Tanárképzés – ösztöndíjak


Tanárszakos hallgatókat támogató speciális ösztöndíjak


 

Weszely Ödön ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem tanárképzést hirdető két legnagyobb kara, a BTK, valamint a TTK közös ösztöndíja.
Célja,hogy növelje a tanári pálya népszerűségét és a tanárképzésben résztvevő hallgatók létszámát, támogassa tanulmányaik mintaterv szerinti előrehaladását. Az ösztöndíj keretében a 2024/25-ös tanévben felvett nappali, osztatlan munkarendű, állami ösztöndíjas vagy önköltséges tanárszakos hallgatókat az első sikeresen elvégzett szemeszter után 100.000 forintos egyszeri támogatásban, majd a második félévtől – mindaddig, amíg szemeszterenként legalább 30 kreditet teljesítenek – havi 20.000 forintos ösztöndíjban részesítik.

Az ösztöndíj megfelelő előrehaladás esetén öt éven keresztül garantált, amit a sikeres diplomaszerzéskor 400.000 forintos pályakezdési támogatás kísér, tehát a feltételeknek megfelelő hallgatók a képzés során összesen akár 1,4 millió forint támogatásban részesülhetnek.

További információk: https://btk.pte.hu/hu/weszely-odon-osztondij
 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Célja a tanári, tanítói vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása.

 Az ösztöndíj összege 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév lehet, ennek elbírálása függ a tanulmányi eredményeidtől, illetve attól, hogy milyen szakon tanulsz, és hogy a munkavállalásához mely régiót preferálod.

A hallgató vállalja, hogy az osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia vagy tanító alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású, pedagógus foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn az ösztöndíj-folyósítás időtartamának megfelelő időtartamig. 

További információk az ösztöndíjról: http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij
 

Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj

Óvópedagógusok, tanítók és tanárok számára, akik valamely magyarországi kisebbség nyelvét választják a felsőoktatásban.

Célja, hogy a képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt (nappali, esti/levelező) létesített nemzetiségi pedagógusképzésbe felvett hallgatókat a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, nemzetiségi pedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében ösztöndíjban részesítse.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap és hosszabbítható.

Az ösztöndíj összege: tanulmányi átlaghoz kötötten nappali képzésben min. 25.000 és max. 75.000 Ft/hó 

A hallgató vállalja, hogy végzettséget szerez és az oklevél megszerzését követően a szakképzettségének megfelelően nemzetiségi pedagógus főállású közalkalmazotti jog- vagy munkaviszonyt létesít, illetve tart fenn legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban.

További információk az ösztöndíjról: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Nemzetisegi/nemzped_osztondijprogram_leporello_2019-2020_2-vegleges.pdf

 

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat támogatása

A tanárképzésben alapvetően féléves összefüggő gyakorlaton lévő magyar állami ösztöndíjas nappali munkarendű aktív hallgatók részére rendelkezésre álló forrás.

Célja az állami ösztöndíjas képzésben résztvevő, gyakorlatot teljesítő tanárjelöltek megélhetésének támogatása a gyakorlati évben.

Időtartama: a képzés utolsó féléve, azaz 5 hónap.

      A támogatás mértéke: a mindenkori minimálbér 65%.

      A támogatásról érdeklődni lehet: tanarkepzo.kozp@pte.hu címen

 

Tanítsunk Magyarországért Program

A Tanítsunk Magyarországért program 4 fő pilléren nyugszik: egyetemi mentorprogram, középiskolás mentor-program, HÖOK mentorprogram és vállalati mentorprogram.

A programban közreműködő egyetemeken – melyek a kezdeti évben, 2019-ben a Pécsi Tudományegyetem, a Miskolci, a Nyíregyházi és a Debreceni Egyetem – már a tavaszi félévben elindult a csatlakozás előfeltételének számító egyetemi kurzus, amelynek keretében a hallgatók elsajátították a mentori tevékenységhez kapcsolódó legszükségesebb ismereteket és kompetenciákat. 

További információk: https://tmo.gov.hu/

 

A PTE-n elnyerhető további ösztöndíj

A Pécsi Egyházmegye Püspöki Hivatala pályázata óvópedagógus, tanító és tanár szakos hallgatók számára

Célja: azon hallgatók támogatása, akik végzettségüket megszerezve az Egyházmegye által fenntartott intézményben kívánnak elhelyezkedni. Pályázható összeg: nettó 60.000 Ft/hó

A pályázati lehetőségről érdeklődni lehet: https://pecsiegyhazmegye.hu/intezmenyek-szervezetek/egyhazmegyei-hivatal/oktatasi-iroda