Idegennyelvi követelményekA 2022. évi LIX. törvény, amely többek között módosította a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt is, változást hozott a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvismereti követelményekre vonatkozóan.  Az új szabályozás az oklevél megszerzésének feltételéül már nem a nyelvvizsgát írja elő, hanem a szaknyelvi ismeret oktatását és mérését és ezt a felsőoktatási intézmények feladataként határozza meg.  Ennek kapcsán a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar az alábbi tájékoztatást adja: 

A hallgatók számára a fent hivatkozott új szabályozás hatályba lépését követően (2022. december 20.) az oklevél kiállításához a nyelvvizsga megszerzése nem kötelező, csak ajánlott (a kivételeket az alábbiakban részletezzük). A PTE BTK – a szakirányú továbbképzések és a rövid ciklusú tanárképzések kivételével – minden képzésében gondoskodik a képzési és kimeneti követelmények (KKK) szerint az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról: a tanterv részeként biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a hallgató elsajátíthassa a tantervben meghatározott, az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismereteket. A Kar a tantervben foglaltak szerint biztosítja a tudásmérést a hallgató részére és értékeli az idegen szaknyelvi ismeretek megszerzését. 
A kurzus(ok) idegen szaknyelvi ismeretet nyújtó részének teljesítése kiváltható bármely, élő idegen nyelvből tett államilag elismert, legalább B2 szintű komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű dokumentum bemutatásával.

A fenti szabályozás alól kivételt képeznek azon, alábbiakban jelzett szakok, 
melyek képzési és kimeneti követelménye idegennyelv-tudás megszerzését vagy előfeltételét írja elő, valamint
 azon szakok, amelyek esetében a képzés nyelve nem magyar.

A PTE BTK vallja, hogy az idegennyelv tudás mindenki számára fontos,
hogy meghatározó szerepet játszik, nem csak a későbbi szakmai karrierben,
de a körülöttünk lévő világ jobb megértéséhez is nélkülözhetetlen.

BA KÉPZÉSI SZINT


 

KÉPZÉS NEVE KKK SPECIÁLIS JEGYEK
Anglisztika BA Az alapképzésben a szakképzettség megszerzéséhez felsőfokú (C1 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni. 
A képzés angol nyelven folyik.
Az oklevél felsőfokú (C1 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.
Germanisztika BA Az alapképzésben a szakképzettség megszerzéséhez felsőfokú (C1 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni. 
A képzés az adott szakirány nyelven folyik.
Az oklevél felsőfokú (C1 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.
Nemzetközi tanulmányok BA Az alapképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből középfokú (B2 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni, amelyből az egyik a szakterületnek megfelelő szaknyelvi idegennyelv-tudás szint.
Ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia szakirány) BA Klasszika-filológia szakirányon a latin és az ógörög nyelvből középfokú (B2 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni.
Az oklevél középfokú (B2 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű a KKK-ban jelzett nyelvekből.
Romológia BA Az alapszak szakmai alapozó tárgyainak oktatása magyar nyelven folyik, a választott szakirány két célnyelve, a beás vagy a romani nyelv oktatása mellett. Alapképzésben a szakképzettség megszerzéséhez romani vagy beás nyelvből középfokú (B2 szintű) idegyennyelv-tudást kell elérni. 
Az oklevél középfokú (B2 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű a továbbtanulás szempontjából.
Szlavisztika BA
(horvát, orosz szakirány)
Az alapszak szakmai alapozó tárgyainak oktatása magyar nyelven, a szakirány tárgyainak oktatása pedig magyarul vagy az adott szláv nyelven folyik.
Alapképzésben a szakképzettség megszerzéséhez középfokú B2 szintű idegennyelv-tudást kell szerezni.
Az oklevél középfokú (B2 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.
Újlatin nyelvek és kultúrák BA (francia, olasz, spanyol szakirány) Az alapképzésben a szakképzettség megszerzéséhez felsőfokú (C1 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni.
A képzés az adott újlatin nyelven folyik. 
Az oklevél felsőfokú (C1 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

 

MA KÉPZÉSI SZINT


 

