Szakdolgozat, záróvizsga


2023/24/őszi szemeszter záróvizsga időszaka
2024. január 2–26.

 

Szakdolgozat feltöltésével, záróvizsgákkal kapcsolatos tudnivalók:


A PTE BTK-n a 2023/24. tanév őszi szemeszter záróvizsga időszakában a záróvizsgázni szándékozó hallgatóknak az alábbi teendőjük van a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 59. §. (8) bekezdése alapján: 

-    Záróvizsgára kell jelentkezniük és szakdolgozatot (portfóliót) szükséges benyújtaniuk.
-    TVSZ 59.§ (8) „A szakdolgozatot az Egyetem által meghatározott elektronikus formában kell benyújtani. A hallgató köteles a szakdolgozatát, a témabejelentőt és az egyéb benyújtandó dokumentumokat az Egyetem által biztosított elektronikus rendszerbe feltölteni, és ennek megtörténtéről a szakdolgozat benyújtásakor nyilatkozni.”

Mindkét teendőt a Neptun Tanulmányi Rendszerben, a Hallgatói WEB-en, elektronikusan tudják elvégezni:

•    Záróvizsgajelentkezés: Ügyintézés/Záróvizsgák útmutató (pdf);
•    Szakdolgozat feltöltés: Tanulmányok/Szakdolgozat, Szakdolgozat jelentkezés/Szakdolgozat feltöltése menüpontokon történik.

A szakdolgozatot PDF formátumban kérjük feltölteni.

Azon hallgatóknak is fel kell jelentkezni a záróvizsga időszakra, akik már valamely korábbi félév során leadták, feltöltötték szakdolgozatukat és rendelkeznek érvényes bírálattal! *Kiegészítő információt lásd: További fontos tudnivalók II.
 

Szakdolgozat feltöltésével, záróvizsgákkal kapcsolatos határidők:


1. Alapképzés (BA) és mesterképzés (MA) nappali és levelező tagozaton:

 Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben  

 2023. október 12 - 22. 23:59 

 Szakdolgozat feltöltése a Neptun TR-ben  

 2023. október 23 - 31. 23:59

2. Osztatlan szakpáros képzésben (nappali tagozaton):

 Tanár szakos záróvizsgázó hallgatók tanári záróvizsga előjelentkezési időszaka (elektronikusan, gerber.dominika@pte.hu email címre, jelentkezési lap nélkül)

 2023. október 14 - 24.
 Osztatlan tanárképzésben résztvevő a képzés utolsó félévében lévő hallgatók portfólió témavezető bejelentőinek leadási határideje
(személyesen Neveléstudományi Intézet – ügyintézőnél, Gerber Dominikánál)
 2023. október 25.

 Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben

BTK anyakarosoknak: Neptunon keresztül:
2023. október 12 - 22. 23:59

TTK anyakarosoknak: Neptunon keresztül:
2024. január 2.

Szakdolgozat, portfólió feltöltése:

Anyakar Szakpár Szakdolgozat feltöltési határidő Portfólió feltöltési határidő

BTK

BTK – BTK szakpár vagy vegyes szakpár, aki a BTK-n írja a dolgozatát 2023. október 23 - 31. 23:59 2023.december 10.

BTK

BTK – TTK szakpár, a dolgozatot TTK-n írja 2023.december 4. 12:00 2023.december 10.

TTK

TTK-BTK szakpár, a dolgozatot a BTK-n írja 2023. október 23 - 31. 23:59 2023.december 10.

3. Tanári MA és Rövid ciklusú képzésben (levelező tagozaton):

Záróvizsga előjelentkezési határideje 
Gerber Dominikának (NTI) a gerber.dominika@pte.hu
email címre kell megküldeni

 2023. október 14 - 24.

Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben

2023. október 12 - 22. 23:59

A szakdolgozat és a tanári portfólió feltöltési határideje 

2023. december 10. 23:59

4. Szakirányú továbbképzésben (kivéve a pedagógus szakvizsga képzés hallgatóit):

 Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben 

 2023. október 12 - 22. 23:59

Szakdolgozat feltöltése a Neptun TR-ben

 2023. október 23 -31. 23:59 

5. A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés hallgatói: 

 Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben 

2023. október 12 - 22. 23:59

Szakdolgozat feltöltése a Neptun TR-ben

 2023. október 23 – november 10. 23:59 

 

További fontos tudnivalók:


I.
•    A szakdolgozat részét képezi a Plágium nyilatkozat és a Felhasználási nyilatkozat.
•    A Plágium nyilatkozat (eredetiségről szóló nyilatkozat) a feltöltés kötelezettségének vállalására is szolgál.
•    Mindkét dokumentumot a szakdolgozat végére, aláírással ellátva szükséges beilleszteni.
•    Az űrlapokat megtalálják a Kar honlapján a Hallgatóinknak/Információk/Űrlapok (https://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/urlapok) menüpont alatt.

II.
Hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők számára a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete alapján a záróvizsga díja 15.000 Ft.
A záróvizsgadíj befizetés módja:

1.  A hallgató saját Neptun felületén, a Pénzügyek/Befizetés/Tételkiírás/Szolgáltatási jogcím menüpont alatt kiválasztja a Záróvizsga díja hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők részére tételt.
(Részletes leírás a kiírásról olvasható a Neptun Hallgatói web Bejelentkezési felületén, a Letölthető dokumentumok között a „Kiírás (befizetendő pénzügyi tétel) készítése PTE 20160216.pdf file” megnyitása után.)
2.  A tétel kiírása után vagy az egyetemi pénztárakban fizetheti be a díjat, vagy a NEPTUN webes felületéről kezdeményezett SimplePay bankkártyás befizetéssel.
A SimplePay befizetésről tájékozódhat: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/penzugyek_1_teritesi_dijak_befizetese
Záróvizsgát az abszolutórium megszerzése után az alábbiak szerint lehet tenni:

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50. § (3) bekezdése:
„A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.”

III.
Azok a hallgatók, akik a tantervi követelményeknek nem tettek eleget, ZÁRÓVIZSGÁRA NEM BOCSÁTHATÓAK!
A kurzuselismertetések intézésére a záróvizsgázók vizsgaidőszakának végéig, 2023. december 1-ig van lehetőségük. Az ezt követően beérkező kérvényeket a Tanulmányi Osztálynak nem áll módjában elfogadni, határidőn belül rögzíteni. Felmerülő kérdéseikkel kérjük, időben keressék a Tanulmányi Osztály munkatársait!
 


Frissítve: 2023. október 11.

A fenti tájékoztató letölthető pdf formátumban is: Tájékoztató záróvizsga jelentkezésről, szakdolgozat feltöltésről (pdf)