Önköltség/költségtérítés mérséklése - pályázat


A PTE SZMSZ 6. sz. melléklete (Térítési és Juttatási Szabályzat) 48. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Kar Dékánja mérlegelési jogkörben eljárva a Kar hallgatói, szociális rászorultságuk igazolás mellett az önköltség megfizetése körében kedvezményben részesítheti.

A PTE BTK kari ütemterve szerint, a Dékáni méltányosság kérésének határideje költségtérítés második részletének mérséklésével kapcsolatosan nappali és levelező tagozaton 2020/2021. tavasz szemeszterre vonatkozóan: 2021. február 5. (péntek)

A pályázatot a PTE BTK Tanulmányi Osztályán kell leadni a megadott határidőig.

Az 5/2019. Dékáni Utasítás megtalálható ITT.

Szükséges nyomtatványok: