Hallgatóinknak

 Tanulmányok

Feltöltés alatt...

Tanítási gyakorlat

Feltöltés alatt...

Tanári záró szigorlat

Feltöltés alatt...

Tantervekről és Vizsgákról

Anglisztika MA záróvizsga tételek

 

tanulmányaikat 2017 előtt megkezdett hallgatóknak:

Anglisztika BA záróvizsga tételek

 

tanulmányaikat 2017. szeptemberben vagy ennél később megkezdett hallgatóknak:

A záróvizsga csak egy elemből áll, a szakdolgozat védéséből.

Egységes osztatlan közismereti tanárszakok tanári záróvizsgája

A komplex szóbeli vizsga témakörei és irodalma

Szakdolgozat

A témaválasztáshoz és a szakdolgozat elkészítéséhez a kurzusokon kívül a következő oldalakon találhat segítséget.

A szakdolgozattal kapcsolatos formai útmutatást a következő dokumentumban foglaltuk össze.

Anglisztika BA szakdolgozati követelmények

Anglisztika MA szakdolgozati követelmények (angol nyelvű)

Könyvtárak:

Egyetemi könyvtár oldala (benne az egyetemről elérhető adatbázisokkal és e-könyvekkel)

 

Írást támogató oldalak:

Purdue University laborja tudományos szövegek szerzői számára (MLA, APA, Chicago útmutatókkal és mintákkal)


Adatbázisok: Magyarországi anglisztikai, amerikanisztikai folyóiratok: Tanszéki témaajánlatok:

Arcanum (ADT)

Gigapedia.com

Google Books

Gutenberg Project

JSTOR

Literature Online - Chadwyck

Literature Research Center (LRC)

FOCUS

Americana

HJEAS

The AnaChronisT

Eger Journal of English Studies

Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke

Angol Nyelvészet Tanszék

Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 

További információkkal a szakfelelősök állnak rendelkezésre.

Anglisztika BA: Dr. Vöő Gabriella

Anglisztika MA: Dr. Hartvig Garbiella

Amerikanisztika MA: Dr. Sári B. László

Osztatlan tanárképzés: Dr. Lehmann Magdolna

Adminisztráció

Feltöltés alatt...

Az alapvizsgáról

Az alábbiakban az angol nyelvi Alapvizsga lebonyolításával kapcsolatban talál fontos információkat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a szöveget, és az abban foglaltaknak megfelelően járjon el.

Az írásbeli vizsga három részből, három vizsgaelemből áll (olvasás, nyelvtan-nyelvhasználat, írás). Ezeket a vizsgaelemeket egymást követő, külön meghatározott időpontokban tudja megkezdeni. A szokásos vizsgajelentkezés mellett ehhez szükséges lesz a vizsgaidőponthoz rendelt "feladat"-okra is jelentkeznie a Neptun rendszerben. A vizsga úgy működik, hogy a hallgatónak csak azokat a vizsgaelemeket kell teljesíteni, amelyeket az előző félévi vizsgaalkalmak, illetve az adott vizsgaidőszak első vizsgaalkalma kapcsán nem sikerült teljesítenie. Amennyiben Önnek van sikeres vizsgaelem teljesítése az előző vizsgaidőszakból, csak ahhoz a vizsgaelemhez kapcsolódó feladatra kell jelentkeznie, amelyből még nincs sikeres teljesítése. Más esetben minden vizsgaelemhez kapcsolódó feladatra jelentkeznie kell.

Az Alapvizsga szóbeli részét csak azok a hallgatók tehetik le, akik sikeresen teljesítették az írásbeli rész valamennyi vizsgaelemét. A szóbeli rész két vizsgaelemből áll (hallásértés, beszédkészség). Az írásbeli vizsgához hasonlóan, a szóbeli vizsga kapcsán a szokásos vizsgajelentkezés mellett szükség van a vizsgaidőponthoz rendelt feladatokra történő jelentkezésre is. Amennyiben Önnek van sikeres vizsgaelem teljesítése az előző vizsgaidőszakból, az írásbeli részhez hasonlóan, csak ahhoz a vizsgaelemhez kapcsolódó feladatra kell jelentkeznie, amelyből még nincs sikeres teljesítése. Más esetben mindkét vizsgaelemhez kapcsolódó feladatra jelentkeznie kell.

Vizsgafelkészültést segítő aszinkron Moodle kurzus

A bejelentkezéshez a Neptun kód és a @tr.pte.hu kiegészítés, valamint a Neptun jelszó szükséges. 

