Szakkollégiumok


Grastyán Endre Szakkollégium

Grastyán Endre Szakkollégium

Egyetemi szinten segíti a tehetséggondozást, az értelmiségi feladatokra való felkészítést, és a  diákönkormányzati rendszer feltételeinek  biztosítását a Grastyán Endre Szakkollégium.

HONLAP

Tovább
Társadalmi Befogadás Szakkollégium

Társadalmi Befogadás Szakkollégium

A Társadalmi Befogadás Szakkollégium 2018-ban csatlakozott a Bölcsészettudományi Karhoz. Tagjai a társadalmi befogadás kérdéseivel széles spektrumon foglalkoznak tudományos, módszertani megközelítésben. Céljuk, hogy munkáik hozzájáruljanak a befogadó szemlélet fejlesztéséhez.

Tovább
Wlislocki Henrik Szakkollégium

Wlislocki Henrik Szakkollégium

A BTK másik, a Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszékéhez köthető szakkollégium a Wlislocki Henrik Szakkollégium, melyet egyedülálló módon roma/cigány hallgatók részére hívtak életre, hogy összefogja és integrálja a PTE különböző karain tanuló roma/cigány származású diákokat. Az alapítók célja az volt, hogy teret adjanak azon roma/cigány hallgatók szakmai továbbképzésének, akik tanulmányaikon túl is magas szintű oktatásra tartanak igényt. Elérhetőségek és további információk a szervezetről.

Tovább
Márton Áron Szakkollégium

Márton Áron Szakkollégium

Nem közvetlenül a Pécsi Tudományegyetemhez köthető ugyan, mégis megemlítendő a Márton Áron Szakkollégium,ami elsősorban a határon túli magyar hallgatók elhelyezését, támogatását hivatott ellátni.

Tovább
Tanárjelöltek Szakkollégiuma

Tanárjelöltek Szakkollégiuma

A szakkollégium célja, hogy a PTE-n tanuló, továbbá a tanárképzésben résztvevő hallgatók, és az őket támogató egyetemi oktatók, óraadók, valamint PhD hallgatók szakmai-tudományos közösségeként működjön.

Tovább

Kerényi Károly Szakkollégium

A Kerényi Károly Szakkollégium – a PTE legrégebbi szakkollégiumaként – 1993 óta várja azon hallgatók jelentkezését, akik kötelező egyetemi feladataik mellett szívesen végeznek további kutatómunkát a bölcsészet és/vagy a társadalomtudományok területén. A szakkollégium elkötelezett a közvetlen demokratikus döntéshozás, az autonóm önkormányzatiság és a magas színvonalú szakmai munka mellett, továbbá fontosnak tartja a közösségiség megtapasztalásához szükséges feltételek megteremtését és társadalmilag felelős értelmiség nevelését.

Tovább

Szolidáris Közösségekért Szakkollégium

A szakkollégium célja, hogy szakmai-tudományos közösségeként működjön, és saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson a szakkollégium tagjai számára, segítve a kiemelkedő képességű főként a szociális és társadalomtudományi képzések hallgatóinak tehetséggondozását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag felkészült szakemberek fejlődését, szakmai szerepvállalását.

 

Tovább