tudjuk támogatni tanulóink motivált iskolai jelenlétét, valamint továbbtanulásukat. Több mint tíz éve dolgozom az Út a középiskolába program mentortanáraként, segítve a leginkább rászoruló diákjainkat. Pedagógiai mérés-értékelés szaktanácsadóként a fejlesztő értékelés módszertanát igyekszem átadni a kollégáknak, bízva annak hátránykompenzáló hatásában. Társszerzőként vettem részt a hátrányos helyzetű nyolcadik osztályos tanulók jövőképéről készült tanulmány megírásában.


 

Lacza Zoltánné

Lacza Zoltánné
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda, Gyulaj

A gyulaji Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda intézményét vezetem jelenleg. Több mint 30 éves pedagógusi munkám során mindig hátrányos helyzetű településen, hátrányos helyzetű gyermekekkel és felnőttekkel dolgoztam. Három éve mesterpedagógus és cigány/roma nemzetiségi szaktanácsadó vagyok. Intézményünkben cigány nemzetiségi nevelést-oktatást folytatunk, az Oktatási Hivatal nemzetiségi bázisintézménye vagyunk. Több jó gyakorlatunk, innovációnk van, melyeket szívesen megosztunk és bemutatunk más iskoláknak, pedagógusoknak.  Több hazai és uniós pályázatot valósítottunk meg sikeresen. A hozzánk járó gyermekek nagy része hátrányos helyzetű és cigány származású. Jó gyakorlataink főleg a szociális hátrányok leküzdésére, a társadalmi integráció elősegítésére, a pályaorientációra kínálnak alternatív lehetőségeket. Tudásomat és tapasztalataimat szívesen osztom meg másokkal.


 

Markos Gabriella

Markos Gabriella
Sugovica Sportiskolai Általános Iskola, Baja ​

A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Malom Utcai telephelyének intézményvezető-helyetteseként dolgozom. Több mint 30 éve vagyok a pedagógus pályán: mesterpedagógusként, pedagógus tanfelügyeleti és minősítési szakértőként, valamint intézményfejlesztési szaktanácsadóként is rendelkezem tapasztalattal. Ami a felnőttoktatást illeti, az Eötvös József Főiskolán mentor pedagógusokat, óvodapedagógus és tanító szakos hallgatókat is tanítottam esélyegyenlőség témakörben, illetve több ilyen témájú szakdolgozat írásában is közreműködtem konzulensként és opponensként egyaránt. Iskolánkban néhány évvel ezelőtt bevezettük a cigány/roma nemzetiségi oktatást, többek között ez is motivált arra, hogy a közelmúltban cigány/roma nemzetiségi tanító diplomát is szerezzek. Folyamatosan fejlesztem magam, örömmel keresem az újabb és újabb szakmai kihívásokat.


 

Miskolczi Nóra

Miskolczi Nóra
Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola, Sükösd

Baján születtem, ott is végeztem el a tanítóképző főiskolát. Most nagy örömömre Sükösdön taníthatok testnevelést a gyerekeknek a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskolában. Idén ősszel kaptam meg az első osztályomat, ami egy újabb, de örömteli kihívás számomra. Érdeklődéssel várom a pályaorientációs mentor kutatás-fejlesztési programban a közös munkát.


 

Nezdei Ildikó

Nezdei Ildikó
Dencsháza-Hobol Általános Iskola, Dencsháza ​

A Dencsháza-Hobol Általános Iskolában 1995 óta dolgozom, mint tanító. 2020. augusztusa óta intézményvezető- helyettesként is segítem az iskola működését. Intézményünkben 2012-ben került bevezetésre a cigány nemzetiségi oktatás, azóta cigány népismeretet is tanítok több évfolyamon is. Az iskolába hat településről járnak hozzánk a gyerekek, közel százan. Tanulóink több mint fele hátrányos helyzetű, illetve különleges bánásmódot igénylő gyermek. Ennek tükrében elmondhatom, hogy sok tanulónk nehéz körülmények közül érkezik, ezért szívesen jár az iskolába. Ebből adódóan törekszünk arra, hogy olyan szabadidős programokat is kínáljunk a gyerekeknek, melyek segítik a fejlődésüket. A településen működő Tanodával, és a környező települések polgármestereivel is nagyon jó a kapcsolatunk. Bízom benne, hogy az következő időszakban segíteni tudom a pályaorientációs mentorporgram sikeres lebonyolítását.


