Angol Irodalmak és Kultúrák Tanszéke

Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke

Az Anglisztika Intézeten belül működő Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék sokszínű, multidiszciplináris megközelítésben oktatja és kutatja az angol nyelvű világ múltját és jelenét érintő kérdéseket BA, MA valamint doktori tanulmányok szintjén. Munkánk során a globális kutatási és oktatási trendeket ötvözzük a sajátos közép-európai tágabb és szűkebb, régiós perspektívákkal.

A tanszék fontos szerepet játszik az angol nyelvű irodalmak és kultúrák kutatásában Magyarországon és Közép-Kelet Európában. Kollégáink a narratíva, identitás, fordítástudomány, recepció, környezettudomány a bölcsészetben, populáris kultúra, valamint posztkoloniális tanulmányok területeit vizsgálják gyakran interdiszciplináris megközelítésben. Tanszékünk tevékenységébe rövidebb-hosszabb ideig számos európai és amerikai egyetemről érkező vendégoktató kapcsolódik be.

Oktatásunk során dinamikus és hallgató-központú órák megvalósításán dolgozunk. Hagyományos szemináriumi és előadás órakereteken belül is a diákok önállóságát hangsúlyozzuk, amihez digitális technológiákat, tevékenységeket alkalmazunk a probléma megoldó készségek és kritikai gondolkodás fejlesztése céljából.

Hallgatóinkat támogatjuk és bátorítjuk, hogy érdeklődésüknek megfelelően válogassanak az irodalmi művek és kulturális jelenségek közül. Kutatásaik során segítjük, hogy szakdolgozatban, TDK pályamunkában vagy más egyéb kiadványokban megtalálják önálló hangjukat és képesek legyenek eredményeiket magas szinten közzétenni. Célunk, hogy a tanszéki munkához kapcsolódó hallgatói tevékenységek a saját tanulási folyamatok megértését és támogatását szolgálják.

További információkért (Fogadó óra, Publikációk, etc.) kattintson munkatársunk nevére.


Dr. habil. Fodor Mónika PhD

egyetemi docens
tanszékvezető
72/503 600/24184, 64018
+36301439855
A 430

Dr. Albert Noémi

adjunktus
72/503 600/64011
+36301439860
A 546

Dr. Csikai Zsuzsanna PhD

adjunktus
72/503 600/24903, 64012
+36301854756
A 430

Dr. Gyuris Norbert PhD

adjunktus
72/503 600/24322, 64021
+36303619246
A 542

Dr. habil. Hartvig Gabriella PhD

egyetemi docens
72/503 600/24672, 64022
+36303619355
A 545

Dr. John Thomas Voelker PhD

adjunktus
64009
+36 30 3404512
A 544

Prof. dr. Kurdi Mária az MTA doktora/Dsc

professor emerita
72/503 600/24677
A 430

Kvéder Bence

tanársegéd
72/503-600/64008
30/3618363
A 543

Lászlóné dr. Najbauer Noémi

adjunktus
tartósan távol
72/503 600/24904, 64026
+36303629584
A 545

Dr. habil. Maczelka Csaba PhD

egyetemi docens
72/503 600/24904, 64029
+36303630751
A 546

Dr. habil. Rouse Andrew Clifford PhD

egyetemi docens
72/503 600/24904
A 546

Dr. habil. Sári László PhD

egyetemi docens
72/503 600/24322, 64031
+36303637417
A 542

Dr. Szamosi Gertrúd PhD

adjunktus
72/503 600/24672, 64035
+36303639975
A 545

Dr. habil. Vöő Gabriella PhD

egyetemi docens
72/503 600/24324, 64041
+36303642631
A 543

PTE BTK Anglisztika Intézet