Mobilitás

Az intézet cserekapcsolatainak és a különböző szervezetek által nyújtott ösztöndíjaknak köszönhetően hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk, hogy tanulmányaik egy részét külföldi partnerintézményeinkben folytathassák. Az ERASMUS és a CEEPUS hálózatai által kínált kapcsolatok hozzájárulnak a hallgatók szakmai látókörének kiszélesítéséhez, kulturális tájékozottságuk kibővítéséhez és elmélyítéséhez, és - nem utolsó sorban - nyelvtudásuk fejlesztéséhez. Éppen ezért nem csupán ajánljuk hallgatóinknak, de kifejezetten ösztönözzük őket, hogy éljenek a pályázatok által nyújtott lehetőségekkel, s maguk is járuljanak hozzá az Anglisztika Intézet, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, valamint a Pécsi Tudományegyetem nemzetköziesítéséhez, a tudományos és kulturális kapcsolatok megerősítéséhez. Ehhez koordinátoraink igyekeznek minden segítséget megadni, legyen szó a tájékoztatásról, vagy az adminisztratív ügymenet intézésről. Kérjük, forduljanak hozzájuk bizalommal!

Bővebb információ cserekapcsolatainkról a linkeken, illetve a koordinátoroktól kérhető.

ERASMUS: Dr. Szamosi Gertrud

CEEPUS: Dr. Fodor Mónika

Mentor Klub

A PTE BTK mentorhálózata, és ezen belül az Anglisztika Intézet mentorcsapata egy oktatókból és hallgatókból álló csapat, akiknek elsődleges célja, hogy a hallgatókat segítse. Mentorhallgatóink különböző évfolyamokra járnak, így bízunk benne, hogy tapasztalataikkal, a karról, szervezetekről, szakokról, oktatókról és kurzusokról szerzett tudásukkal számos hallgatónak tudnak támogatást nyújtani.

A lenti bemutatásban megtaláljátok, hogy melyik mentorunkat milyen esetekben kereshetitek. Mentoroktatóinkat megtaláljátok az itt megjelölt fogadóórákon, de online (emailben és Teams-en) is keressétek őket bizalommal.

 

AN

Dr. Albert Noémi

Fogadóóra: kedd 9:00-10:00 között

Elérhetőségek: PTE BTK Anglisztika Intézet, A546, albert.noemi2@pte.hu, Teams

Sziasztok! Albert Noémi vagyok, a PTE BTK Angliszta Intézetén belül az Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszékének oktatója. Ez azt jelenti, hogy többnyire irodalomórákon találkozhattok velem, de bevezető órákat is tartok elsőéveseknek. Ha nem órát tartok, akkor mentortársaimmal érdekes és kellemes hangulatú programokat szervezek, amiken szívesen látunk titeket is.

Keressetek bátran, ha kérdésetek vagy problémátok akad, és együtt megoldást találunk rá. Ha nem sikerül felvennetek a kapcsolatot egy oktatótokkal, ha eltévedtetek az adminisztráció útvesztőjében, ha tanulási nehézségekkel küszködtök, vagy ha éppen izgalmas programok felől érdeklődtök, keressetek bizalommal. Mentor fogadóórám: keddenként 9-10 között, de nyugodtan gyertek oda hozzám órák között, vagy írjatok online.

SK

Dr. Simon Krisztián

Fogadóóra: csütörtök 10:00-11:00 között

Elérhetőségek: PTE BTK Anglisztika Intézet, A539, simon.krisztian@pte.hu, Teams

Sziasztok, Simon Krisztián vagyok, a PTE BTK Anglisztika Intézetén belül az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék adjunktusa. Leginkább elsőéves nyelvi készségfejlesztő és felsőbbéves tanítási módszertanos kurzusokon fogunk találkozni. A mentorcsapattal azon dolgozunk, hogy kreatív, játékos és nyelvi készségeket fejlesztő programokat szervezzünk nektek.

Nyugodtan keress a következő ügyekben:

 • tanulási nehézségek,
 • alapvizsga problémák,
 • az egyetemi élet során felmerült problémák (pl. kommunikáció oktatókkal).
BA

Bütös Alina (Anglisztika BA 3.év): butosalina.mentor@gmail.com

Lina vagyok, harmadéves Anglisztika szakos hallgató. Nagyon szívesen beszélgetek emberekkel, és ahol tudok, igyekszem segíteni. Általában az egyetemen az anglisztika és germanisztika intézet között mozgok. Ha mégsem találsz, akkor nyugodtan keress meg Messengeren. (Nem lesz nehéz)

Amiben segíteni tudok:

 • érzelmi támogatás,
 • tanulási nehézségek,
 • az egyetemi felületek kezelése
 • oktató-hallgató közti kommunikáció,
 • társasági problémák és
 • érdeklődési körökkel kapcsolatos lehetőségek.
KD

Kernács Dávid (Anglisztika BA 2.év): davidkernacs@gmail.com

Sziasztok! Kernács Dávid, másodéves anglisztikás hallgató vagyok, alkalmazott nyelvészet sávon és fordítás specializáción.

