Tanárjelöltek Szakkollégiuma


A Szakkollégium honlapja

A Tanárjelöltek Szakkollégiumának (TJSZ) célja, hogy orientálja a szakkollégistákat szakmai pályaképük alakításában, biztosítsa azon egyetemi szakok és karok multidiszciplináris együttműködését, melyek tanári képesítést adnak. A TJSZ, amely a PTE BTK-ról és TTK-ról is fogad tagokat, sajátossága egy olyan strukturált együttműködés, amely a kooperativitás elveit érvényesíti. A szakkollégium e sajátos szerveződési forma szerint alakítja ki a mikro-csoportos közösségek együttműködő hálózatát, melyek egy-egy tématerületre szerveződnek. Az együttműködés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a PTE tanárképzésben érintett oktatói és a hozzájuk kapcsolódó PhD hallgatók olyan témaköröket hirdetnek meg, melyek kijelölik a közös érdeklődésű mikro-csoportok szakmai-tudományos tartalmát. Az egyes mikro-csoportok önállóan határozzák meg szakmai programjukat melyek működésében meghatározó az aktív hallgatói közreműködés és a tagok személyre szabott bevonódása. A TJSZ programjában hangsúlyosan jelenik meg a közösség inspiráló szerepe valamint  a társadalmi problémák iránt érzékeny értelmiség nevelése.

További információ:
zank.ildiko@pte.hu