BTK tanár szakos hallgatók ügyintézői


Osztatlan nappali tanárképzés, egységes osztatlan tanárképzés

és rövid ciklusú tanári mesterképzés

 

Ügyek felsorolása

Szervezeti egység

Ügyintéző

Beiratkozás, bejelentkezés, hallgatói jogviszony igazolás Tanulmányi Osztály tanulmányi ügyintézők
Kurzusfelvételi problémák, kurzusok elismertetése
(a tanári felkészítő modul tárgyaira kurzuselismertetés nem lehetséges!)
Szakos: szaktanszékek

Pedpszi: 
Pszichológia Intézet

Neveléstudományi Intézet  

Tanári felkészítő modul tárgyai:
BTK Kari Hivatal

 

szaktanszéki adminisztrátorok

pszichológia: Horváth Réka (horvath.reka2@pte.hu)

neveléstudomány: Dajkó-Ráncsik Nikoletta (rancsik.nikol@pte.hu)

Baja Helga (baja.helga@pte.hu)

 

Szakosodás, szakképzettség választás (2022. előtt kezdett nappalis hallgatóknak) BTK Kari Hivatal Oktatásszervezési Iroda Lajtai Zita (lajtai.zita@pte.hu)
Tanítási gyakorlatokra történő jelentkezés, beosztások, a gyakorlat helyszínére vonatkozó kérelmek kezelése BTK Kari Hivatal Tanárképzési Iroda Marosi Gyöngyi (marosi.gyongyi@pte.hu)
Baja Helga (baja.helga@pte.hu)
Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatra történő jelentkezés, a gyakorlat helyszínére vonatkozó kérelmek kezelése BTK Kari Hivatal Tanárképzési Iroda Marosi Gyöngyi (marosi.gyongyi@pte.hu)
Baja Helga (baja.helga@pte.hu)
Közösségi pedagógiai gyakorlat ügyintézése (2022. előtt kezdett nappalis hallgatóknak) BTK Kari Hivatal Tanárképzési Iroda Marosi Gyöngyi (marosi.gyongyi@pte.hu)
Egyéni kérelmek, felmentések, kedvezmények Tanulmányi Bizottság Seres Mária (seres.maria@pte.hu)
Abszolutórium számítás Tanulmányi Osztály tanulmányi ügyintézők
Záróvizsga diszciplináris vizsgarész (szakdolgozattal, szakdolgozati konzultációval kapcsolatos ügyek) (Csak nappalis hallgatóknak) Szaktanszékek szaktanszéki adminisztrátorok
Záróvizsga tanári vizsgarész (portfólióval kapcsolatos ügyek, komplex szóbeli vizsga) Neveléstudományi Intézet Gyöngyös Adrienn (gyongyos.adrienn@pte.hu)
Diploma kiadásával, nyelvvizsga követelményekkel kapcsolatos ügyintézés Tanulmányi Osztály tanulmányi ügyintézők