Szakdolgozat, záróvizsga


2023/24/tavaszi szemeszter záróvizsga időszaka
2024. május 27 – június 21.

 

Szakdolgozat feltöltésével, záróvizsgákkal kapcsolatos tudnivalók:


A PTE BTK-n a 2023/24. tanév őszi szemeszter záróvizsga időszakában a záróvizsgázni szándékozó hallgatóknak az alábbi teendőjük van a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 59. §. (8) bekezdése alapján: 

-    Záróvizsgára kell jelentkezniük és szakdolgozatot (portfóliót) szükséges benyújtaniuk.
-    TVSZ 59.§ (8) „A szakdolgozatot az Egyetem által meghatározott elektronikus formában kell benyújtani. A hallgató köteles a szakdolgozatát, a témabejelentőt és az egyéb benyújtandó dokumentumokat az Egyetem által biztosított elektronikus rendszerbe feltölteni, és ennek megtörténtéről a szakdolgozat benyújtásakor nyilatkozni.”

Mindkét teendőt a Neptun Tanulmányi Rendszerben, a Hallgatói WEB-en, elektronikusan tudják elvégezni:

•    Záróvizsgajelentkezés: Ügyintézés/Záróvizsgák útmutató (pdf)

•    Szakdolgozat feltöltés: Tanulmányok/Szakdolgozat, Szakdolgozat jelentkezés/Szakdolgozat feltöltése menüpontokon történik.

A szakdolgozatot PDF formátumban kérjük feltölteni.

Azon hallgatóknak is fel kell jelentkezni a záróvizsga időszakra, akik már valamely korábbi félév során leadták, feltöltötték szakdolgozatukat és rendelkeznek érvényes bírálattal! *Kiegészítő információt lásd: További fontos tudnivalók II.
 

Szakdolgozat feltöltésével, záróvizsgákkal kapcsolatos határidők:


1. Alapképzés (BA) és mesterképzés (MA) nappali és levelező tagozaton:

 Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben  

 2024. március 14 - 24. 23:59 

 Szakdolgozat feltöltése a Neptun TR-ben  

 2024. március 25 - április 5. 23:59

2. Osztatlan szakpáros képzésben (nappali tagozaton):

 Tanár szakos záróvizsgázó hallgatók tanári záróvizsga előjelentkezési időszaka (elektronikusan, gerber.dominika@pte.hu email címre, jelentkezési lap nélkül)

 2024. március 11 - 15.
 Osztatlan tanárképzésben résztvevő a képzés utolsó félévében lévő hallgatók portfólió témavezető bejelentőinek leadási határideje
(személyesen Neveléstudományi Intézet – ügyintézőnél, Gerber Dominikánál)
2024. március 25.

 Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben

BTK anyakarosoknak:
Neptunon keresztül
2024. március 14 – 24. 23:59

TTK anyakarosoknak:
Neptunon keresztül
2024. március 14 – 24. 23:59

Szakdolgozat, portfólió feltöltése:

Anyakar Szakpár Szakdolgozat feltöltési határidő Portfólió feltöltési határidő

BTK

BTK – BTK szakpár vagy vegyes szakpár, aki a BTK-n írja a dolgozatát 2024. április 5. 23:59 2024. május 26. 23:59

BTK

BTK – TTK szakpár, a dolgozatot TTK-n írja 2024. május 6. 12:00 2024. május 26. 23:59

TTK

TTK-BTK szakpár, a dolgozatot a BTK-n írja 2024. április 5. 23:59 2024 május 26. 23:59

3. Tanári MA és Rövid ciklusú képzésben (levelező tagozaton):

Tanár szakos záróvizsgázó hallgatók tanári záróvizsga előjelentkezési időszaka

(elektronikusan, gerber.dominika@pte.hu email címre, jelentkezési lap nélkül)

 2024. március 11 - 15.

Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben

2024. március 14 - 24. 23:59

A szakdolgozat és a tanári portfólió feltöltési határideje 

2024. május 26. 23:59

4. Szakirányú továbbképzésben (kivéve a pedagógus szakvizsga képzés hallgatóit):

 Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben 

2024. március 14 - 24. 23:59

Szakdolgozat feltöltése a Neptun TR-ben

2024. március 25 – április 5. 23:59

5. A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés hallgatói: 

 Záróvizsga időszakra jelentkezés Neptun TR-ben 

2024. március 14 - 24. 23:59

Szakdolgozat feltöltése a Neptun TR-ben

2024. március 25 - április 15. 23:59

 

További fontos tudnivalók:


I.
•    A szakdolgozat részét képezi a Plágium nyilatkozat és a Felhasználási nyilatkozat.
•    A Plágium nyilatkozat (eredetiségről szóló nyilatkozat) a feltöltés kötelezettségének vállalására is szolgál.
•    Mindkét dokumentumot a szakdolgozat végére, aláírással ellátva szükséges beilleszteni.
•    Az űrlapokat megtalálják a Kar honlapján a Hallgatóinknak/Információk/Űrlapok (https://btk.pte.hu/hu/hallgatoinknak/urlapok) menüpont alatt.

II.
Hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők számára a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete alapján a záróvizsga díja 15.000 Ft.
A záróvizsgadíj befizetés módja:

1.  A hallgató saját Neptun felületén, a Pénzügyek/Befizetés/Tételkiírás/Szolgáltatási jogcím menüpont alatt kiválasztja a Záróvizsga díja hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők részére tételt.
(Részletes leírás a kiírásról olvasható a Neptun Hallgatói web Bejelentkezési felületén, a Letölthető dokumentumok között a „Kiírás (befizetendő pénzügyi tétel) készítése PTE 20160216.pdf file” megnyitása után.)
2.  A tétel kiírása után vagy az egyetemi pénztárakban fizetheti be a díjat, vagy a NEPTUN webes felületéről kezdeményezett SimplePay bankkártyás befizetéssel.
A SimplePay befizetésről tájékozódhat: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/penzugyek_1_teritesi_dijak_befizetese
Záróvizsgát az abszolutórium megszerzése után az alábbiak szerint lehet tenni:

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50. § (3) bekezdése:
„A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.”

III.
Azok a hallgatók, akik a tantervi követelményeknek nem tettek eleget, ZÁRÓVIZSGÁRA NEM BOCSÁTHATÓAK!
A kurzuselismertetések intézésére a záróvizsgázók vizsgaidőszakának végéig, 2023. december 1-ig van lehetőségük. Az ezt követően beérkező kérvényeket a Tanulmányi Osztálynak nem áll módjában elfogadni, határidőn belül rögzíteni. Felmerülő kérdéseikkel kérjük, időben keressék a Tanulmányi Osztály munkatársait!
 


Frissítve: 2024. március.

A fenti tájékoztató letölthető pdf formátumban is: Tájékoztató záróvizsga jelentkezésről, szakdolgozat feltöltésről (pdf)

Az összesített érdemjegyek számolásának módját az alábbi dokumentumban találja, képzések szerinti bontásban. 
Záróvizsga számolás módja

A záróvizsga letételére vonatkozó előírások a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 61. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint alakulnak, a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének függvényében:

 1. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga-időszakban a hallgatói jogviszony keretében, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése után, a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint letehető.
   
 2. Az adott képzésüket a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján (azaz 2006.09.01-jét megelőzően) megkezdő személyek ezen képzésük keretében 2018. szeptember 1. napját követően nem tehetnek záróvizsgát.
   
 3. Azok a hallgatók, akik a tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján kezdték meg (a 2006/07 tanév – 2011/12 tanév közötti időszakban) a záróvizsgát a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik záróvizsga-időszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetik. A végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után záróvizsgára bocsátást a KÁB-tól kell kérvényezniük. A bizottság engedélyében – az időmúlásra tekintettel – rendelkezhet az oklevél minősítésébe beszámító tantárgyak vizsgáinak a megismétléséről.
   
 4. A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő hallgatók esetében a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.
 • 4/a Az a hallgató, aki a végbizonyítványt 2020. szeptember 30-ig megszerezte, a hallgatói jogviszony megszűnését követő öt éven belül bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint záróvizsgára jelentkezhet.
 • 4/b Az a hallgató, aki a végbizonyítványt 2020. október 1. után szerezte meg, a hallgatói jogviszony megszűnését követő öt éven belül bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején érvényes képzési követelmények szerint záróvizsgára jelentkezhet azzal, hogy a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsgára bocsátást a KÁB-tól kell kérvényeznie. A bizottság engedélyében – az időmúlásra tekintettel – rendelkezhet az oklevél minősítésébe beszámító tantárgyak vizsgáinak a megismétléséről.