Szaóné Illés Alíz

Szabóné Illés Alíz
Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola, Vajszló

A Vajszlói Kodolányi János Általános Iskolában dolgozom intézményvezető-helyettesként, végzettségem gyógypedagógus. Munkám kiemelt jelentőségű feladata az iskolai lemorzsolódás csökkentése és a tanulók eredményes pályaorientációjának segítése, támogatása. A témával kapcsolatban, mesterpedagógusként programot dolgoztam ki, melyet intézményemben folyamatosan megvalósítok. Pályafutásom kezdete óta a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében dolgozom.


Breszkovics József

Breszkovics József
Drávamenti Körzeti Általános Iskola Darányi Tagiskolája, Darány

1977. augusztus 16-tól dolgozom a Somogy megye déli részén található Darányi Általános Iskolában. Tanító és romológia szakos bölcsész diplomával rendelkezem, két szakvizsgám van, cigány nyelvek és kultúrák valamint közoktatás vezetői szakon. Több EU által is támogatott oktatási projekt szervezésében és lebonyolításában vettem részt szakmai vezetőként illetve projektmenedzserként. 2003-tól 2013-ig IPR szakértőként és trénerként segítettem a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelés-oktatásával foglalkozó iskolák munkáját. Munkámban mindig kiemelt figyelmet fordítottam a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskola sikerességének elérésére. Szívesen dolgozom együtt mindenkivel, akiknek fontos a különböző hátrányokkal küzdő gyermekek iskolai nevelése, oktatása. Jelenleg 5. osztály osztályfőnökeként felelek a rám bízott tanulókra valamint mesterpedagógusként, közoktatási szakértőként veszek részt a pedagógusok minősítési eljárásában valamint a tanfelügyeleti ellenőrzésekben.


 

Gyenis-Presztács Bianka
Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye, Szabadszentkirály


 

Gáspár Katalin

Gáspár Katalin
Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskola, Drávafok

Mentortanárként dolgozom a Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskolájában, Drávafokon. Az iskolai munkám több részből áll, korrepetálok a felső tagozatban, tanulószobát tartok 5-7. osztályos csoportoknak és pályaorientációs programokat szervezek tanulóink részére. Iskolánk az Ormánság egyetlen egyházi fenntartású intézménye. Végzettségem szociálpedagógus, illetve gyermekvédelmi alapellátásokból szakvizsgával rendelkezem. Jelenleg másoddiplomás hallgató vagyok a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, hittanár-nevelőtanár mesterszakon.


 

Uri Gergely
Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola, Bogádmindszent Tagintézménye 


 

Kőszegi Krisztián

Kőszegi Krisztián
Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium
Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs

Egyetemi tanulmányaimat földrajz-történelem tanári szakon végeztem, jelenleg a Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium munkatársaként dolgozok, de emellett a Gilvánfai Tanoda életében is jelen vagyok, mint mentor. Életutam, a felsőfokú végzettség eléréséig több olyan biztonságos, inkluzív intézmény követte, melyek elengedhetetlen voltak tanulmányi céljaim eléréséig. Ezek között szerepel a roma szakkollégiumi program, ami a tudományos, kutatói tapasztalat mellett hozzájárult a szakmai fejlődésemhez és a pedagógiai identitásom erősödéséhez.


 

Jakab Natália

Jakab Natália
Gandhi Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pécs

Romológia-történelem szakos tanárként végeztem a Pécsi Tudományegyetemen. 2008 szeptemberétől a Gandhi Gimnázium tanára. Jelenleg történelmet és cigány népismeretet tanítok. 2017 szeptemberétől igazgató-helyettesi feladatokat látok el. 

Oktatási Esélyekért! kutatócsoport

     
Oktatási esélyekért Kutatócsoport logója