KÉPZÉS NEVE KKK SPECIÁLIS JEGYEK

Amerikanisztika MA

A képzés angol nyelven folyik. 
A mesterképzésbe való belépés feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél angol nyelvből.
Az oklevél felsőfokú (C1 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.
Anglisztika MA A képzés angol nyelven folyik. 
A mesterképzésbe való belépés feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél angol nyelvből.
Az oklevél felsőfokú (C1 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.
Angol nyelvoktató MA A képzés angol nyelven folyik. 
A mesterképzésbe való belépés feltétele angol nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, külföldiek estében az ezzel egyenértékű nyelvtudás igazolása.
Az oklevél felsőfokú (C1 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.
Balkán-tanulmányok MA A mesterképzésben a szakképzettség megszerzéséhez albán, bolgár, bosnyák, horvát, macedón, montenegrói, román, szerb, szlovén, török, újgörög, nyelvek közül kettőnek az alapszintű elsajátítása érdekében részt kell vennie a képzés tantervében előírt nyelvi képzésen.
Esztétika MA A mesterképzésbe történő belépés feltétele: 
 A Szabad bölcsészet BA szak kivételével, a szakos képzési és kimeneti követelmények alapján, a mesterképzési képzési ciklusba való belépés nyelvi feltétele középfokú (B2), komplex típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből.
Francia nyelv, irodalom és kultúra MA A képzés francia nyelven folyik. 
A mesterképzésbe való belépés feltétele francia nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű oklevél.
Horvát nyelv és irodalom MA A mesterképzésben a szakképzettség megszerzéséhez horvát nyelvből felsőfokú (C1 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni.
A képzés horvát nyelven folyik. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele horvát nyelvből középfokú (B2) típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
Az oklevél felsőfokú (C1 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.
Klasszika-filológia MA A mesterképzésben a szakképzettség megszerzéséhez ógörög vagy latin nyelvből felsőfokú (C1 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni.
Az oklevél felsőfokú (C1 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű a KKK-ban jelzett nyelvből.
Kreatív írás és művészeti kritika MA A mesterképzésbe való belépés feltétele egy államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése valamely élő idegen nyelvből.
Német nyelv, irodalom és kultúra MA A képzés német nyelven folyik. 
A mesterképzésbe való belépés feltétele német nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél.
Német nemzetiségi nyelv és irodalom MA A képzés német nyelven folyik. 
A mesterképzésbe való belépés feltétele német nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél.
Nemzetközi tanulmányok MA A mesterképzésben a szakképzettség megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből felsőfokú (C1 szintű) idegennyelv-tudást és egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési területnek megfelelő szakmai idegen-nyelvtudás szintnek felel meg.
Orosz nyelv és irodalom MA A mesterképzésben a szakképzettség megszerzéséhez orosz nyelvből felsőfokú (C1 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni
A képzés orosz nyelven folyik. 
A mesterképzésbe való belépés feltétele orosz nyelvből középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
Az oklevél felsőfokú (C1 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.
Romológia MA A mesterképzésben a szakképzettség megszerzéséhez romani vagy beás nyelvből felsőfokú (C1 szintű) idegennyelv-tudást kell elérni.
A mesterképzésbe való belépés feltétele beás vagy romani nyelvből tett államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
Az oklevél felsőfokú (C1 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű a továbbtanulás szempontjából.

 

EGYSÉGES OSZTATLAN KÉPZÉSI SZINT


Az oklevél felsőfokú (C1 szintű) általános, kétnyelvű, típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű, az alábbi szakok esetében:
angol nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, latin nyelv és kultúra tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra tanára.

 

DOKTORI KÉPZÉSI SZINT


A doktori képzéshez kapcsolódó nyelvi követelményeket a PTE doktori szabályzata határozza meg (PTE SZMSZ 13. számú melléklete).

 

NEM MAGYAR MUNKANYELVŰ KÉPZÉSEK


A nem magyar munkanyelvű képzésen folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél - az oktatás nyelve szempontjából - államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg az alábbi szakok esetében:

BA képzési szint:
Anglisztika BA (angol nyelven), Kommunikáció- és médiatudomány BA (angol nyelven), Magyar BA (angol nyelven), Nemzetközi tanulmányok BA (angol nyelven), Pedagógia BA (angol nyelven), Pszichológia BA (angol nyelven), Régészet BA (angol nyelven), Romológia BA (angol nyelven), Szabad bölcsészet BA (angol nyelven), Szlavisztika BA Orosz szakirány (orosz nyelven), Szociális munka BA (angol nyelven), Újlatin nyelvek és kultúrák BA Francia szakirány (francia nyelven), Újlatin nyelvek és kultúrák BA Olasz szakirány (olasz nyelven), Újlatin nyelvek és kultúrák BA Spanyol szakirány (spanyol nyelven)

MA képzési szint:
Amerikanisztika MA (angol nyelven), Andragógia MA (angol nyelven), Anglisztika MA (angol nyelven), Angol nyelvoktató MA (angol nyelven), Emberi erőforrás tanácsadó MA (angol nyelven), Nemzetközi tanulmányok MA (angol nyelven), Pszichológia MA (angol nyelven), Régészet MA (angol nyelven), Szociális munka MA (angol nyelven), Szociálpolitika MA (angol nyelven), Történelem MA (angol nyelven).
 

Teljes dokumentum letöltése