Beszélt nyelvek: magyar, angol, japán

Problémák amikkel kereshettek:

 • alkalmazások és webes felülettel kapcsolatos nehézségek (Neptun, Teams, Moodle stb.)
 • alapvizsgával kapcsolatos kérdések
 • nyelvi készségfejlesztési lehetőségek
 • általános kérdések kurzusok teljesítésével és az oktatókkal való kommunikációval kapcsolatban.
KP

Kincsei Petra (Anglisztika BA 3.év): kpetra0513@gmail.com

Sziasztok! A nevem Kincsei Petra és harmadéves anglisztikás hallgató vagyok. Anglisztikán belül angol irodalom és kultúra sávra szakosodtam, mellette spanyol minoron vagyok. Nyitott, segítőkész és megértő személyiségnek tartom magam, igazából bármilyen témában, környezetben megtalálom a helyem. Az anyanyelvem magyar, de angolul is egész magas szinten beszélek, emellet spanyolul társalgási szinten.

Nyugodtan keressetek:

 • tanulmányi nehézségekkel vagy egyetemmel kapcsolatos problémákkal, legyen az mintatanterv keresés, kötelező órák és kötvál vagy szabvál választás,
 • kurzus teljesítéssel, nyelvi készségekkel, alapvizsgával vagy szakirodalommal kapcsolatos kérdés,
 • beilleszkedési problémákkal az egyetemi élettel kapcsolatos kérdésekkel,
 • az egyetemen belüli különböző szervezetek, mint például Tanulmányi Osztály, Diáktanácsadó Központ vagy az adminisztrátorok, oktatók megismerésével kapcsolatban,
 • az egyetemi életben használt platformok, Neptun, Teams, Moodle felületek kezelésével kapcsolatos felmerülő kérdésekkel,
 • oktató-hallgató közötti kommunikációs problémákkal egyéb az egyetemi életen felüli lehetőségek megismerésével, például mobilitási programok, szakkollégiumok,
 • opcionális program lehetőségek minden témában, legyen az tánc, zene, film, képzőművészet, sport, előadások vagy koncertek vagy
 • az egyetemen való navigációval kapcsolatban :3
KD

Kiss Dániel (Osztaltan angoltanár képzés 6. év): kissdaniel990221@gmail.com

Sziasztok! Kiss Dániel vagyok, tanári szakos hallgató angol és biológia szakpárral. Jelenleg a hatodik évemben vagyok, és az egyéni összefüggő tanítási gyakorlatom csinálom.

DN

 

Dobos Noé (Anglisztika szakos hallgató, nyelvészet sávon, 3. év): dobos.noah@gmail.com

Segíteni tud:

 • nyelvészetes tanórák anyagának elsajátításában, megértésében, ismétlésében
 • alapvizsgával kapcsolatban felmerülő nehézségekben. Időbeosztás, tanulási stratégiák javításában
 • iskolai feladatokkal kapcsolatban felmerülő problémákban,
 • kapcsolatok és közösség kialakításában az egyetemen. Ha csak beszélnél valakivel, mentális egészségről, motivációs nehézségekről, LGBTQ+ ügyekről, stb.

Az Anglisztika Intézet Mentorklubja a 2023-24-es tanévben is kellemes hangulatú, változatos programokra is invitálja új érdeklődőit és visszatérő vendégeit. Ebben a félévben várhatóan a következő programok kínálatából válogathattok:

 

CC

Társalgási Klub

Mentorainknak az a tapasztalata, hogy a mai fiatal generációk képviselőinek erős véleménye van, szeretnek különböző témákról beszélgetni, akár vitázni, és szívesen osztják meg gondolataikat másokkal. A félév három kijelölt alkalmán a résztvevők által megszavazott témák kerülnek előtérbe, amikről 90 percben kötötten és kötetlenül beszélgetünk, amiket játékosan és komolyan taglalunk, kreatív feladatok által vizsgálunk.

DnD

Dungeons and Dragons Klub

Ha szereted a kalandokat, és a szerepjátékok is vonzanak, a DnD klub tökéletes számodra. Mentorhallgatóink, azaz DM (Dungeon Master/Mistress)-eink izgalmasabbnál izgalmasabb tematikus kampányokra invitálnak minden bátor érdeklődőt, hogy közösen győzzük le az akadályokat, megharcoljunk az ellenségekkel, és megszerezzük a végső jutalmunkat. A nagyjából háromórás alkalmak célja, hogy fejlesszük a kreatív gondolkodást, a problémamegoldó készséget, illetve a csapatjátékot, ami már a karakterek megformálásával elkezdődik, és a számtalan izgalmas kihívással folytatódik.

MC

Filmklub

A filmklub célja, hogy egy tematika köré válogatott adott filmeken keresztül érintsenek a résztvevők a hallgatók számára releváns, meghatározó témákat, problematikákat, amikre reflektálunk a filmnézés előtti játékok és a film utána beszélgetés során. A filmklub eseményei családias hangulatú, kellemes környezetben megvalósuló teázós-sütizős alkalmak, amik lehetőséget adnak az órák rutinjából való kilépésre, a kötetlen beszélgetésre, véleménykifejtésre, illetve az angol nyelv gyakorlására is. Az őszi félév témája: “Lenyűgöző élettörténetek”.

 

A programokról a következő felületeken találhattok részletes információkat:

DnD: MS Teams    Film Klub: MS Teams     Minden, ami Mentor Klub: Instagram és Facebook

PTE BTK Anglisztika Intézet